เนื้อเพลง Unwritten คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

I am unwritten, can’t read my mind, I’m undefined
(ไอ แอ็ม อันวึดนึน , แค็นท เร็ด ไม ไมนด , แอม อันดีฟายดฺ)
I’m just beginning, the pen’s in my hand, ending unplanned
(แอม จัซท บีกีนนิง , เดอะ เพ็น ซิน ไม แฮ็นด , เอนดิง อันแพนทฺ)

Staring at the blank page before you
(ซแทริง แอ็ท เดอะ บแลงค เพจ บิโฟ ยู)
Open up the dirty window
(โอเพ็น อัพ เดอะ เดอทิ วีนโด)
Let the sun illuminate the words that you could not find
(เล็ท เดอะ ซัน อิลยูมิเนท เดอะ เวิด แดท ยู คูด น็อท ไฟนด)

Reaching for something in the distance
(รีชชิง ฟอ ซัมติง อิน เดอะ ดีซแท็นซ)
So close you can almost taste it
(โซ คโลส ยู แค็น ออลโมซท เทซท อิท)
Release your inhibitions
(รีลีซ ยุร อินฮิบีฌอัน)
Feel the rain on your skin
(ฟีล เดอะ เรน ออน ยุร ซคิน)
No one else can feel it for you
(โน วัน เอ็ลซ แค็น ฟีล อิท ฟอ ยู)
Only you can let it in
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เล็ท ดิธ อิน)
No one else, no one else
(โน วัน เอ็ลซ , โน วัน เอ็ลซ)
Can speak the words on your lips
(แค็น ซพีค เดอะ เวิด ออน ยุร ลิพ)
Drench yourself in words unspoken
(ดเร็นช ยุรเซลฟ อิน เวิด อันซโพเค็น)
Live your life with arms wide open
(ไลฝ ยุร ไลฟ วิฑ อาม ไวด โอเพ็น)
Today is where your book begins
(ทุเด อีส ฮแว ยุร บุค บีกีน)
The rest is still unwritten
(เดอะ เร็ซท อีส ซทิล อันวึดนึน)

Oh, oh, oh
(โอ , โอ , โอ)

I break tradition, sometimes my tries, are outside the lines
(ไอ บเรค ทระดีฌอัน , ซัมไทม์ ไม ทรายส์ , อาร์ เอาทไซด เดอะ ไลน)
We’ve been conditioned to not make mistakes, but I can’t live that way
(หวีบ บีน ค็อนดีฌอัน ทู น็อท เมค มิซเทค , บัท ไอ แค็นท ไลฝ แดท เว)

Staring at the blank page before you
(ซแทริง แอ็ท เดอะ บแลงค เพจ บิโฟ ยู)
Open up the dirty window
(โอเพ็น อัพ เดอะ เดอทิ วีนโด)
Let the sun illuminate the words that you could not find
(เล็ท เดอะ ซัน อิลยูมิเนท เดอะ เวิด แดท ยู คูด น็อท ไฟนด)

Reaching for something in the distance
(รีชชิง ฟอ ซัมติง อิน เดอะ ดีซแท็นซ)
So close you can almost taste it
(โซ คโลส ยู แค็น ออลโมซท เทซท อิท)
Release your inhibitions
(รีลีซ ยุร อินฮิบีฌอัน)
Feel the rain on your skin
(ฟีล เดอะ เรน ออน ยุร ซคิน)
No one else can feel it for you
(โน วัน เอ็ลซ แค็น ฟีล อิท ฟอ ยู)
Only you can let it in
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เล็ท ดิธ อิน)
No one else, no one else
(โน วัน เอ็ลซ , โน วัน เอ็ลซ)
Can speak the words on your lips
(แค็น ซพีค เดอะ เวิด ออน ยุร ลิพ)
Drench yourself in words unspoken
(ดเร็นช ยุรเซลฟ อิน เวิด อันซโพเค็น)
Live your life with arms wide open
(ไลฝ ยุร ไลฟ วิฑ อาม ไวด โอเพ็น)
Today is where your book begins
(ทุเด อีส ฮแว ยุร บุค บีกีน)

Feel the rain on your skin
(ฟีล เดอะ เรน ออน ยุร ซคิน)
No one else can feel it for you
(โน วัน เอ็ลซ แค็น ฟีล อิท ฟอ ยู)
Only you can let it in
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เล็ท ดิธ อิน)
No one else, no one else
(โน วัน เอ็ลซ , โน วัน เอ็ลซ)
Can speak the words on your lips
(แค็น ซพีค เดอะ เวิด ออน ยุร ลิพ)
Drench yourself in words unspoken
(ดเร็นช ยุรเซลฟ อิน เวิด อันซโพเค็น)
Live your life with arms wide open
(ไลฝ ยุร ไลฟ วิฑ อาม ไวด โอเพ็น)
Today is where your book begins
(ทุเด อีส ฮแว ยุร บุค บีกีน)
The rest is still unwritten
(เดอะ เร็ซท อีส ซทิล อันวึดนึน)

Staring at the blank page before you
(ซแทริง แอ็ท เดอะ บแลงค เพจ บิโฟ ยู)
Open up the dirty window
(โอเพ็น อัพ เดอะ เดอทิ วีนโด)
Let the sun illuminate the words that you could not find
(เล็ท เดอะ ซัน อิลยูมิเนท เดอะ เวิด แดท ยู คูด น็อท ไฟนด)

Reaching for something in the distance
(รีชชิง ฟอ ซัมติง อิน เดอะ ดีซแท็นซ)
So close you can almost taste it
(โซ คโลส ยู แค็น ออลโมซท เทซท อิท)
Release your inhibitions
(รีลีซ ยุร อินฮิบีฌอัน)
Feel the rain on your skin
(ฟีล เดอะ เรน ออน ยุร ซคิน)
No one else can feel it for you
(โน วัน เอ็ลซ แค็น ฟีล อิท ฟอ ยู)
Only you can let it in
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เล็ท ดิธ อิน)
No one else, no one else
(โน วัน เอ็ลซ , โน วัน เอ็ลซ)
Can speak the words on your lips
(แค็น ซพีค เดอะ เวิด ออน ยุร ลิพ)
Drench yourself in words unspoken
(ดเร็นช ยุรเซลฟ อิน เวิด อันซโพเค็น)
Live your life with arms wide open
(ไลฝ ยุร ไลฟ วิฑ อาม ไวด โอเพ็น)
Today is where your book begins
(ทุเด อีส ฮแว ยุร บุค บีกีน)

Feel the rain on your skin
(ฟีล เดอะ เรน ออน ยุร ซคิน)
No one else can feel it for you
(โน วัน เอ็ลซ แค็น ฟีล อิท ฟอ ยู)
Only you can let it in
(โอ๊นลี่ ยู แค็น เล็ท ดิธ อิน)
No one else, no one else
(โน วัน เอ็ลซ , โน วัน เอ็ลซ)
Can speak the words on your lips
(แค็น ซพีค เดอะ เวิด ออน ยุร ลิพ)
Drench yourself in words unspoken
(ดเร็นช ยุรเซลฟ อิน เวิด อันซโพเค็น)
Live your life with arms wide open
(ไลฝ ยุร ไลฟ วิฑ อาม ไวด โอเพ็น)
Today is where your book begins
(ทุเด อีส ฮแว ยุร บุค บีกีน)
The rest is still unwritten
(เดอะ เร็ซท อีส ซทิล อันวึดนึน)
The rest is still unwritten
(เดอะ เร็ซท อีส ซทิล อันวึดนึน)
The rest is still unwritten
(เดอะ เร็ซท อีส ซทิล อันวึดนึน)

Oh, yeah, yeah
(โอ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unwritten คำอ่านไทย Natasha Bedingfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น