เนื้อเพลง We Believe คำอ่านไทย Good Charlotte

There’s a woman crying out tonight
(แดร์ ซา วูมเอิน คไรอิง เอาท ทุไนท)
Her world has changed
(เฮอ เวิลด แฮ็ส เชนจ)
She asks God why
(ชี อาซค ก็อด ฮไว)
Her only son has died
(เฮอ โอ๊นลี่ ซัน แฮ็ส ได)
And now her daughter cries
(แอ็นด เนา เฮอ ดอเทอะ ไคร)
She can’t sleep at night
(ชี แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)

Downtown
(ดาวน์ทาวน์)
Another day for all the suits and ties
(แอะนัธเออะ เด ฟอ ออล เดอะ ซยูท แซน ไท)
Another war to fight
(แอะนัธเออะ วอ ทู ไฟท)
There’s no regard for life
(แดร์ โน ริกาด ฟอ ไลฟ)
How do they sleep at night
(เฮา ดู เฑ ซลีพ แอ็ท ไนท)
How can we make things right?
(เฮา แค็น วี เมค ธิง ไรท)
Just wanna make this right
(จัซท วอนนา เมค ดีซ ไรท)

We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
In this love
(อิน ดีซ ลัฝ)

We are all the same
(วี อาร์ ออล เดอะ เซม)
Human in all our ways and all our pain
(ฮยูแม็น อิน ออล เอ๊า เว แซน ออล เอ๊า เพน)
[So let it be]
([ โซ เล็ท ดิธ บี ])
There’s a love that could fall down like rain
(แดร์ ซา ลัฝ แดท คูด ฟอล เดาน ไลค เรน)
[Let us see]
([ เล็ท อัซ ซี ])
Let forgiveness wash away the pain
(เล็ท ฟอร์กีพเหนด ว็อฌ อะเว เดอะ เพน)
[What we need]
([ ฮว็อท วี เน ])
And no one really knows what they are searching for
(แอ็นด โน วัน ริแอ็ลลิ โน ฮว็อท เฑ อาร์ เซิชอิง ฟอ)
[We believe]
([ วี บิลีฝ ])
This world is crying for so much more
(ดีซ เวิลด อีส คไรอิง ฟอ โซ มัช โม)

We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
In this love
(อิน ดีซ ลัฝ)

We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
In this love
(อิน ดีซ ลัฝ)

So this world
(โซ ดีซ เวิลด)
Is too much
(อีส ทู มัช)
For you to take
(ฟอ ยู ทู เทค)
Just lay it down and follow me
(จัซท เล อิท เดาน แอ็นด ฟอลโล มี)
I’ll be everything you need
(อิล บี เอ๊วี่ติง ยู เน)
In every way
(อิน เอฝริ เว)

We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
We believe
(วี บิลีฝ)
In this love
(อิน ดีซ ลัฝ)
[In this love]
([ อิน ดีซ ลัฝ ])
We believe
(วี บิลีฝ)
[In this love]
([ อิน ดีซ ลัฝ ])
We believe
(วี บิลีฝ)
[In this love]
([ อิน ดีซ ลัฝ ])
We believe
(วี บิลีฝ)
[In this love]
([ อิน ดีซ ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Believe คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น