เนื้อเพลง With You คำอ่านไทย Jessica Simpson

The real me is a southern girl with her Levis on and an open heart
(เดอะ ริแอ็ล มี อีส ซา ซัฑเอิน เกิล วิฑ เฮอ ลีฝวิซ ออน แอ็นด แอน โอเพ็น ฮาท)
Wish I could say the save the world, like I was super girl
(วิฌ ไอ คูด เซ เดอะ เซฝ เดอะ เวิลด , ไลค ไก วอส ซยูเพอะ เกิล)
The real me is to laugh all night lying in the grass just talking about love
(เดอะ ริแอ็ล มี อีส ทู ลาฟ ออล ไนท ลายยิง อิน เดอะ กราซ จัซท ทอคอิง อะเบาท ลัฝ)
But lately I’ve been jaded life got so complicated
(บัท เลทลิ อิฝ บีน เจด ไลฟ ก็อท โซ คอมพลิเคท)

I’m still thinking about it almost forgot what it was like
(แอม ซทิล ติ้งกิง อะเบาท ดิธ ออลโมซท เฟาะกอท ฮว็อท ดิธ วอส ไลค)
Do you know what it feels like?
(ดู ยู โน ฮว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
‘Cause with you
(คอส วิฑ ยู)
I can let my hair down
(ไอ แค็น เล็ท ไม แฮ เดาน)
I can say anything crazy
(ไอ แค็น เซ เอนอิธิง คเรสิ)
I know you’ll catch me right before I hit the ground
(ไอ โน โยว แค็ช มี ไรท บิโฟ ไอ ฮิท เดอะ กเรานด)
With nothing but a T-shirt on
(วิฑ นัธอิง บัท ดา ที เฌิท ออน)
I never felt so beautiful
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท โซ บยูทิฟุล)
Baby as I do now
(เบบิ แอ็ส ซาย ดู เนา)
Now that I’m with you
(เนา แดท แอม วิฑ ยู)
With you
(วิฑ ยู)
Now that I’m with you
(เนา แดท แอม วิฑ ยู)

You speak and it’s like a song
(ยู ซพีค แอ็นด อิทซ ไลค เก ซ็อง)
And just like that all my walls come down
(แอ็นด จัซท ไลค แดท ดอร์ ไม วอล คัม เดาน)
It’s like a private joke just meant for us to know
(อิทซ ไลค เก พไรฝิท โจค จัซท เม็นท ฟอ อัซ ทู โน)
I relate to you naturally
(ไอ ริเลท ทู ยู แนชแร็ลลิ)
Everybody else just fades away
(เอวี่บอดี้ เอ็ลซ จัซท เฝด อะเว)
Sometimes it’s hard to breathe
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาด ทู บรีฑ)
Just knowing you found me
(จัซท โนอิง ยู เฟานด มี)
‘Cause I’m still thinking about it almost forgot what it was like
(คอส แอม ซทิล ติ้งกิง อะเบาท ดิธ ออลโมซท เฟาะกอท ฮว็อท ดิธ วอส ไลค)
Do you know what it feels like?
(ดู ยู โน ฮว็อท ดิธ ฟีล ไลค)
‘Cause with you
(คอส วิฑ ยู)
I can let my hair down
(ไอ แค็น เล็ท ไม แฮ เดาน)
I can say anything crazy
(ไอ แค็น เซ เอนอิธิง คเรสิ)
I know you’ll catch me right before I hit the ground
(ไอ โน โยว แค็ช มี ไรท บิโฟ ไอ ฮิท เดอะ กเรานด)
With nothing but a T-shirt on
(วิฑ นัธอิง บัท ดา ที เฌิท ออน)
I never felt so beautiful
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท โซ บยูทิฟุล)
Baby as I do now
(เบบิ แอ็ส ซาย ดู เนา)
Now that I’m with you
(เนา แดท แอม วิฑ ยู)
With you
(วิฑ ยู)

Come and take me
(คัม แอ็นด เทค มี)
Love you save me
(ลัฝ ยู เซฝ มี)
Like nobody else
(ไลค โนบอดี้ เอ็ลซ)
Now I can be myself
(เนา ไอ แค็น บี ไมเซลฟ)
With you
(วิฑ ยู)

With you
(วิฑ ยู)
I can let my hair down
(ไอ แค็น เล็ท ไม แฮ เดาน)
I can say anything crazy
(ไอ แค็น เซ เอนอิธิง คเรสิ)
I know you’ll catch me right before I hit the ground
(ไอ โน โยว แค็ช มี ไรท บิโฟ ไอ ฮิท เดอะ กเรานด)
With nothing but a T-shirt on
(วิฑ นัธอิง บัท ดา ที เฌิท ออน)
I never felt so beautiful
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท โซ บยูทิฟุล)
Baby as I do now [Baby as I do now]
(เบบิ แอ็ส ซาย ดู เนา [ เบบิ แอ็ส ซาย ดู เนา ])
Now that I’m with you
(เนา แดท แอม วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With You คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น