เนื้อเพลง Breathe Easy คำอ่านไทย Blue

Cruel to the eye
(ครูเอ็ล ทู ดิ ไอ)
I see the way he makes you smile
(ไอ ซี เดอะ เว ฮี เมค ยู ซไมล)
Cruel to the eye
(ครูเอ็ล ทู ดิ ไอ)
Watching him hold what used to be mine
(วัทชิง ฮิม โฮลด ฮว็อท ยูซ ทู บี ไมน)

Why did I lie?
(ฮไว ดิด ดาย ไล)
What did I walk away to find
(ฮว็อท ดิด ดาย วอค อะเว ทู ไฟนด)
Oooohhh…why…oooh — why…
(อู~ ฮไว อู้ ฮไว)

[CHORUS]
([ โครัซ ])
I… can’t breathe easy
(ไอ แค็นท บรีฑ อีสอิ)
Can’t sleep at night
(แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)
Till you’re by my side
(ทิล ยัวร์ ไบ ไม ไซด)
No I… can’t breathe easy
(โน ไอ แค็นท บรีฑ อีสอิ)
I can’t dream yet another dream
(ไอ แค็นท ดรีม เย็ท แอะนัธเออะ ดรีม)
Without you lying next to me
(วิเฑาท ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
There’s no air
(แดร์ โน แอ)

Curse me inside
(เคิซ มี อีนไซด)
For every word that caused you to cry
(ฟอ เอฝริ เวิด แดท แคสซฺ ยู ทู คไร)
Curse me inside
(เคิซ มี อีนไซด)

I won’t forget, no i won’t baby,
(ไอ ว็อนท เฟาะเกท , โน ไอ ว็อนท เบบิ ,)
I don’t know why [don’t know why]
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว [ ด้อนท์ โน ฮไว ])
I left the one i was looking to find
(ไอ เล็ฟท ดิ วัน ไอ วอส ลุคอิง ทู ไฟนด)

Ooh — why…ooooh, why — why…
(อู้ ฮไว อู้ , ฮไว ฮไว)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Out of my mind
(เอาท อ็อฝ ไม ไมนด)
Nothing makes sense anymore
(นัธอิง เมค เซ็นซ แอนนี่มอ)
I want you back in my life
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค อิน ไม ไลฟ)

That’s all I’m breathing for
(แฑ็ท ซอร์ แอม บรีสดิง ฟอ)

Ooooooohhhhh — tell me why
(อู~ เท็ล มี ฮไว)

Oh won’t you tell me why
(โอ ว็อนท ยู เท็ล มี ฮไว)

I can’t dream yet another dream
(ไอ แค็นท ดรีม เย็ท แอะนัธเออะ ดรีม)
Without you lying next to me
(วิเฑาท ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
There’s no air
(แดร์ โน แอ)

I… can’t breathe easy
(ไอ แค็นท บรีฑ อีสอิ)
Can’t sleep at night
(แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)

Till you’re by my side
(ทิล ยัวร์ ไบ ไม ไซด)

Coz i can’t breathe easy
(คอซ ไอ แค็นท บรีฑ อีสอิ)

I can’t dream yet another dream
(ไอ แค็นท ดรีม เย็ท แอะนัธเออะ ดรีม)
Without you lying next to me
(วิเฑาท ยู ลายยิง เน็คซท ทู มี)
There’s no air
(แดร์ โน แอ)

There’s no air.
(แดร์ โน แอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe Easy คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น