เนื้อเพลง Killing Me Softly คำอ่านไทย Luther Vandross

Strumming my pain with his fingers,
(สตรัมมิง ไม เพน วิฑ ฮิส ฟีงเกอะ ,)
Singing my life with his words,
(ซิงกิง ไม ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Telling my whole life with his words,
(เทลลิง ไม โฮล ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song …
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง)

I heard he sang a good song, I heard he had a style.
(ไอ เฮิด ฮี แซ็ง อะ กุด ซ็อง , ไอ เฮิด ฮี แฮ็ด อะ ซไทล)
And so I came to see him to listen for a while.
(แอ็นด โซ ไอ เคม ทู ซี ฮิม ทู ลิ๊สซึ่น ฟอ รา ฮไวล)
And there he was this young boy, a stranger to my eyes.
(แอ็นด แดร์ ฮี วอส ดีซ ยัง บอย , อะ ซทเรนเจอะ ทู ไม ไอ)

Strumming my pain with his fingers,
(สตรัมมิง ไม เพน วิฑ ฮิส ฟีงเกอะ ,)
Singing my life with his words,
(ซิงกิง ไม ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Telling my whole life with his words,
(เทลลิง ไม โฮล ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song …
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง)

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd,
(ไอ เฟ็ลท ดอร์ ฟลัฌ วิฑ ฟีเฝอะ , เอ็มแบแร็ซ ไบ เดอะ คเราด ,)
I felt he found my letters and read each one out loud.
(ไอ เฟ็ลท ฮี เฟานด ไม เลทเทอะ แซน เร็ด อีช วัน เอาท เลาด)
I prayed that he would finish but he just kept right on …
(ไอ พเร แดท ฮี วูด ฟีนอิฌ บัท ฮี จัซท เค็พท ไรท ออน)

Strumming my pain with his fingers,
(สตรัมมิง ไม เพน วิฑ ฮิส ฟีงเกอะ ,)
Singing my life with his words,
(ซิงกิง ไม ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Telling my whole life with his words,
(เทลลิง ไม โฮล ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song …
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง)

He sang as if he knew me in all my dark despair.
(ฮี แซ็ง แอ็ส อิฟ ฮี นยู มี อิน ออล ไม ดาค ดิซแพ)
And then he looked right through me as if I wasn’t there.
(แอ็นด เฑ็น ฮี ลุค ไรท ธรู มี แอ็ส อิฟ ฟาย วอสซึ้น แดร์)
But he just came to singing, singing clear and strong.
(บัท ฮี จัซท เคม ทู ซิงกิง , ซิงกิง คเลีย แอ็นด ซทร็อง)

Strumming my pain with his fingers,
(สตรัมมิง ไม เพน วิฑ ฮิส ฟีงเกอะ ,)
Singing my life with his words,
(ซิงกิง ไม ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Telling my whole life with his words,
(เทลลิง ไม โฮล ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song …
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง)

He was strumming, oh, he was singing my song.
(ฮี วอส สตรัมมิง , โอ , ฮี วอส ซิงกิง ไม ซ็อง)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Killing me softly with his song,
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง ,)
Telling my whole life with his words,
(เทลลิง ไม โฮล ไลฟ วิฑ ฮิส เวิด ,)
Killing me softly with his song …
(คีลลิง มี ซอฟทลิ วิฑ ฮิส ซ็อง)
With his song …
(วิฑ ฮิส ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Killing Me Softly คำอ่านไทย Luther Vandross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น