เนื้อเพลง Moody’s Mood For Love คำอ่านไทย Brian McKnight

There I go, there I go, there I go, there I go
(แดร์ ไอ โก , แดร์ ไอ โก , แดร์ ไอ โก , แดร์ ไอ โก)
Pretty baby you are the soul that snaps my control
(พรีททิ เบบิ ยู อาร์ เดอะ โซล แดท ซแน็พ ไม ค็อนทโรล)
It’s a funny thing but everytime I’m near you
(อิทซ ซา ฟันนิ ธิง บัท เอ๊รี่ไทม์ แอม เนีย ยู)
I never can behave
(ไอ เนฝเออะ แค็น บิเฮฟ)
You give me a smile and I’m wrapped up in your magic
(ยู กิฝ มี อะ ซไมล แอ็นด แอม แร็พท อัพ อิน ยุร แมจอิค)
Music all around me, crazy music, music that keeps calling me so
(มยูสิค ออล อะเรานด มี , คเรสิ มยูสิค , มยูสิค แดท คีพ คอลลิง มี โซ)
Baby close to you, turns me into your slave
(เบบิ คโลส ทู ยู , เทิน มี อีนทุ ยุร ซเลฝ)
Come on
(คัมมอน)
Come and do with me any little thing that you want to
(คัม แอ็นด ดู วิฑ มี เอนอิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง แดท ยู ว็อนท ทู)
Anything, baby just met me get next to you
(เอนอิธิง , เบบิ จัซท เม็ท มี เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Am I insane or do I really see heaven in your eyes
(แอ็ม ไอ อินเซน ออ ดู ไอ ริแอ็ลลิ ซี เฮฝเอ็น อิน ยุร ไอ)
Bright as stars that shine up above you
(ไบร๊ท แอ็ส ซทา แดท ไฌน อัพ อะบัฝ ยู)
In the clear blue sky
(อิน เดอะ คเลีย บลู ซไค)
How I worry bout you
(เฮา ไอ เวอริ เบาท ยู)
Just can’t live my life without you
(จัซท แค็นท ไลฝ ไม ไลฟ วิเฑาท ยู)
Baby come here, don’t have no fear
(เบบิ คัม เฮียร , ด้อนท์ แฮ็ฝ โน เฟีย)
Oh, is there wonder why
(โอ , อีส แดร์ วันเดอะ ฮไว)
I’m really feeling in the mood for love
(แอม ริแอ็ลลิ ฟีลอิง อิน เดอะ มูด ฟอ ลัฝ)
So tell me why, stop to think about this weather, my dear
(โซ เท็ล มี ฮไว , ซท็อพ ทู ธิงค อะเบาท ดีซ เวฑเออะ , ไม เดีย)
This little dream might fade away
(ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม ไมท เฝด อะเว)
There I go talking out of my head again so baby won’t you
(แดร์ ไอ โก ทอคอิง เอาท อ็อฝ ไม เฮ็ด อะเกน โซ เบบิ ว็อนท ยู)
Come and put our two hearts together
(คัม แอ็นด พัท เอ๊า ทู ฮาท ทุเกฑเออะ)
That would make me strong and brave
(แดท วูด เมค มี ซทร็อง แอ็นด บเรฝ)
Oh, when we are one, I’m not afraid, I’m not afraid
(โอ , ฮเว็น วี อาร์ วัน , แอม น็อท อัฟเรด , แอม น็อท อัฟเรด)
If there’s a cloud up above us
(อิฟ แดร์ ซา คเลาด อัพ อะบัฝ อัซ)
Go on and let in rain
(โก ออน แอ็นด เล็ท อิน เรน)
I’m sure our love together would endure a hurricane
(แอม ฌุร เอ๊า ลัฝ ทุเกฑเออะ วูด เอ็นดยูร อะ เฮอริเคน)
Oh my baby
(โอ ไม เบบิ)
Won’t you please let me love you and get a release from this awful misery
(ว็อนท ยู พลีส เล็ท มี ลัฝ ยู แอ็นด เก็ท ดา รีลีซ ฟร็อม ดีซ ออฟุล มีสริ)

What is all this talk about loving me, my sweet
(ฮว็อท อีส ซอร์ ดีซ ทอค อะเบาท ลัฝอิง มี , ไม สวี้ท)
I am not afraid, not anymore, not like before
(ไอ แอ็ม น็อท อัฟเรด , น็อท แอนนี่มอ , น็อท ไลค บิโฟ)
Don’t you understand me, oh baby please
(ด้อนท์ ยู อันเดิซแทนด มี , โอ เบบิ พลีส)
Pull yourself together, got to do it very soon
(พุล ยุรเซลฟ ทุเกฑเออะ , ก็อท ทู ดู อิท เฝริ ซูน)
My heart’s on fire, come on and take
(ไม ฮาท ออน ไฟร , คัมมอน แอ็นด เทค)
I’ll be what you make me, my darling
(อิล บี ฮว็อท ยู เมค มี , ไม ดาลิง)

Oh, pretty baby, you make me feel so good
(โอ , พรีททิ เบบิ , ยู เมค มี ฟีล โซ กุด)
Let me take you by the hand
(เล็ท มี เทค ยู ไบ เดอะ แฮ็นด)
Come let us visit out there
(คัม เล็ท อัซ ฝีสอิท เอาท แดร์)
In that new promised land
(อิน แดท นยู พรอมอิซ แล็นด)

Maybe there we can find
(เมบี แดร์ วี แค็น ไฟนด)
A good place to keep a lovin’ state of mind
(อะ กุด พเลซ ทู คีพ อะ โลวิน ซเทท อ็อฝ ไมนด)
I’m so crazy mama
(แอม โซ คเรสิ มามะ)
Never knew what love was all about
(เนฝเออะ นยู ฮว็อท ลัฝ วอส ซอร์ อะเบาท)
James Moody would you come on hit me, you can blow now if you want to, we’re through
(เจมมูดอิ วูด ยู คัมมอน ฮิท มี , ยู แค็น บโล เนา อิฟ ยู ว็อนท ทู , เวีย ธรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Moody’s Mood For Love คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น