เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Lifehouse

Find me here,
(ไฟนด มี เฮียร ,)
And speak to me.
(แอ็นด ซพีค ทู มี)
I want to feel you,
(ไอ ว็อนท ทู ฟีล ยู ,)
I need to hear you.
(ไอ เน ทู เฮีย ยู)
You are the light,
(ยู อาร์ เดอะ ไลท ,)
That’s leading me,
(แฑ็ท ลีดอิง มี ,)
To the place,
(ทู เดอะ พเลซ ,)
Where I find peace again.
(ฮแว ไอ ไฟนด พีซ อะเกน)

You are the strength,
(ยู อาร์ เดอะ ซทเร็งธ ,)
That keeps me walking.
(แดท คีพ มี วอคกิง)
You are the hope,
(ยู อาร์ เดอะ โฮพ ,)
That keeps me trusting.
(แดท คีพ มี ทรัซทิง)
You are the light,
(ยู อาร์ เดอะ ไลท ,)
To my soul.
(ทู ไม โซล)
You are my purpose,
(ยู อาร์ ไม เพอพัซ ,)
You’re everything.
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง)

How can I stand here with you,
(เฮา แค็น นาย ซแท็นด เฮียร วิฑ ยู ,)
And not be moved by you?
(แอ็นด น็อท บี มูฝ ไบ ยู)
Would you tell me,
(วูด ยู เท็ล มี ,)
How could it be,
(เฮา คูด ดิท บี ,)
Any better than this?
(เอนอิ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)

You calm the storms,
(ยู คาม เดอะ ซทอม ,)
And you give me rest.
(แอ็นด ยู กิฝ มี เร็ซท)
You hold me in your hands,
(ยู โฮลด มี อิน ยุร แฮ็นด ,)
You won’t let me fall.
(ยู ว็อนท เล็ท มี ฟอล)
You steal my heart,
(ยู ซทีล ไม ฮาท ,)
And you take my breath away.
(แอ็นด ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)
Would you take me in,
(วูด ยู เทค มี อิน ,)
Take me deeper now.
(เทค มี ดิพเพอเนา)

And how can I stand here with you,
(แอ็นด เฮา แค็น นาย ซแท็นด เฮียร วิฑ ยู ,)
And not be moved by you?
(แอ็นด น็อท บี มูฝ ไบ ยู)
Would you tell me,
(วูด ยู เท็ล มี ,)
How could it be,
(เฮา คูด ดิท บี ,)
Any better than this?
(เอนอิ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)

And how can I stand here with you,
(แอ็นด เฮา แค็น นาย ซแท็นด เฮียร วิฑ ยู ,)
And not be moved by you?
(แอ็นด น็อท บี มูฝ ไบ ยู)
Would you tell me,
(วูด ยู เท็ล มี ,)
How could it be,
(เฮา คูด ดิท บี ,)
Any better than this?
(เอนอิ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)

Cause you’re all I want,
(คอส ยัวร์ ออล ไอ ว็อนท ,)
You’re all I need,
(ยัวร์ ออล ไอ เน ,)
You’re everything, everything.
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

You’re all I want,
(ยัวร์ ออล ไอ ว็อนท ,)
You’re all I need,
(ยัวร์ ออล ไอ เน ,)
You’re everything, everything.
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

You’re all I want,
(ยัวร์ ออล ไอ ว็อนท ,)
You’re all I need,
(ยัวร์ ออล ไอ เน ,)
You’re everything, everything.
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

You’re all I want,
(ยัวร์ ออล ไอ ว็อนท ,)
You’re all I need,
(ยัวร์ ออล ไอ เน ,)
You’re everything, everything.
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)

And how can I stand here with you,
(แอ็นด เฮา แค็น นาย ซแท็นด เฮียร วิฑ ยู ,)
And not be moved by you?
(แอ็นด น็อท บี มูฝ ไบ ยู)
Would you tell me,
(วูด ยู เท็ล มี ,)
How could it be,
(เฮา คูด ดิท บี ,)
Any better than this?
(เอนอิ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)

And how can I stand here with you,
(แอ็นด เฮา แค็น นาย ซแท็นด เฮียร วิฑ ยู ,)
And not be moved by you?
(แอ็นด น็อท บี มูฝ ไบ ยู)
Would you tell me,
(วูด ยู เท็ล มี ,)
How could it be,
(เฮา คูด ดิท บี ,)
Any better, any better than this?
(เอนอิ เบทเทอะ , เอนอิ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)

And how can I stand here with you,
(แอ็นด เฮา แค็น นาย ซแท็นด เฮียร วิฑ ยู ,)
And not be moved by you
(แอ็นด น็อท บี มูฝ ไบ ยู)
Would you tell me,
(วูด ยู เท็ล มี ,)
How could it be,
(เฮา คูด ดิท บี ,)
Any better than this?
(เอนอิ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)

Would you tell me,
(วูด ยู เท็ล มี ,)
How could it be,
(เฮา คูด ดิท บี ,)
Any better than this…
(เอนอิ เบทเทอะ แฑ็น ดีซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น