เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Avril Lavigne

Uh uh oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)
Uh uh oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)
Hey man.
(เฮ แม็น)
Tell me what were you thinking
(เท็ล มี ฮว็อท เวอ ยู ติ้งกิง)
What the hell were you saying?
(ฮว็อท เดอะ เฮ็ล เวอ ยู เซอิง)
Oh come on now,
(โอ คัมมอน เนา ,)
Stop! and think about it.
(ซท็อพ ! แอ็นด ธิงค อะเบาท ดิธ)
Hey now,
(เฮ เนา ,)
maybe you should just listen,
(เมบี ยู ฌูด จัซท ลิ๊สซึ่น ,)
maybe you should stop talking for a second.
(เมบี ยู ฌูด ซท็อพ ทอคอิง ฟอ รา เซคอันด)
Shut up, listen to me.
(ฌัท อัพ , ลิ๊สซึ่น ทู มี)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
You’re so obvious,
(ยัวร์ โซ ออบเฝียซ ,)
you’re so oblivious,
(ยัวร์ โซ อ็อบลีฝเอียซ ,)
and now you wonder why,
(แอ็นด เนา ยู วันเดอะ ฮไว ,)
you’re the one alone.
(ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)
So don’t apologize,
(โซ ด้อนท์ อะพอลโอะไจส ,)
you don’t even realize,
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น รีแอะไลส ,)
you screwed it up this time
(ยู ซครู ดิท อัพ ดีซ ไทม)
now you’re the one alone
(เนา ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)

Uh uh oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)
Uh uh oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)

Hey bro,
(เฮ โบร,)
I’m just tryin’ to let you know,
(แอม จัซท ทายอิน ทู เล็ท ยู โน ,)
you really think that you’re special,
(ยู ริแอ็ลลิ ธิงค แดท ยัวร์ ซเพฌแอ็ล ,)
oh come on now,
(โอ คัมมอน เนา ,)
I’ve seen so much better,
(อิฝ ซีน โซ มัช เบทเทอะ ,)
hey there,
(เฮ แดร์ ,)
did you actually think that I cared?
(ดิด ยู แอคชัวลิ ธิงค แดท ไอ คา)

Don’t know if you want to go there,
(ด้อนท์ โน อิฟ ยู ว็อนท ทู โก แดร์ ,)
oh come on now,
(โอ คัมมอน เนา ,)
keep on, keep on dreaming.
(คีพ ออน , คีพ ออน ดรีมมิง)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
You’re so obvious,
(ยัวร์ โซ ออบเฝียซ ,)
you’re so oblivious,
(ยัวร์ โซ อ็อบลีฝเอียซ ,)
and now you wonder why,
(แอ็นด เนา ยู วันเดอะ ฮไว ,)
you’re the one alone.
(ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)
So don’t apologize,
(โซ ด้อนท์ อะพอลโอะไจส ,)
you don’t even realize,
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น รีแอะไลส ,)
you screwed it up this time
(ยู ซครู ดิท อัพ ดีซ ไทม)
now you’re the one alone
(เนา ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)

If you,
(อิฟ ยู ,)
want to,
(ว็อนท ทู ,)
be my,
(บี ไม ,)
uh uh oh,
(อา อา โอ ,)
you know,
(ยู โน ,)
you can’t,
(ยู แค็นท ,)
play games,
(พเล เกม ,)
and you know what I mean,
(แอ็นด ยู โน ฮว็อท ไอ มีน ,)
sorry,
(ซอริ ,)
but you don’t,
(บัท ยู ด้อนท์ ,)
get my,
(เก็ท ไม ,)
my-y-y-y,
(ไม วาย วาย วาย ,)
I’m gone,
(แอม กอน ,)
you’re still,
(ยัวร์ ซทิล ,)
dreaming,
(ดรีมมิง ,)
about me,
(อะเบาท มี ,)
over and over and over and over and over again.
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
You’re so obvious,
(ยัวร์ โซ ออบเฝียซ ,)
you’re so oblivious,
(ยัวร์ โซ อ็อบลีฝเอียซ ,)
and now you wonder why,
(แอ็นด เนา ยู วันเดอะ ฮไว ,)
you’re the one alone.
(ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)
So don’t apologize,
(โซ ด้อนท์ อะพอลโอะไจส ,)
you don’t even realize,
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น รีแอะไลส ,)
you screwed it up this time
(ยู ซครู ดิท อัพ ดีซ ไทม)
now you’re the one alone
(เนา ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)

You’re so obvious,
(ยัวร์ โซ ออบเฝียซ ,)
you’re so oblivious,
(ยัวร์ โซ อ็อบลีฝเอียซ ,)
and now you wonder why,
(แอ็นด เนา ยู วันเดอะ ฮไว ,)
you’re the one alone.
(ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)
So don’t apologize,
(โซ ด้อนท์ อะพอลโอะไจส ,)
you don’t even realize,
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น รีแอะไลส ,)
you screwed it up this time
(ยู ซครู ดิท อัพ ดีซ ไทม)
now you’re the one alone
(เนา ยัวร์ ดิ วัน อะโลน)

Uh uh Oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)
Uh uh Oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)
Uh uh Oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)
Uh uh Oh oh oh
(อา อา โอ โอ โอ)
Alone.
(อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น