เนื้อเพลง Red Blooded Woman คำอ่านไทย Kylie Minogue

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Count backwards, 5 4 3 2 1, before you get too heated and turned on, [This guy],
(เคานท แบคเวิด , 5 4 3 2 1 , บิโฟ ยู เก็ท ทู ฮีท แอ็นด เทิน ออน , [ ดีซ ไก ] ,)
You should have learned your lessons all them times before, youve been bruised youve been broken,
(ยู ฌูด แฮ็ฝ เลิน ยุร เล๊ซซั่น ซอร์ เฑ็ม ไทม บิโฟ , ยู๊ฟ บีน บรูส ยู๊ฟ บีน บโรเค็น ,)
Then theres my mind sayin think before you go, through that door it could lead you nowhere, [This guy]
(เฑ็น แดร์ ไม ไมนด เซย์อิน ธิงค บิโฟ ยู โก , ธรู แดท โด อิท คูด เล็ด ยู โนแวร์ , [ ดีซ ไก ])
Has got you all romantic, crazy in your head,do you think id listen, no i dont care,
(แฮ็ส ก็อท ยู ออล โระแมนทิค , คเรสิ อิน ยุร เฮ็ด , ดู ยู ธิงค อาย ลิ๊สซึ่น , โน ไอ ด้อนท์ แค ,)
Cause I can’t focus I can’t stop,
(คอส ไอ แค็นท โฟ๊คัส ซาย แค็นท ซท็อพ ,)
You got me spinning round,
(ยู ก็อท มี สปินนิ่ง เรานด ,)
round, round, round [Like a record],
(เรานด , เรานด , เรานด [ ไลค เก เรคออด ] ,)
I can’t focus it’s too hot [Inside],
(ไอ แค็นท โฟ๊คัส อิทซ ทู ฮ็อท [ อีนไซด ] ,)
You’ll never get to Heaven if you’re scared of getting high,
(โยว เนฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น อิฟ ยัวร์ ซคา อ็อฝ เกดดดิ้ง ไฮ ,)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Boy, boy, Let
(บอย , บอย , เล็ท)
me keep freakin around,
(มี คีพ ฟริกคินอะเรานด ,)
I wanna get down,
(ไอ วอนนา เก็ท เดาน ,)
I’m a red blooded woman, what’s
(แอม มา เร็ด บลัด วูมเอิน , ฮว็อท)
the point in hanging round,
(เดอะ พอยนท อิน แฮงอิง เรานด ,)
Don’t wanna keep turning it down, When this girl wants to rock with you.[x2]
(ด้อนท์ วอนนา คีพ เทินนิง อิท เดาน , ฮเว็น ดีซ เกิล ว็อนท ทู ร็อค วิฑ ยู [ x2 ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
My conscience saying, get down off this dream, it’s
(ไม คอนเฌ็นซ เซอิง , เก็ท เดาน ออฟฟ ดีซ ดรีม , อิทซ)
too dangerous and deadly, [This guy]
(ทู เดนเจอะรัซ แซน เดดลิ , [ ดีซ ไก ])
Has got you talking round in circles can’t you
(แฮ็ส ก็อท ยู ทอคอิง เรานด อิน เซ๊อร์เคิ้ล แค็นท ยู)
see, all for the sake of sexy [You’re loving it],
(ซี , ออล ฟอ เดอะ ซาคิ อ็อฝ เซคซิ [ ยัวร์ ลัฝอิง อิท ] ,)
Then there’s my sense
(เฑ็น แดร์ ไม เซ็นซ)
saying stop before you fall, I don’t wanna pick you up again, [This guy]
(เซอิง ซท็อพ บิโฟ ยู ฟอล , ไอ ด้อนท์ วอนนา พิค ยู อัพ อะเกน , [ ดีซ ไก ])
Has got you all romantic, crazier each day, Do you think I’d listen, There’s no way.
(แฮ็ส ก็อท ยู ออล โระแมนทิค , เครซีเออ อีช เด , ดู ยู ธิงค อาย ลิ๊สซึ่น , แดร์ โน เว)
Cause I can’t focus I can’t stop,
(คอส ไอ แค็นท โฟ๊คัส ซาย แค็นท ซท็อพ ,)
You got me spinning round,
(ยู ก็อท มี สปินนิ่ง เรานด ,)
round, round, round [Like a record],
(เรานด , เรานด , เรานด [ ไลค เก เรคออด ] ,)
I can’t focus it’s too hot [Inside],
(ไอ แค็นท โฟ๊คัส อิทซ ทู ฮ็อท [ อีนไซด ] ,)
You’ll never get to Heaven if you’re scared of getting high,
(โยว เนฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น อิฟ ยัวร์ ซคา อ็อฝ เกดดดิ้ง ไฮ ,)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

Let me keep freakin around,
(เล็ท มี คีพ ฟริกคินอะเรานด ,)
Red blooded woman,
(เร็ด บลัด วูมเอิน ,)
Its too hot inside,
(อิทซ ทู ฮ็อท อีนไซด ,)
You’ll never get to Heaven if your scared of gettin high!
(โยว เนฝเออะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น อิฟ ยุร ซคา อ็อฝ เกดดิน ไฮ !)
la la la la la la la la [freakin around],
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ ฟริกคินอะเรานด ] ,)
la la la la la la la la [freakin around],
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ ฟริกคินอะเรานด ] ,)
la la la la la la la la [freakin around],
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ ฟริกคินอะเรานด ] ,)
la la la la la la la la [freakin around]
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ ฟริกคินอะเรานด ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Red Blooded Woman คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น