เนื้อเพลง The Blower’s Daughter คำอ่านไทย Damien Rice

And so it is
(แอ็นด โซ อิท อีส)
Just like you said it would be
(จัซท ไลค ยู เซ็ด ดิท วูด บี)
Life goes easy on me
(ไลฟ โกซ อีสอิ ออน มี)
Most of the time
(โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม)
And so it is
(แอ็นด โซ อิท อีส)
The shorter story
(เดอะ ชอเดอ ซโทริ)
No love, no glory
(โน ลัฝ , โน กโลริ)
No hero in her sky
(โน ฮีโร อิน เฮอ ซไค)

I can’t take my eyes off of you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ อ็อฝ ยู)
I can’t take my eyes off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ ยู)
I can’t take my eyes off of you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ อ็อฝ ยู)
I can’t take my eyes off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ ยู)
I can’t take my eyes off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ ยู)
I can’t take my eyes…
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ)

And so it is
(แอ็นด โซ อิท อีส)
Just like you said it should be
(จัซท ไลค ยู เซ็ด ดิท ฌูด บี)
We’ll both forget the breeze
(เว็ล โบธ เฟาะเกท เดอะ บรีส)
Most of the time
(โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม)
And so it is
(แอ็นด โซ อิท อีส)
The colder water
(เดอะ โคลเดอ วอเทอะ)
The blower’s daughter
(เดอะ บโลเออะ ดอเทอะ)
The pupil in denial
(เดอะ พิ๊วพิ่ล อิน ดิไนแอ็ล)

I can’t take my eyes off of you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ อ็อฝ ยู)
I can’t take my eyes off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ ยู)
I can’t take my eyes off of you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ อ็อฝ ยู)
I can’t take my eyes off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ ยู)
I can’t take my eyes off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ ออฟฟ ยู)
I can’t take my eyes…
(ไอ แค็นท เทค ไม ไอ)

Did I say that I loathe you?
(ดิด ดาย เซ แดท ไอ โลฑ ยู)
Did I say that I want to
(ดิด ดาย เซ แดท ไอ ว็อนท ทู)
Leave it all behind?
(ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)

I can’t take my mind off of you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไมนด ออฟฟ อ็อฝ ยู)
I can’t take my mind off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไมนด ออฟฟ ยู)
I can’t take my mind off of you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไมนด ออฟฟ อ็อฝ ยู)
I can’t take my mind off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไมนด ออฟฟ ยู)
I can’t take my mind off you
(ไอ แค็นท เทค ไม ไมนด ออฟฟ ยู)
I can’t take my mind…
(ไอ แค็นท เทค ไม ไมนด)
My mind…my mind…
(ไม ไมนด ไม ไมนด)
‘Til I find somebody new
(ทิล ไอ ไฟนด ซัมบอดี้ นยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Blower’s Daughter คำอ่านไทย Damien Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น