เนื้อเพลง Always Be My Baby คำอ่านไทย Mariah Carey

We were as one babe
(วี เวอ แอ็ส วัน เบบ)
For a moment in time
(ฟอ รา โมเม็นท อิน ไทม)
And it seemed everlasting
(แอ็นด ดิท ซีม เอฝเวอร์ลาสทิง)
That you would always be mine
(แดท ยู วูด ออลเว บี ไมน)
Now you wanna be free
(เนา ยู วอนนา บี ฟรี)
So I’m letting you fly
(โซ แอม เลทดิง ยู ฟไล)
‘Cause I know in my heart babe
(คอส ไอ โน อิน ไม ฮาท เบบ)
Our love will never die
(เอ๊า ลัฝ วิล เนฝเออะ ได)

You’ll always be a part of me
(โยว ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)
I’m part of you indefinitely
(แอม พาท อ็อฝ ยู อินเดฟอินิทลิ)
Boy don’t you know you can’t escape me
(บอย ด้อนท์ ยู โน ยู แค็นท เอ็ซเคพ มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)
And we’ll linger on
(แอ็นด เว็ล ลีงเกอะ ออน)
Time can’t erase a feeling this strong
(ไทม แค็นท อิเรซ อะ ฟีลอิง ดีซ ซทร็อง)
No way you’re never gonna shake me
(โน เว ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ เฌค มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)

I ain’t gonna cry no
(ไอ เอน กอนนะ คไร โน)
And I won’t beg you to stay
(แอ็นด ดาย ว็อนท เบ็ก ยู ทู ซเท)
If you’re determined to leave boy
(อิฟ ยัวร์ ดิเทอมิน ทู ลีฝ บอย)
I will not stand in your way
(ไอ วิล น็อท ซแท็นด อิน ยุร เว)
But inevitably
(บัท อิเนฝอิทับลิ)
You’ll be back again
(โยว บี แบ็ค อะเกน)
‘Cause you know in your heart babe
(คอส ยู โน อิน ยุร ฮาท เบบ)
Our love will never end, no
(เอ๊า ลัฝ วิล เนฝเออะ เอ็นด , โน)

You’ll always be a part of me
(โยว ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)
I’m part of you indefinitely
(แอม พาท อ็อฝ ยู อินเดฟอินิทลิ)
Boy don’t you know you can’t escape me
(บอย ด้อนท์ ยู โน ยู แค็นท เอ็ซเคพ มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)
And we’ll linger on
(แอ็นด เว็ล ลีงเกอะ ออน)
Time can’t erase a feeling this strong
(ไทม แค็นท อิเรซ อะ ฟีลอิง ดีซ ซทร็อง)
No way you’re never gonna shake me
(โน เว ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ เฌค มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)

I know that you’ll be back boy
(ไอ โน แดท โยว บี แบ็ค บอย)
When your days and your nights get a little bit colder
(ฮเว็น ยุร เด แซน ยุร ไนท เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเดอ)
I know that you’ll be right back baby
(ไอ โน แดท โยว บี ไรท แบ็ค เบบิ)
Oh baby believe me it’s only a matter of time, time
(โอ เบบิ บิลีฝ มี อิทซ โอ๊นลี่ อะ แมทเทอะ อ็อฝ ไทม , ไทม)

You’ll always be a part of me
(โยว ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)
I’m part of you indefinitely
(แอม พาท อ็อฝ ยู อินเดฟอินิทลิ)
Boy don’t you know you can’t escape me
(บอย ด้อนท์ ยู โน ยู แค็นท เอ็ซเคพ มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)
And we’ll linger on
(แอ็นด เว็ล ลีงเกอะ ออน)
Time can’t erase a feeling this strong
(ไทม แค็นท อิเรซ อะ ฟีลอิง ดีซ ซทร็อง)
No way you’re never gonna shake me
(โน เว ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ เฌค มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)

You’ll always be a part of me
(โยว ออลเว บี อะ พาท อ็อฝ มี)
I’m part of you indefinitely
(แอม พาท อ็อฝ ยู อินเดฟอินิทลิ)
Boy don’t you know you can’t escape me
(บอย ด้อนท์ ยู โน ยู แค็นท เอ็ซเคพ มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)
And we’ll linger on
(แอ็นด เว็ล ลีงเกอะ ออน)
Time can’t erase a feeling this strong
(ไทม แค็นท อิเรซ อะ ฟีลอิง ดีซ ซทร็อง)
No way you’re never gonna shake me
(โน เว ยัวร์ เนฝเออะ กอนนะ เฌค มี)
Ooh darling ’cause you’ll always be my baby
(อู้ ดาลิง คอส โยว ออลเว บี ไม เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always Be My Baby คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น