เนื้อเพลง Come Undone คำอ่านไทย Robbie Williams

So unimpressed, but so in awe
(โซ อะนิมพเรซท , บัท โซ อิน ออ)
Such a saint, but such a whore
(ซัช อะ เซนท , บัท ซัช อะ โฮ)
So self-aware, so full of shit
(โซ เซ็ลฟ อะแว , โซ ฟูล อ็อฝ ชิท)
So indecisive, so adamant
(โซ อินดิไซซิฝ , โซ แอดอะแม็นท)
I’m contemplating, thinkin’ about thinkin’
(แอม คอนเอมพลีดิง , ติ้งกิน อะเบาท ติ้งกิน)
It’s overrated, just get another drink and
(อิทซ โอเฝอะเรท , จัซท เก็ท แอะนัธเออะ ดริงค แอ็นด)

Watch me come undone
(ว็อช มี คัม อันดัน)
They’re selling razor blades and mirrors in the street
(เดรว เซลลิง เรเสอะ บเลด แซน มีเรอะ ซิน เดอะ ซทรีท)
I pray when I’m coming down, you’ll be asleep
(ไอ พเร ฮเว็น แอม คัมอิง เดาน , โยว บี อัซลีพ)
If I ever hurt you, your revenge will be so sweet
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ เฮิท ยู , ยุร ริเฝนจ วิล บี โซ สวี้ท)
Because I’m scum, and I’m your son
(บิคอส แอม ซคัม , แอ็นด แอม ยุร ซัน)
I come undone
(ไอ คัม อันดัน)
I come undone
(ไอ คัม อันดัน)

So rock ‘n’ roll, so corporate suit
(โซ ร็อค เอ็น โรล , โซ คอโพะริท ซยูท)
So damn ugly, so damn cute
(โซ แด็ม อักลิ , โซ แด็ม คยูท)
So well-trained, so animal
(โซ เว็ล ทเรน , โซ แอนอิแม็ล)
So need your love, so fuck you all
(โซ เน ยุร ลัฝ , โซ ฟัค ยู ออล)
I’m not scared of dying, I just don’t want to
(แอม น็อท ซคา อ็อฝ ไดอิง , ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู)
If I stop lying, I’ll just disappoint you
(อิฟ ฟาย ซท็อพ ลายยิง , อิล จัซท ดิแซ็พพอยนท ยู)

Come undone
(คัม อันดัน)
They’re selling razor blades and mirrors in the street
(เดรว เซลลิง เรเสอะ บเลด แซน มีเรอะ ซิน เดอะ ซทรีท)
Come undone
(คัม อันดัน)
I pray when I’m coming down, you’ll be asleep
(ไอ พเร ฮเว็น แอม คัมอิง เดาน , โยว บี อัซลีพ)
Come undone
(คัม อันดัน)
If I ever hurt you, your revenge will be so sweet
(อิฟ ฟาย เอฝเออะ เฮิท ยู , ยุร ริเฝนจ วิล บี โซ สวี้ท)
Because I’m scum, and I’m your son
(บิคอส แอม ซคัม , แอ็นด แอม ยุร ซัน)
I come undone
(ไอ คัม อันดัน)

So write another ballad, mix it on a Wednesday
(โซ ไรท แอะนัธเออะ แบลแล็ด , มิคซ อิท ออน อะ เวนสดิ)
Sell it on a Thursday buy a yacht on Saturday
(เซ็ล อิท ออน อะ เธิสดิ ไบ อะ ย็อท ออน แซทเออะดิ)
It’s a love song, a love song
(อิทซ ซา ลัฝ ซ็อง , อะ ลัฝ ซ็อง)
Do another interview, sing a bunch of lies
(ดู แอะนัธเออะ อีนเทิฝยู , ซิง อะ บันช อ็อฝ ไล)
Tell about celebrities that I despise
(เท็ล อะเบาท เซเล็ปบีดี้ส แดท ไอ ดิซไพส)
And sing love songs, we sing love songs so sincere
(แอ็นด ซิง ลัฝ ซ็อง , วี ซิง ลัฝ ซ็อง โซ ซินเซีย)

So sincere
(โซ ซินเซีย)

Come undone
(คัม อันดัน)
They’re selling razor blades and mirrors in the street
(เดรว เซลลิง เรเสอะ บเลด แซน มีเรอะ ซิน เดอะ ซทรีท)
Come undone
(คัม อันดัน)
I pray when I’m coming down, you’ll be asleep
(ไอ พเร ฮเว็น แอม คัมอิง เดาน , โยว บี อัซลีพ)
Come undone
(คัม อันดัน)
The young pretend you’re in the clouds above the sea
(เดอะ ยัง พริเทนด ยัวร์ อิน เดอะ คเลาด อะบัฝ เดอะ ซี)
I come undone
(ไอ คัม อันดัน)
I am scum
(ไอ แอ็ม ซคัม)
Love your son
(ลัฝ ยุร ซัน)
You’ve gotta love your son
(ยู๊ฟ กอททะ ลัฝ ยุร ซัน)
Come undone
(คัม อันดัน)
You’ve gotta love you son
(ยู๊ฟ กอททะ ลัฝ ยู ซัน)
Come undone
(คัม อันดัน)

Love your son
(ลัฝ ยุร ซัน)
I am scum
(ไอ แอ็ม ซคัม)
I am scum
(ไอ แอ็ม ซคัม)
I am scum
(ไอ แอ็ม ซคัม)
I am scum
(ไอ แอ็ม ซคัม)
I am scum
(ไอ แอ็ม ซคัม)
I am scum
(ไอ แอ็ม ซคัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Undone คำอ่านไทย Robbie Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น