เนื้อเพลง In The Air Tonight คำอ่านไทย Phil Collins

I can feel it coming in the air tonight, oh Lord
(ไอ แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด)
And I’ve been waiting for this moment for all my life, Oh Lord
(แอ็นด อิฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท ฟอ ออล ไม ไลฟ , โอ ลอด)
Can you feel it coming in the air tonight, oh Lord, oh Lord
(แค็น ยู ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด , โอ ลอด)

Well, if you told me you were drowning
(เว็ล , อิฟ ยู โทลด มี ยู เวอ ดเรานอิง)
I would not lend a hand
(ไอ วูด น็อท เล็นด อะ แฮ็นด)
I’ve seen your face before my friend
(อิฝ ซีน ยุร เฟซ บิโฟ ไม ฟเร็นด)
But I don’t know if you know who I am
(บัท ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู โน ฮู ไอ แอ็ม)
Well, I was there and I saw what you did
(เว็ล , ไอ วอส แดร์ แอ็นด ดาย ซอ ฮว็อท ยู ดิด)
I saw it with my own two eyes
(ไอ ซอ อิท วิฑ ไม โอน ทู ไอ)
So you can wipe off that grin,
(โซ ยู แค็น ไวพ ออฟฟ แดท กริน ,)
I know where you’ve been
(ไอ โน ฮแว ยู๊ฟ บีน)
It’s all been a pack of lies
(อิทซ ซอร์ บีน อะ แพ็ค อ็อฝ ไล)

And I can feel it coming in the air tonight, oh Lord
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด)
Well, I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord
(เว็ล , อิฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท ฟอ ออล ไม ไลฟ , โอ ลอด)
I can feel it coming in the air tonight, oh Lord, oh Lord
(ไอ แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด , โอ ลอด)
And I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord, oh Lord
(แอ็นด อิฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท ฟอ ออล ไม ไลฟ , โอ ลอด , โอ ลอด)

Well I remember, I remember don’t worry
(เว็ล ไอ ริเมมเบอะ , ไอ ริเมมเบอะ ด้อนท์ เวอริ)
How could I ever forget,
(เฮา คูด ดาย เอฝเออะ เฟาะเกท ,)
It’s the first time, the last time we ever met
(อิทซ เดอะ เฟิซท ไทม , เดอะ ลาซท ไทม วี เอฝเออะ เม็ท)
But I know the reason why you keep your silence up,
(บัท ไอ โน เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ยู คีพ ยุร ไซเล็นซ อัพ ,)
No you don’t fool me
(โน ยู ด้อนท์ ฟูล มี)
The hurt doesn’t show
(เดอะ เฮิท ดัสอินท โฌ)
But the pain still grows
(บัท เดอะ เพน ซทิล กโร)
It’s no stranger to you and me
(อิทซ โน ซทเรนเจอะ ทู ยู แอ็นด มี)

And I can feel it coming in the air tonight, oh Lord
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด)
Well, I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord
(เว็ล , อิฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท ฟอ ออล ไม ไลฟ , โอ ลอด)
I can feel it in the air tonight, oh Lord, oh Lord
(ไอ แค็น ฟีล อิท อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด , โอ ลอด)
But I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord
(บัท อิฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท ฟอ ออล ไม ไลฟ , โอ ลอด)
I can feel it coming in the air tonight, oh Lord
(ไอ แค็น ฟีล อิท คัมอิง อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด)
But I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord
(บัท อิฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท ฟอ ออล ไม ไลฟ , โอ ลอด)
I can feel it in the air tonight, oh Lord, oh Lord, oh Lord
(ไอ แค็น ฟีล อิท อิน ดิ แอ ทุไนท , โอ ลอด , โอ ลอด , โอ ลอด)
But I’ve been waiting for this moment for all my life, oh Lord, oh Lord.
(บัท อิฝ บีน เวททิง ฟอ ดีซ โมเม็นท ฟอ ออล ไม ไลฟ , โอ ลอด , โอ ลอด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In The Air Tonight คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น