เนื้อเพลง Coming Back Down คำอ่านไทย Hollywood Undead feat Kevin Rudolf

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
I just can’t escape
(ไอ จัซท แค็นท เอ็ซเคพ)
It’s like you’re here with me now
(อิทซ ไลค ยัวร์ เฮียร วิฑ มี เนา)
But the words you say
(บัท เดอะ เวิด ยู เซ)
They always seem to fade out
(เฑ ออลเว ซีม ทู เฝด เอาท)
Since you been away
(ซินซ ยู บีน อะเว)
I’m just a face in the crowd
(แอม จัซท ดา เฟซ อิน เดอะ คเราด)
Someday, Someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
I know you’re coming back
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)

[JDog:]
([ เจด๊อค : ])
Down in the dirt,
(เดาน อิน เดอะ เดิท ,)
With your blood on my hands.
(วิฑ ยุร บลัด ออน ไม แฮ็นด)
I blacked out,
(ไอ บแล็ค เอาท ,)
But now I do understand,
(บัท เนา ไอ ดู อันเดิซแทนด ,)
That you were too good,
(แดท ยู เวอ ทู กุด ,)
For this world so you left it.
(ฟอ ดีซ เวิลด โซ ยู เล็ฟท ดิธ)
Everything turned red,
(เอ๊วี่ติง เทิน เร็ด ,)
And then you made an exit.
(แอ็นด เฑ็น ยู เมด แอน เอกสิท)
I don’t even know,
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ,)
If it was your time.
(อิฟ อิท วอส ยุร ไทม)
But like all good things,
(บัท ไลค ออล กุด ธิง ,)
That pass you by,
(แดท เพซ ยู ไบ ,)
Just like a lost soul,
(จัซท ไลค เก ล็อซท โซล ,)
In the time of need.
(อิน เดอะ ไทม อ็อฝ เน)
It made me grow up fast,
(อิท เมด มี กโร อัพ ฟัซท ,)
And put some blood on my knees.
(แอ็นด พัท ซัม บลัด ออน ไม นี)
And you don’t even know
(แอ็นด ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน)
It’s beyond you.
(อิทซ บิยอนด ยู)
Thinking you could never die,
(ติ้งกิง ยู คูด เนฝเออะ ได ,)
Like you’re bulletproof.
(ไลค ยัวร์ บอลเลดพรูฝ)
So I guess you had to leave,
(โซ ไอ เก็ซ ยู แฮ็ด ทู ลีฝ ,)
You were born with wings.
(ยู เวอ บอน วิฑ วิง)
But you were never happy,
(บัท ยู เวอ เนฝเออะ แฮพพิ ,)
‘Til the angels sing.
(ทิล ดิ เอนเจล ซิง)

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
I just can’t escape
(ไอ จัซท แค็นท เอ็ซเคพ)
It’s like you’re here with me now
(อิทซ ไลค ยัวร์ เฮียร วิฑ มี เนา)
But the words you say
(บัท เดอะ เวิด ยู เซ)
They always seem to fade out
(เฑ ออลเว ซีม ทู เฝด เอาท)
Since you been away
(ซินซ ยู บีน อะเว)
I’m just a face in the crowd
(แอม จัซท ดา เฟซ อิน เดอะ คเราด)
Someday, Someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)
Someday, Someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)

[Johnny 3 Tears:]
([ จอนนิ 3 เทีย : ])
I’m ashes to ashes,
(แอม แอสเชรด ทู แอสเชรด ,)
I’m dust to dust.
(แอม ดัซท ทู ดัซท)
And when a man turns to ashes,
(แอ็นด ฮเว็น อะ แม็น เทิน ทู แอสเชรด ,)
Forget about love.
(เฟาะเกท อะเบาท ลัฝ)
Like the feeling inside you,
(ไลค เดอะ ฟีลอิง อีนไซด ยู ,)
With the bottle beside you.
(วิฑ เดอะ บ๊อทเทิ่ล บิไซด ยู)
You both end up empty
(ยู โบธ เอ็นด อัพ เอมทิ)
Like an angel just died too.
(ไลค แอน เอนเจล จัซท ได ทู)
I look to the heavens,
(ไอ ลุค ทู เดอะ เฮฝเอ็น ,)
To the sky,
(ทู เดอะ ซไค ,)
And the rest.
(แอ็นด เดอะ เร็ซท)
I looked inside myself,
(ไอ ลุค อีนไซด ไมเซลฟ ,)
I felt my heart in my chest.
(ไอ เฟ็ลท ไม ฮาท อิน ไม เช็ซท)
Somethings are born blue,
(ซัมติง แซร์ บอน บลู ,)
There’s nothing to say.
(แดร์ นัธอิง ทู เซ)
Some hearts can stay true,
(ซัม ฮาท แค็น ซเท ทรู ,)
When falling away.
(ฮเว็น ฟ๊อลิง อะเว)
Come lay down beside me,
(คัม เล เดาน บิไซด มี ,)
What could one life mean?
(ฮว็อท คูด วัน ไลฟ มีน)
It’s only what I’ve seen,
(อิทซ โอ๊นลี่ ฮว็อท อิฝ ซีน ,)
It’s only just one dream.
(อิทซ โอ๊นลี่ จัซท วัน ดรีม)
Tell my baby I love her,
(เท็ล ไม เบบิ ไอ ลัฝ เฮอ ,)
And I wish I could hold her.
(แอ็นด ดาย วิฌ ไอ คูด โฮลด เฮอ)
It’s hard to say goodbye,
(อิทซ ฮาด ทู เซ กู๊ดบาย ,)
When you know that it’s over.
(ฮเว็น ยู โน แดท อิทซ โอเฝอะ)

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
I just can’t escape
(ไอ จัซท แค็นท เอ็ซเคพ)
It’s like you’re here with me now
(อิทซ ไลค ยัวร์ เฮียร วิฑ มี เนา)
But the words you say
(บัท เดอะ เวิด ยู เซ)
They always seem to fade out
(เฑ ออลเว ซีม ทู เฝด เอาท)
Since you been away
(ซินซ ยู บีน อะเว)
I’m just a face in the crowd
(แอม จัซท ดา เฟซ อิน เดอะ คเราด)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)
One day, one day
(วัน เด , วัน เด)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)

[Johnny 3 Tears:]
([ จอนนิ 3 เทีย : ])
I know you’re coming back
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
Know you’re coming back
(โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)

I know you’re coming back
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
Know you’re coming back
(โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
I know you’re coming back down [down]
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน [ เดาน ])

I know you’re coming back
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
Know you’re coming back
(โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)

I know you’re coming back
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
Know you’re coming back
(โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)

[Danny:]
([ แดนนี่ : ])
I just can’t escape
(ไอ จัซท แค็นท เอ็ซเคพ)
It’s like you’re here with me now
(อิทซ ไลค ยัวร์ เฮียร วิฑ มี เนา)
But the words you say
(บัท เดอะ เวิด ยู เซ)
They always seem to fade out
(เฑ ออลเว ซีม ทู เฝด เอาท)
Since you been away
(ซินซ ยู บีน อะเว)
I’m just a face in the crowd
(แอม จัซท ดา เฟซ อิน เดอะ คเราด)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)
Someday, someday
(ซัมเดย์ , ซัมเดย์)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)
One day, one day
(วัน เด , วัน เด)
I know you’re coming back down
(ไอ โน ยัวร์ คัมอิง แบ็ค เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coming Back Down คำอ่านไทย Hollywood Undead feat Kevin Rudolf

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น