เนื้อเพลง Take My Breath Away (Berlin Cover) คำอ่านไทย Jessica Simpson

Watching every motion in my foolish lover’s game
(วัทชิง เอฝริ โมฌัน อิน ไม ฟูลอิฌ ลัฝเออะ เกม)
On this endless ocean finally lovers know no shame
(ออน ดีซ เอ็นเล็ซ โอแฌ็น ไฟแน็ลลิ ลัฝเออะ โน โน เฌม)
Turnin’ and returnin’ to some secret place inside
(เทินนิน แอ็นด รีเทินนิน ทู ซัม ซีคเร็ท พเลซ อีนไซด)
Watchin’ in slow motion as you turn around and say, “ My love
(วันชิน อิน ซโล โมฌัน แอ็ส ยู เทิน อะเรานด แอ็นด เซ , “ ไม ลัฝ)

Take my breath away
(เทค ไม บเร็ธ อะเว)
Take my breath away “
(เทค ไม บเร็ธ อะเว “)

Watching I keep waiting still anticipating love
(วัทชิง ไอ คีพ เวททิง ซทิล แอนติซิเพดิง ลัฝ)
Never hesitating to become the fated ones, oh yeah
(เนฝเออะ เฮสอิเททิง ทู บิคัม เดอะ แฟ็ท วัน , โอ เย่)
Turnin’ and returnin’ to some secret place inside
(เทินนิน แอ็นด รีเทินนิน ทู ซัม ซีคเร็ท พเลซ อีนไซด)
Watchin’ in slow motion as you turn around and say, “ My love
(วันชิน อิน ซโล โมฌัน แอ็ส ยู เทิน อะเรานด แอ็นด เซ , “ ไม ลัฝ)

Take my breath away
(เทค ไม บเร็ธ อะเว)
Take my breath away, oh yeah “
(เทค ไม บเร็ธ อะเว , โอ เย่ “)

Through the hourglass I saw you
(ธรู เดอะ เฮาเรอกราส ซาย ซอ ยู)
In time you slipped away
(อิน ไทม ยู สลิป อะเว)
When the mirror crashed I called you
(ฮเว็น เดอะ มีเรอะ คแร็ฌ ดาย ไคเอ ยู)
And turned to hear you say
(แอ็นด เทิน ทู เฮีย ยู เซ)
If only for today I am unafraid
(อิฟ โอ๊นลี่ ฟอ ทุเด ไอ แอ็ม อนาเฟรด)

Take my breath away
(เทค ไม บเร็ธ อะเว)
You take my breath away
(ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)

[Take my breath away]
([ เทค ไม บเร็ธ อะเว ])
You take my breath
(ยู เทค ไม บเร็ธ)
You take my breath
(ยู เทค ไม บเร็ธ)
You take my breath away
(ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)

[Take my breath away]
([ เทค ไม บเร็ธ อะเว ])
You take my breath away
(ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)
You take my breath away
(ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)
You take my breath away
(ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take My Breath Away (Berlin Cover) คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น