เนื้อเพลง You Are My Sister คำอ่านไทย Antony And The Johnsons

You are my sister, we were born
(ยู อาร์ ไม ซีซเทอะ , วี เวอ บอน)
So innocent, so full of need
(โซ อีนโนะเซ็นท , โซ ฟูล อ็อฝ เน)
There were times we were friends but times I was so cruel
(แดร์ เวอ ไทม วี เวอ ฟเร็นด บัท ไทม ซาย วอส โซ ครูเอ็ล)
Each night I’d ask for you to watch me as I sleep
(อีช ไนท อาย อาซค ฟอ ยู ทู ว็อช มี แอ็ส ซาย ซลีพ)
I was so afraid of the night
(ไอ วอส โซ อัฟเรด อ็อฝ เดอะ ไนท)
You seemed to move through the places that I feared
(ยู ซีม ทู มูฝ ธรู เดอะ พเลซ แดท ไอ เฟีย)
You lived inside my world so softly
(ยู ไลฝ อีนไซด ไม เวิลด โซ ซอฟทลิ)
Protected only by the kindness of your nature
(พโระเทคท โอ๊นลี่ ไบ เดอะ ไคนดเน็ซ อ็อฝ ยุร เนเชอะ)
You are my sister
(ยู อาร์ ไม ซีซเทอะ)
And I love you
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู)
May all of your dreams come true
(เม ออล อ็อฝ ยุร ดรีม คัม ทรู)
We felt so differently then
(วี เฟ็ลท โซ ดีฟเฟอะเร็นทลิ เฑ็น)
So similar over the years
(โซ ซีมอิเลอะ โอเฝอะ เดอะ เยีย)
The way we laugh the way we experience pain
(เดอะ เว วี ลาฟ เดอะ เว วี เอ็คซพีเรียนซ เพน)
So many memories
(โซ เมนอิ เมรโมรี)
But theres nothing left to gain from remembering
(บัท แดร์ นัธอิง เล็ฟท ทู เกน ฟร็อม รัเมมเบอร์ริง)
Faces and worlds that no one else will ever know
(เฟซ แซน เวิลด แดท โน วัน เอ็ลซ วิล เอฝเออะ โน)
You are my sister
(ยู อาร์ ไม ซีซเทอะ)
And I love you
(แอ็นด ดาย ลัฝ ยู)
May all of your dreams come true
(เม ออล อ็อฝ ยุร ดรีม คัม ทรู)
I want this for you
(ไอ ว็อนท ดีซ ฟอ ยู)
They’re gonna come true [gonna come true]
(เดรว กอนนะ คัม ทรู [ กอนนะ คัม ทรู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are My Sister คำอ่านไทย Antony And The Johnsons

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น