เนื้อเพลง Everytime คำอ่านไทย Simple Plan

It was three AM when you woke me up
(อิท วอส ธรี แอ็ม ฮเว็น ยู โวค มี อัพ)
And we jumped in the car and drove as far as we could go
(แอ็นด วี จัมพ อิน เดอะ คา แอ็นด ดโรฝ แอ็ส ฟา แอ็ส วี คูด โก)
Just to get away
(จัซท ทู เก็ท อะเว)
We talked about our lives
(วี ทอค อะเบาท เอ๊า ไลฝ)
Until the sun came up
(อันทีล เดอะ ซัน เคม อัพ)
And now I’m thinking about
(แอ็นด เนา แอม ติ้งกิง อะเบาท)
How I wish I could go back
(เฮา ไอ วิฌ ไอ คูด โก แบ็ค)
Just for one more day
(จัซท ฟอ วัน โม เด)
One more day with you
(วัน โม เด วิฑ ยู)

Everytime I see your face
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร เฟซ)
Everytime you look my way
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ลุค ไม เว)
It’s like it all falls into place
(อิทซ ไลค อิท ดอร์ ฟอล อีนทุ พเลซ)
Everything feels right
(เอ๊วี่ติง ฟีล ไรท)
Ever since you walked away
(เอฝเออะ ซินซ ยู วอค อะเว)
You left my life in disarray
(ยู เล็ฟท ไม ไลฟ อิน ดิแซะเร)
All I want is one more day
(ออล ไอ ว็อนท อีส วัน โม เด)
It’s all I need: one more day with you
(อิทซ ซอร์ ไอ เน : วัน โม เด วิฑ ยู)

When the car broke down
(ฮเว็น เดอะ คา บโรค เดาน)
We just kept walkin along
(วี จัซท เค็พท วอคกิน อะลอง)
Til we hit this town
(ทิล วี ฮิท ดีซ ทาวน์)
There was nothing there at all
(แดร์ วอส นัธอิง แดร์ แอ็ท ดอร์)
But that was all okay
(บัท แดท วอส ซอร์ โอเค)
We spent all our money on stupid things
(วี ซเพ็นท ดอร์ เอ๊า มันอิ ออน ซทยูทิด ธิง)
But if I looked back now, I’d probably give it all away
(บัท อิฟ ฟาย ลุค แบ็ค เนา , อาย พรอบอับลิ กิฝ อิท ดอร์ อะเว)
Just for one more day
(จัซท ฟอ วัน โม เด)
One more day with you
(วัน โม เด วิฑ ยู)

Everytime I see your face
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร เฟซ)
Everytime you look my way
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ลุค ไม เว)
It’s like it all falls into place
(อิทซ ไลค อิท ดอร์ ฟอล อีนทุ พเลซ)
Everything feels right
(เอ๊วี่ติง ฟีล ไรท)
But ever since you walked away
(บัท เอฝเออะ ซินซ ยู วอค อะเว)
You left my life in disarray
(ยู เล็ฟท ไม ไลฟ อิน ดิแซะเร)
All I want is one more day
(ออล ไอ ว็อนท อีส วัน โม เด)
It’s all I need: one more day with you
(อิทซ ซอร์ ไอ เน : วัน โม เด วิฑ ยู)

Now I’m sittin here, like we used to do
(เนา แอม ซิทดิน เฮียร , ไลค วี ยูซ ทู ดู)
I think about my life and how now there’s nothing I won’t do
(ไอ ธิงค อะเบาท ไม ไลฟ แอ็นด เฮา เนา แดร์ นัธอิง ไอ ว็อนท ดู)
Just for one more day
(จัซท ฟอ วัน โม เด)
One more day with you
(วัน โม เด วิฑ ยู)

Everytime I see your face
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยุร เฟซ)
Everytime you look my way
(เอ๊รี่ไทม์ ยู ลุค ไม เว)
It’s like it all falls into place
(อิทซ ไลค อิท ดอร์ ฟอล อีนทุ พเลซ)
Everything feels right [Everything feels right]
(เอ๊วี่ติง ฟีล ไรท [ เอ๊วี่ติง ฟีล ไรท ])
Everytime I hear your name
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เฮีย ยุร เนม)
Everytime I feel the same
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ฟีล เดอะ เซม)
It’s like it all falls into place
(อิทซ ไลค อิท ดอร์ ฟอล อีนทุ พเลซ)
Everything feels right
(เอ๊วี่ติง ฟีล ไรท)

You walked away
(ยู วอค อะเว)
Just one more day
(จัซท วัน โม เด)
It’s all I need, just one more day with you
(อิทซ ซอร์ ไอ เน , จัซท วัน โม เด วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everytime คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น