เนื้อเพลง Buried Alive คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

Take the time just to listen
(เทค เดอะ ไทม จัซท ทู ลิ๊สซึ่น)
When the voices screaming are much too loud,
(ฮเว็น เดอะ ฝอยซ ซครีมอิง อาร์ มัช ทู เลาด ,)
Take a look in the distance,
(เทค เก ลุค อิน เดอะ ดีซแท็นซ ,)
Try and see it all,
(ทไร แอ็นด ซี อิท ดอร์ ,)
Chances are that ya might find,
(ชานซ แซร์ แดท ยา ไมท ไฟนด ,)
That we share a common discomfort now
(แดท วี แฌ อะ คอมมัน ดิซคัมเฟิท เนา)
I feel I’m walking a fine line
(ไอ ฟีล แอม วอคกิง อะ ไฟน ไลน)
Tell me only if it’s real
(เท็ล มี โอ๊นลี่ อิฟ อิทซ ริแอ็ล)

Still I’m on my way,
(ซทิล แอม ออน ไม เว ,)
On and on it goes,
(ออน แอ็นด ออน หนิด โกซ ,)
Vacant hope to take
(เฝแค็นท โฮพ ทู เทค)

Hey – I can’t live in here for another day
(เฮ ไอ แค็นท ไลฝ อิน เฮียร ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Darkness has kept the light concealed
(ดาคเน็ซ แฮ็ส เค็พท เดอะ ไลท ค็อนซีล)
Grim as ever
(กริม แอ็ส เอฝเออะ)
Hold on to faith as I dig another grave
(โฮลด ออน ทู เฟธ แอ็ส ซาย ดิก แอะนัธเออะ กแรฝ)
Meanwhile the mice endure the wheel
(มีนวาย เดอะ ไมซ เอ็นดยูร เดอะ ฮวีล)
Real as ever
(ริแอ็ล แอ็ส เอฝเออะ)
And it seems I’ve been buried alive
(แอ็นด ดิท ซีม อิฝ บีน เบริ อะไลฝ)

I walk the fields through the fire,
(ไอ วอค เดอะ ฟีลด ธรู เดอะ ไฟร ,)
Taking steps until I found solid ground
(เทคอิง ซเท็พ อันทีล ไอ เฟานด ซอลอิด กเรานด)
Followed dreams reaching higher
(ฟอลโล ดรีม รีชชิง ไฮเออะ)
Couldn’t survive the fall
(คูดซึ่น เซอะไฝฝ เดอะ ฟอล)
Much has changed since the last time
(มัช แฮ็ส เชนจ ซินซ เดอะ ลาซท ไทม)
And I feel a little less certain now
(แอ็นด ดาย ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลซ เซอทิน เนา)
You know I jumped at the first sign
(ยู โน ไอ จัมพ แอ็ท เดอะ เฟิซท ไซน)
Tell me only if it’s real
(เท็ล มี โอ๊นลี่ อิฟ อิทซ ริแอ็ล)
Memories seem to fade
(เมรโมรี ซีม ทู เฝด)
On and on it goes
(ออน แอ็นด ออน หนิด โกซ)
Wash my view away
(ว็อฌ ไม ฝยู อะเว)

Hey – I can’t live in here for another day
(เฮ ไอ แค็นท ไลฝ อิน เฮียร ฟอ แอะนัธเออะ เด)
Darkness has kept the light concealed
(ดาคเน็ซ แฮ็ส เค็พท เดอะ ไลท ค็อนซีล)
Grim as ever
(กริม แอ็ส เอฝเออะ)
Hold on to faith as I dig another grave
(โฮลด ออน ทู เฟธ แอ็ส ซาย ดิก แอะนัธเออะ กแรฝ)
Meanwhile the mice endure the wheel
(มีนวาย เดอะ ไมซ เอ็นดยูร เดอะ ฮวีล)
Real as ever
(ริแอ็ล แอ็ส เอฝเออะ)
And I’m chained like a slave, trapped in the dark
(แอ็นด แอม เชน ไลค เก ซเลฝ , แทร๊พ อิน เดอะ ดาค)
Slammed all the locks, death calls my name
(สแลมทฺ ออล เดอะ ล็อค , เด็ธ คอล ไม เนม)
And it seems I’ve been buried alive
(แอ็นด ดิท ซีม อิฝ บีน เบริ อะไลฝ)

Take you down now, burn it all out
(เทค ยู เดาน เนา , เบิน หนิด ออล เอาท)
Throw you all around, get your fuckin’
(ธโร ยู ออล อะเรานด , เก็ท ยุร ฟัคกิน)
HANDS OFF ME!
(แฮ็นด ออฟฟ มี !)
What’s it feel like? Took the wrong route
(ฮว็อท ซิท ฟีล ไลค ทุค เดอะ ร็อง รูท)
Watch it fall apart now you’re knockin’ AT THE WRONG GATE!
(ว็อช อิท ฟอล อะพาท เนา ยัวร์ นอคคินแอ็ท เดอะ ร็อง เกท !)
For you to pay the toll, a price for you alone
(ฟอ ยู ทู เพ เดอะ โทล , อะ พไรซ ฟอ ยู อะโลน)
The only deal you’ll find, I’ll gladly take your soul
(ดิ โอ๊นลี่ ดีล โยว ไฟนด , อิล กแลดลิ เทค ยุร โซล)

While it seems sick, sober up quick
(ฮไวล อิท ซีม ซิค , โซเบอะ อัพ ควิค)
Psycho lunatic crushing you with
(ไซโคะ ลยูนะทิค ครัฌอิง ยู วิฑ)
HANDS OF FATE!
(แฮ็นด อ็อฝ เฟท !)
Shame to find out, when it’s too late
(เฌม ทู ไฟนด เอาท , ฮเว็น อิทซ ทู เลท)
But you’re all the same
(บัท ยัวร์ ออล เดอะ เซม)
Trapped inside INFERNO AWAITS!
(แทร๊พ อีนไซด อินเฟอโน อะเวท !)
Evil thoughts can hide, I’ll help release the mind
(อี๊วิ้ว ธอท แค็น ไฮด , อิล เฮ็ลพ รีลีซ เดอะ ไมนด)
I’ll peel away the skin, release the dark within
(อิล พีล อะเว เดอะ ซคิน , รีลีซ เดอะ ดาค วิฑีน)

This is now your life
(ดีซ ซิส เนา ยุร ไลฟ)
Strike you from the light
(ซทไรค ยู ฟร็อม เดอะ ไลท)
This is now your life
(ดีซ ซิส เนา ยุร ไลฟ)
Die, buried alive
(ได , เบริ อะไลฝ)
This is now your life [what’s it feel like]
(ดีซ ซิส เนา ยุร ไลฟ [ ฮว็อท ซิท ฟีล ไลค ])
Strike you from the light [let me take in your soul]
(ซทไรค ยู ฟร็อม เดอะ ไลท [ เล็ท มี เทค อิน ยุร โซล ])
This is now your life [what’s it feel like]
(ดีซ ซิส เนา ยุร ไลฟ [ ฮว็อท ซิท ฟีล ไลค ])
Die, buried alive [let me take in your soul]
(ได , เบริ อะไลฝ [ เล็ท มี เทค อิน ยุร โซล ])
This is now your life
(ดีซ ซิส เนา ยุร ไลฟ)
Die, buried alive!
(ได , เบริ อะไลฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Buried Alive คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น