เนื้อเพลง Cannonball คำอ่านไทย Damien Rice

Still a little bit of your taste in my mouth
(ซทิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร เทซท อิน ไม เมาธ)
Still a little bit of you laced with my doubt
(ซทิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยู แล็ค วิฑ ไม เดาท)
Still a little hard to say what’s going on
(ซทิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮาด ทู เซ ฮว็อท โกอิ้ง ออน)

Still a little bit of your ghost, your witness
(ซทิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร โกซท , ยุร วีทเน็ซ)
Still a little bit of your face I haven’t kissed
(ซทิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร เฟซ ไอ แฮฟเวน คิซ)
You step a little closer each day
(ยู ซเท็พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ อีช เด)
That I can’t say what’s going on
(แดท ไอ แค็นท เซ ฮว็อท โกอิ้ง ออน)

Stones taught me to fly
(ซโทน ทอท มี ทู ฟไล)
Love ‒ it taught me to lie
(ลัฝ ?อิท ทอท มี ทู ไล)
Life ‒ it taught me to die
(ไลฟ ?อิท ทอท มี ทู ได)
So it’s not hard to fall
(โซ อิทซ น็อท ฮาด ทู ฟอล)
When you float like a cannonball
(ฮเว็น ยู ฟโลท ไลค เก แคนนันบอล)

Still a little bit of your song in my ear
(ซทิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร ซ็อง อิน ไม เอีย)
Still a little bit of your words I long to hear
(ซทิล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร เวิด ซาย ล็อง ทู เฮีย)
You step a little closer to me
(ยู ซเท็พ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์ ทู มี)
So close that I can’t see what’s going on
(โซ คโลส แดท ไอ แค็นท ซี ฮว็อท โกอิ้ง ออน)

Stones taught me to fly
(ซโทน ทอท มี ทู ฟไล)
Love ‒ it taught me to lie
(ลัฝ ?อิท ทอท มี ทู ไล)
Life taught me to die
(ไลฟ ทอท มี ทู ได)
So it’s not hard to fall
(โซ อิทซ น็อท ฮาด ทู ฟอล)
When you float like a cannon
(ฮเว็น ยู ฟโลท ไลค เก แคนนัน)

Stones taught me to fly
(ซโทน ทอท มี ทู ฟไล)
Love taught me to cry
(ลัฝ ทอท มี ทู คไร)
So come on, courage, teach me to be shy
(โซ คัมมอน , เคอริจ , ทีช มี ทู บี ไฌ)
‘Cause it’s not hard to fall
(คอส อิทซ น็อท ฮาด ทู ฟอล)
And I don’t wanna scare her
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ซแค เฮอ)
It’s not hard to fall
(อิทซ น็อท ฮาด ทู ฟอล)
And I don’t wanna lose
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ วอนนา ลูส)
It’s not hard to grow
(อิทซ น็อท ฮาด ทู กโร)
When you know that you just don’t know
(ฮเว็น ยู โน แดท ยู จัซท ด้อนท์ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cannonball คำอ่านไทย Damien Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น