เนื้อเพลง The World’s Greatest คำอ่านไทย R. Kelly

Yeah, uhh…
(เย่ , อา)
Uhh…
(อา)
Yeah..
(เย่)
It’s the world’s greatest, yo,
(อิทซ เดอะ เวิลด เกสเดด , โย ,)
It’s the world’s greatest, come on,
(อิทซ เดอะ เวิลด เกสเดด , คัมมอน ,)
World’s greatest, ever
(เวิลด เกสเดด , เอฝเออะ)

I am a mountain
(ไอ แอ็ม มา เมานทิน)
I am a tall tree
(ไอ แอ็ม มา ทอล ทรี)
Oh, I am a swift wind
(โอ , ไอ แอ็ม มา ซิวิฟท วินด)
Sweepin’ the country
(สวิพพิน เดอะ คันทริ)
I am a river
(ไอ แอ็ม มา รีฝเออะ)
Down in the valley
(เดาน อิน เดอะ แฝลลิ)
Oh, I am a vision
(โอ , ไอ แอ็ม มา ฝีฉอัน)
And I can see clearly
(แอ็นด ดาย แค็น ซี คเลียลิ)

If anybody asks you who I am
(อิฟ เอนอิบอดิ อาซค ยู ฮู ไอ แอ็ม)
Just stand up tall, look ’em in the face and say
(จัซท ซแท็นด อัพ ทอล , ลุค เอ็ม อิน เดอะ เฟซ แอ็นด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m that star up in the sky
(แอม แดท ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’m that mountain peak up high
(แอม แดท เมานทิน พีค อัพ ไฮ)
Hey, I made it
(เฮ , ไอ เมด อิท)
I’m the worlds greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)
And I’m that little bit of hope
(แอ็นด แอม แดท ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โฮพ)
When my back’s against the ropes
(ฮเว็น ไม แบ็ค อะเกนซท เดอะ โรพ)
I can feel it mmm
(ไอ แค็น ฟีล อิท อึม)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)

I am a giant
(ไอ แอ็ม มา ไจแอ็นท)
I am an eagle
(ไอ แอ็ม แอน อี๊เกิ้ล)
I am a lion
(ไอ แอ็ม มา ไลอัน)
Down in the jungle
(เดาน อิน เดอะ จั๊งเกิ้ล)
I am a marchin’ band
(ไอ แอ็ม มา มาซชิน แบ็นด)
I am the people
(ไอ แอ็ม เดอะ พี๊เพิ่ล)
I am a helpin’ hand
(ไอ แอ็ม มา เฮ้ลปิน แฮ็นด)
And I am a hero
(แอ็นด ดาย แอ็ม มา ฮีโร)

If anybody asks you who I am
(อิฟ เอนอิบอดิ อาซค ยู ฮู ไอ แอ็ม)
Just stand up tall, look ’em in the face and say
(จัซท ซแท็นด อัพ ทอล , ลุค เอ็ม อิน เดอะ เฟซ แอ็นด เซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m that star up in the sky
(แอม แดท ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’m that mountain peak up high
(แอม แดท เมานทิน พีค อัพ ไฮ)
Hey, I made it
(เฮ , ไอ เมด อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)
And I’m that little bit of hope
(แอ็นด แอม แดท ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โฮพ)
When my back’s against the ropes
(ฮเว็น ไม แบ็ค อะเกนซท เดอะ โรพ)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)

In the ring of life I’ll reign love [I will reign]
(อิน เดอะ ริง อ็อฝ ไลฟ อิล เรน ลัฝ [ ไอ วิล เรน ])
And the world will notice a king [oh, yeah]
(แอ็นด เดอะ เวิลด วิล โนทิซ อะ คิง [ โอ , เย่ ])
When all is darkest, I’ll shine a light [shine a light]
(ฮเว็น ออล อีส ดาร์คเนท , อิล ไฌน อะ ไลท [ ไฌน อะ ไลท ])
And mirrors of success reflect in me [me]
(แอ็นด มีเรอะ อ็อฝ ซัคเซซ ริฟเลคท อิน มี [ มี ])

I’m that star up in the sky
(แอม แดท ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’m that mountain peak up high
(แอม แดท เมานทิน พีค อัพ ไฮ)
Hey, I made it
(เฮ , ไอ เมด อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)
And I’m that little bit of hope
(แอ็นด แอม แดท ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โฮพ)
When my back’s against the ropes
(ฮเว็น ไม แบ็ค อะเกนซท เดอะ โรพ)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)

I’m that star up in the sky
(แอม แดท ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’m that mountain peak up high
(แอม แดท เมานทิน พีค อัพ ไฮ)
Hey, I made it
(เฮ , ไอ เมด อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)
And I’m that little bit of hope
(แอ็นด แอม แดท ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โฮพ)
When my back’s against the ropes
(ฮเว็น ไม แบ็ค อะเกนซท เดอะ โรพ)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)

I’m that star up in the sky
(แอม แดท ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’m that mountain peak up high
(แอม แดท เมานทิน พีค อัพ ไฮ)
Hey, I made it
(เฮ , ไอ เมด อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)
And I’m that little bit of hope
(แอ็นด แอม แดท ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โฮพ)
When my back’s against the ropes
(ฮเว็น ไม แบ็ค อะเกนซท เดอะ โรพ)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)

[*]
([ * ])
It’s the greatest
(อิทซ เดอะ เกสเดด)
Can you feel it
(แค็น ยู ฟีล อิท)
It’s the greatest
(อิทซ เดอะ เกสเดด)
Can you feel it
(แค็น ยู ฟีล อิท)

[Repeat * while:]
([ ริพีท * ฮไวล : ])
I saw the light
(ไอ ซอ เดอะ ไลท)
At the end of a tunnel
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ อะ ทันเน็ล)
Believe in the pot of gold
(บิลีฝ อิน เดอะ พ็อท อ็อฝ โกลด)
At the end of the rainbow
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์)
And faith was right there
(แอ็นด เฟธ วอส ไรท แดร์)
To pull me through, yeah
(ทู พุล มี ธรู , เย่)
Used to be locked doors
(ยูซ ทู บี ล็อค โด)
Now I can just walk on through
(เนา ไอ แค็น จัซท วอค ออน ธรู)
Hey, uh, hey, hey, hey
(เฮ , อา , เฮ , เฮ , เฮ)
It’s the greatest
(อิทซ เดอะ เกสเดด)
I’m that star up in the sky
(แอม แดท ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)

I’m that star up in the sky
(แอม แดท ซทา อัพ อิน เดอะ ซไค)
I’m that mountain peak up high
(แอม แดท เมานทิน พีค อัพ ไฮ)
Hey, I made it
(เฮ , ไอ เมด อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)
And I’m that little bit of hope
(แอ็นด แอม แดท ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ โฮพ)
When my back’s against the ropes
(ฮเว็น ไม แบ็ค อะเกนซท เดอะ โรพ)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
I’m the world’s greatest
(แอม เดอะ เวิลด เกสเดด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The World’s Greatest คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น