เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Kanye West Feat. Pusha T

[Kanye West:]
([ เคนยี เว็ซท : ])
[Look at you [x14]]
([ ลุค แกท ยู [ x14 ] ])
[Look at you [x8]]
([ ลุค แกท ยู [ x8 ] ])
[Ladies and gentlemen, la-ladies and gentlemen]
([ เลดิส แซน เจนเทิลเมน , ลา เลดิส แซน เจนเทิลเมน ])
[And I want to show you how you all look like beautiful stars tonight]
([ แอ็นด ดาย ว็อนท ทู โฌ ยู เฮา ยู ออล ลุค ไลค บยูทิฟุล ซทา ทุไนท ])
[And I want to show you how you all look like beautiful stars tonight]
([ แอ็นด ดาย ว็อนท ทู โฌ ยู เฮา ยู ออล ลุค ไลค บยูทิฟุล ซทา ทุไนท ])
[And I want to show you how you all look like beautiful stars tonight]
([ แอ็นด ดาย ว็อนท ทู โฌ ยู เฮา ยู ออล ลุค ไลค บยูทิฟุล ซทา ทุไนท ])

And I always find, yeah, I always find somethin’ wrong
(แอ็นด ดาย ออลเว ไฟนด , เย่ , ไอ ออลเว ไฟนด ซัมติน ร็อง)
You been puttin’ up with’ my shit just way too long
(ยู บีน พันดิน อัพ วิฑ ไม ชิท จัซท เว ทู ล็อง)
I’m so gifted at findin’ what I don’t like the most
(แอม โซ กิฟท แอ็ท ฟายดิน ฮว็อท ไอ ด้อนท์ ไลค เดอะ โมซท)
So I think it’s time for us to have a toast
(โซ ไอ ธิงค อิทซ ไทม ฟอ อัซ ทู แฮ็ฝ อะ โทซท)

Let’s have a toast for the douchebags,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ เดอะ โดเชอแบกสฺ ,)
Let’s have a toast for the assholes,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ ดิ แอสโฮล ,)
Let’s have a toast for the scumbags,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ เดอะ สกัมแบก ,)
Every one of them that I know
(เอฝริ วัน อ็อฝ เฑ็ม แดท ไอ โน)
Let’s have a toast to the jerkoffs
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ทู เดอะ เจอก๊อพซฺ)
That’ll never take work off
(แธดิลเนฝเออะ เทค เวิค ออฟฟ)
Baby, I got a plan
(เบบิ , ไอ ก็อท ดา แพล็น)
Run away fast as you can
(รัน อะเว ฟัซท แอ็ส ยู แค็น)

She find pictures in my email
(ชี ไฟนด พีคเชอะ ซิน ไม อีเมล์)
I sent this girl a picture of my dick.
(ไอ เซ็นท ดีซ เกิล อะ พีคเชอะ อ็อฝ ไม ดิก)
I don’t know what it is with females
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ดิธ อีส วิฑ ฟีเมล)
But I’m not too good with that shit.
(บัท แอม น็อท ทู กุด วิฑ แดท ชิท)
See, I could have me a good girl
(ซี , ไอ คูด แฮ็ฝ มี อะ กุด เกิล)
And still be addicted to them hoodrats
(แอ็นด ซทิล บี แอดดีคท ทู เฑ็ม ฮู๊ดดราส)
And I just blame everything on you
(แอ็นด ดาย จัซท บเลม เอ๊วี่ติง ออน ยู)
At least you know that’s what I’m good at
(แอ็ท ลีซท ยู โน แฑ็ท ฮว็อท แอม กุด แอ็ท)

See, I always find
(ซี , ไอ ออลเว ไฟนด)
And I always find
(แอ็นด ดาย ออลเว ไฟนด)
Yeah, I always find somethin’ wrong
(เย่ , ไอ ออลเว ไฟนด ซัมติน ร็อง)
You been puttin’ up with my shit just way too long
(ยู บีน พันดิน อัพ วิฑ ไม ชิท จัซท เว ทู ล็อง)
I’m so gifted at findin’ what I don’t like the most
(แอม โซ กิฟท แอ็ท ฟายดิน ฮว็อท ไอ ด้อนท์ ไลค เดอะ โมซท)
So I think it’s time for us to have a toast
(โซ ไอ ธิงค อิทซ ไทม ฟอ อัซ ทู แฮ็ฝ อะ โทซท)

Let’s have a toast for the douchebags,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ เดอะ โดเชอแบกสฺ ,)
Let’s have a toast for the assholes,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ ดิ แอสโฮล ,)
Let’s have a toast for the scumbags,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ เดอะ สกัมแบก ,)
Every one of them that I know
(เอฝริ วัน อ็อฝ เฑ็ม แดท ไอ โน)
Let’s have a toast to the jerkoffs
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ทู เดอะ เจอก๊อพซฺ)
That’ll never take work off
(แธดิลเนฝเออะ เทค เวิค ออฟฟ)
Baby, I got a plan
(เบบิ , ไอ ก็อท ดา แพล็น)
Run away fast as you can
(รัน อะเว ฟัซท แอ็ส ยู แค็น)

R-r-ru-ru-ru-run away
(อาร์ อาร์ ru ru ru รัน อะเว)
Run away from me, baby
(รัน อะเว ฟร็อม มี , เบบิ)

[Look at, look at, look at, look at you]
([ ลุค แกท , ลุค แกท , ลุค แกท , ลุค แกท ยู ])
Run away from me, baby
(รัน อะเว ฟร็อม มี , เบบิ)
[Look at you, look at you, look at you]
([ ลุค แกท ยู , ลุค แกท ยู , ลุค แกท ยู ])
Run away
(รัน อะเว)
Run away from me, baby
(รัน อะเว ฟร็อม มี , เบบิ)

[Pusha T:]
([ พูช่า ที : ])
24/7, 365, pussy stays on my mind
(24/7 , 365 , พุซซิ ซเท ออน ไม ไมนด)
I-I-I-I did it, all right, all right, I admit it
(ไอ ไอ ไอ ไอ ดิด ดิท , ออล ไรท , ออล ไรท , ไอ แอ็ดมีท ดิธ)
Now pick your next move, you could leave or live with’ it
(เนา พิค ยุร เน็คซท มูฝ , ยู คูด ลีฝ ออ ไลฝ วิฑ อิท)
Ichabod Crane with that motherfuckin’ top off
(อิกคาบอด คเรน วิฑ แดท มาเทอร์ฟัคกิน ท็อพ ออฟฟ)
Split and go where? Back to wearin’ knockoffs, huh?
(ซพลิท แอ็นด โก ฮแว แบ็ค ทู เวียริน นอคคอฟสฺ , ฮู)
Knock it off, Neiman’s, shop it off
(น็อค อิท ออฟฟ , นีมเมินสฺ , ฌ็อพ อิท ออฟฟ)
Let’s talk over mai tais, waitress, top it off
(เล็ท ทอค โอเฝอะ มาย ทายสฺ , เวทเร็ซ , ท็อพ อิท ออฟฟ)
Fools like vultures wanna fly in your Freddy loafers
(ฟูล ไลค ฝัลเชอะ วอนนา ฟไล อิน ยุร เฟรดดี้ โลฟเออะ)
You can’t blame ’em, they ain’t never seen Versace sofas
(ยู แค็นท บเลม เอ็ม , เฑ เอน เนฝเออะ ซีน เวอร์ซาดชี โซฟะ)
Every bag, every blouse, every bracelet
(เอฝริ แบ็ก , เอฝริ บเลาซ , เอฝริ บเรซเล็ท)
Comes with a price tag, baby, face it
(คัม วิฑ อะ พไรซ แท็ก , เบบิ , เฟซ อิท)
You should leave if you can’t accept the basics
(ยู ฌูด ลีฝ อิฟ ยู แค็นท แอ็คเซพท เดอะ เบซอิค)
Plenty hoes in a baller-nigga matrix
(พเลนทิ โฮ ซิน อะ บอลเลอนิกงา เมทริคซ)
Invisibly set, the Rolex is faceless
(อินฝีสอิบลิ เซ็ท , เดอะ โรเหล็ก อีส เฟสเลส)
I’m just young, rich, and tasteless
(แอม จัซท ยัง , ริช , แอ็นด เทซทเล็ซ)
P!
(พี !)

[Kanye:]
([ เคนยี : ])
Never was much of a romantic,
(เนฝเออะ วอส มัช อ็อฝ อะ โระแมนทิค ,)
I could never take the intimacy.
(ไอ คูด เนฝเออะ เทค ดิ อีนทิมะซิ)
And I know I did damage,
(แอ็นด ดาย โน ไอ ดิด แดมอิจ ,)
‘Cause the look in your eyes is killing me,
(คอส เดอะ ลุค อิน ยุร ไอ ซิส คีลลิง มี ,)
I guess you’ve got another advantage
(ไอ เก็ซ ยู๊ฟ ก็อท แอะนัธเออะ แอ็ดฝานทิจ)
‘Cause you could blame me for everything.
(คอส ยู คูด บเลม มี ฟอ เอ๊วี่ติง)
And I don’t know how I’m a manage,
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา แอม มา แมนอิจ ,)
If one day you just up and leave
(อิฟ วัน เด ยู จัซท อัพ แอ็นด ลีฝ)
Yeah, I always find somethin’ wrong
(เย่ , ไอ ออลเว ไฟนด ซัมติน ร็อง)
You been puttin’ up with my shit just way too long
(ยู บีน พันดิน อัพ วิฑ ไม ชิท จัซท เว ทู ล็อง)
I’m so gifted at findin’ what I don’t like the most
(แอม โซ กิฟท แอ็ท ฟายดิน ฮว็อท ไอ ด้อนท์ ไลค เดอะ โมซท)
So I think it’s time for us to have a toast
(โซ ไอ ธิงค อิทซ ไทม ฟอ อัซ ทู แฮ็ฝ อะ โทซท)

Let’s have a toast for the douchebags,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ เดอะ โดเชอแบกสฺ ,)
Let’s have a toast for the assholes,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ ดิ แอสโฮล ,)
Let’s have a toast for the scumbags,
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ฟอ เดอะ สกัมแบก ,)
Every one of them that I know
(เอฝริ วัน อ็อฝ เฑ็ม แดท ไอ โน)
Let’s have a toast to the jerkoffs
(เล็ท แฮ็ฝ อะ โทซท ทู เดอะ เจอก๊อพซฺ)
That’ll never take work off
(แธดิลเนฝเออะ เทค เวิค ออฟฟ)
Baby, I got a plan
(เบบิ , ไอ ก็อท ดา แพล็น)
Run away fast as you can
(รัน อะเว ฟัซท แอ็ส ยู แค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway คำอ่านไทย Kanye West Feat. Pusha T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น