เนื้อเพลง Bad คำอ่านไทย Michael Jackson

Your butt is mine
(ยุร บัท อีส ไมน)
Gonna tell you right
(กอนนะ เท็ล ยู ไรท)
Just show your face
(จัซท โฌ ยุร เฟซ)
In broad daylight
(อิน บรอด เดย์ไลท์)
I’m telling you
(แอม เทลลิง ยู)
On how I feel
(ออน เฮา ไอ ฟีล)
Gonna hurt your mind
(กอนนะ เฮิท ยุร ไมนด)
Don’t shoot to kill
(ด้อนท์ ฌูท ทู คิล)
Come on, come on,
(คัมมอน , คัมมอน ,)
Lay it on me
(เล อิท ออน มี)
All right…
(ออล ไรท)

I’m giving you
(แอม กีฝวิง ยู)
On count of three
(ออน เคานท อ็อฝ ธรี)
To show your stuff
(ทู โฌ ยุร ซทัฟ)
Or let it be…
(ออ เล็ท ดิธ บี)
I’m telling you
(แอม เทลลิง ยู)
Just watch your mouth
(จัซท ว็อช ยุร เมาธ)
I know your game
(ไอ โน ยุร เกม)
What you’re about
(ฮว็อท ยัวร์ อะเบาท)

Well they say the sky’s the limit
(เว็ล เฑ เซ เดอะ ซไค เดอะ ลีมอิท)
And to me that’s really true
(แอ็นด ทู มี แฑ็ท ริแอ็ลลิ ทรู)
But my friend you have seen nothing
(บัท ไม ฟเร็นด ยู แฮ็ฝ ซีน นัธอิง)
Just wait ’til I get through…
(จัซท เวท ทิล ไอ เก็ท ธรู)

Because I’m bad, I’m bad – come on
(บิคอส แอม แบ็ด , แอม แบ็ด คัมมอน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad, I’m bad – you know it
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด ยู โน อิท)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad, I’m bad – come on, you know
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด คัมมอน , ยู โน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
And the whole world has to
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู)
Answer right now
(อานเซอะ ไรท เนา)
Just to tell you once again,
(จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน ,)
Who’s bad…
(ฮู แบ็ด)

The word is out
(เดอะ เวิด อีส เอาท)
You’re doin’ wrong
(ยัวร์ โดย ร็อง)
Gonna lock you up
(กอนนะ ล็อค ยู อัพ)
Before too long,
(บิโฟ ทู ล็อง ,)
Your lyin’ eyes
(ยุร ลายอิน ไอ)
Gonna tell you right
(กอนนะ เท็ล ยู ไรท)
So listen up
(โซ ลิ๊สซึ่น อัพ)
Don’t make a fight,
(ด้อนท์ เมค เก ไฟท ,)
Your talk is cheap
(ยุร ทอค อีส ชีพ)
You’re not a man
(ยัวร์ น็อท ดา แม็น)
You’re throwin’ stones
(ยัวร์ โตวอิน ซโทน)
To hide your hands
(ทู ไฮด ยุร แฮ็นด)

But they say the sky’s the limit
(บัท เฑ เซ เดอะ ซไค เดอะ ลีมอิท)
And to me that’s really true
(แอ็นด ทู มี แฑ็ท ริแอ็ลลิ ทรู)
But my friend you have seen nothing
(บัท ไม ฟเร็นด ยู แฮ็ฝ ซีน นัธอิง)
Just wait ’til I get through…
(จัซท เวท ทิล ไอ เก็ท ธรู)

Because I’m bad, I’m bad – come on
(บิคอส แอม แบ็ด , แอม แบ็ด คัมมอน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad, I’m bad – you know it
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด ยู โน อิท)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad, I’m bad – you know it, you know
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด ยู โน อิท , ยู โน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
And the whole world has to answer right now
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา)
[And the whole world has to answer right now]
([ แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา ])
Just to tell you once again,
(จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน ,)
[Just to tell you once again]
([ จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน ])
Who’s bad…
(ฮู แบ็ด)

We can change the world tomorrow
(วี แค็น เชนจ เดอะ เวิลด ทุมอโร)
This could be a better place
(ดีซ คูด บี อะ เบทเทอะ พเลซ)
If you don’t like what I’m sayin’
(อิฟ ยู ด้อนท์ ไลค ฮว็อท แอม เซย์อิน)
Then won’t you slap my face..
(เฑ็น ว็อนท ยู ซแล็พ ไม เฟซ)

Because I’m bad, I’m bad – come on
(บิคอส แอม แบ็ด , แอม แบ็ด คัมมอน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad, I’m bad – you know it
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด ยู โน อิท)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad, I’m bad – you know it, you know
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด ยู โน อิท , ยู โน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
Woo! Woo! Woo!
(วู ! วู ! วู !)
[And the whole world has to answer right now
([ แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา)
Just to tell you once again…]
(จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน ])

You know I’m bad, I’m bad – come on
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด คัมมอน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad, I’m bad – you know it – you know it
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด ยู โน อิท ยู โน อิท)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know, you know, you know – come on
(ยู โน , ยู โน , ยู โน คัมมอน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
And the whole world has to answer right now
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา)
[And the whole world has to answer right now]
([ แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา ])
Just to tell you
(จัซท ทู เท็ล ยู)
[Just to tell you once again]
([ จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน ])

You know I’m smooth – I’m Bad – you know it
(ยู โน แอม ซมูฑ แอม แบ็ด ยู โน อิท)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad – I’m bad baby
(ยู โน แอม แบ็ด แอม แบ็ด เบบิ)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know, you know, you know it – come on
(ยู โน , ยู โน , ยู โน อิท คัมมอน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
And the whole world has to answer right now
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา)
[And the whole world has to answer right now]
([ แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา ])
Woo!
(วู !)
[Just to tell you once again]
([ จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน ])

You know I’m bad, I’m bad – you know it
(ยู โน แอม แบ็ด , แอม แบ็ด ยู โน อิท)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad – you know – hoo!
(ยู โน แอม แบ็ด ยู โน ฮู !)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
You know I’m bad – I’m bad – you know it, you know
(ยู โน แอม แบ็ด แอม แบ็ด ยู โน อิท , ยู โน)
[Bad bad – really, really bad]
([ แบ็ด แบ็ด ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ แบ็ด ])
And the whole world has to answer right now
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา)
[And the whole world has to answer right now]
([ แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด แฮ็ส ทู อานเซอะ ไรท เนา ])
Just to tell you once again…
(จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน)
[Just to tell you once again]
([ จัซท ทู เท็ล ยู วันซ อะเกน ])
Who’s bad?
(ฮู แบ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น