เนื้อเพลง Twinkle, Twinkle คำอ่านไทย Play School

Twinkle, twinkle, little star,
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ซทา ,)
How I wonder what you are!
(เฮา ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยู อาร์ !)
Up above the world so high,
(อัพ อะบัฝ เดอะ เวิลด โซ ไฮ ,)
Like a diamond in the sky.
(ไลค เก ไดมันด อิน เดอะ ซไค)

Twinkle, twinkle, little star,
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ซทา ,)
How I wonder what you are!
(เฮา ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยู อาร์ !)
When the blazing sun is gone,
(ฮเว็น เดอะ บเลสอิง ซัน อีส กอน ,)
When he nothing shines upon,
(ฮเว็น ฮี นัธอิง ไฌน อุพอน ,)
Then you show your little light,
(เฑ็น ยู โฌ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล ไลท ,)

Twinkle, twinkle, all the night.
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ออล เดอะ ไนท)
Twinkle, twinkle, little star,
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ซทา ,)
How I wonder what you are!
(เฮา ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยู อาร์ !)
Then the traveller in the dark,
(เฑ็น เดอะ ทแรฝเอ็ลเลอะ อิน เดอะ ดาค ,)
Thanks you for your tiny spark,
(แธ็งค ยู ฟอ ยุร ไทนิ ซพาค ,)
He could not see which way to go,
(ฮี คูด น็อท ซี ฮวิช เว ทู โก ,)
If you did not twinkle so.
(อิฟ ยู ดิด น็อท ทวิ๊งเคิ่ล โซ)

Twinkle, twinkle, little star,
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ซทา ,)
How I wonder what you are!
(เฮา ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยู อาร์ !)
In the dark blue sky you keep,
(อิน เดอะ ดาค บลู ซไค ยู คีพ ,)
And often through my curtains peep,
(แอ็นด ออฟเอ็น ธรู ไม เคอทิน พีพ ,)
For you never shut your eye,
(ฟอ ยู เนฝเออะ ฌัท ยุร ไอ ,)
Till the sun is in the sky.
(ทิล เดอะ ซัน อีส ซิน เดอะ ซไค)

Twinkle, twinkle, little star,
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ซทา ,)
How I wonder what you are!
(เฮา ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยู อาร์ !)
As your bright and tiny spark,
(แอ็ส ยุร ไบร๊ท แอ็นด ไทนิ ซพาค ,)
Lights the traveller in the dark,
(ไลท เดอะ ทแรฝเอ็ลเลอะ อิน เดอะ ดาค ,)
Though I know not what you are,
(โธ ไอ โน น็อท ฮว็อท ยู อาร์ ,)

Twinkle, twinkle, little star.
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Twinkle, twinkle, little star,
(ทวิ๊งเคิ่ล , ทวิ๊งเคิ่ล , ลิ๊ทเทิ่ล ซทา ,)
How I wonder what you are!
(เฮา ไอ วันเดอะ ฮว็อท ยู อาร์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Twinkle, Twinkle คำอ่านไทย Play School

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น