เนื้อเพลง This Is War คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

A warning to the people, the good and the evil
(อะ วอนิง ทู เดอะ พี๊เพิ่ล , เดอะ กุด แอ็นด ดิ อี๊วิ้ว)
This is war
(ดีซ ซิส วอ)
To the soldier, the civilian, the martyr, the victim
(ทู เดอะ โซลเจอะ , เดอะ ซิฝีลแย็น , เดอะ มาเทอะ , เดอะ ฝิคทิม)
This is war
(ดีซ ซิส วอ)

It’s the moment of truth and the moment to lie
(อิทซ เดอะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ไล)
And the moment to live and the moment to die
(แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ไลฝ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ได)
The moment to fight, the moment to fight,
(เดอะ โมเม็นท ทู ไฟท , เดอะ โมเม็นท ทู ไฟท ,)
To fight, to fight, to fight
(ทู ไฟท , ทู ไฟท , ทู ไฟท)

To the right to the left
(ทู เดอะ ไรท ทู เดอะ เล็ฟท)
We will fight to the death
(วี วิล ไฟท ทู เดอะ เด็ธ)
To the edge of the earth,
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ ดิ เอิธ ,)
It’s a brave new world from the last to the first
(อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด ฟร็อม เดอะ ลาซท ทู เดอะ เฟิซท)
To the right, to the left,
(ทู เดอะ ไรท , ทู เดอะ เล็ฟท ,)
We will fight to the death
(วี วิล ไฟท ทู เดอะ เด็ธ)
To the edge of the earth
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ ดิ เอิธ)
It’s a brave new world, it’s a brave new world
(อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด , อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด)

[Whoa oh, whoa oh]
([ โว้ว โอ , โว้ว โอ ])

A warning to the prophet, the liar, the honest
(อะ วอนิง ทู เดอะ พรอฟเอ็ท , เดอะ ไลเออะ , เดอะ ออนเอ็ซท)
This is war
(ดีซ ซิส วอ)
To the leader, the pariah, the victor, the messiah
(ทู เดอะ ลีดเออะ , เดอะ พะไรอะ , เดอะ ฝีคเทอะ , เดอะ เมซซายอา)
This is war
(ดีซ ซิส วอ)

It’s the moment of truth and the moment to lie
(อิทซ เดอะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ไล)
And the moment to live and the moment to die
(แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ไลฝ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ได)
The moment to fight, the moment to fight,
(เดอะ โมเม็นท ทู ไฟท , เดอะ โมเม็นท ทู ไฟท ,)
To fight, to fight, to fight
(ทู ไฟท , ทู ไฟท , ทู ไฟท)

To the right, to the left,
(ทู เดอะ ไรท , ทู เดอะ เล็ฟท ,)
We will fight to the death
(วี วิล ไฟท ทู เดอะ เด็ธ)
To the edge of the earth,
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ ดิ เอิธ ,)
It’s a brave new world from the last to the first
(อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด ฟร็อม เดอะ ลาซท ทู เดอะ เฟิซท)
To the right, to the left,
(ทู เดอะ ไรท , ทู เดอะ เล็ฟท ,)
We will fight to the death
(วี วิล ไฟท ทู เดอะ เด็ธ)
To the edge of the earth
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ ดิ เอิธ)
It’s a brave new world, it’s a brave new world, it’s a brave new world
(อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด , อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด , อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด)

I do believe in the light, raise your hands up to the sky
(ไอ ดู บิลีฝ อิน เดอะ ไลท , เรส ยุร แฮ็นด อัพ ทู เดอะ ซไค)
The fight is done, the war is won, lift your hands towards the sun
(เดอะ ไฟท อีส ดัน , เดอะ วอ อีส ว็อน , ลิฟท ยุร แฮ็นด ทูวอด เดอะ ซัน)
Towards the sun, [it’s the moment of truth and the moment to lie
(ทูวอด เดอะ ซัน , [ อิทซ เดอะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ไล)
It’s the moment to live and the moment to die, the moment to fight]
(อิทซ เดอะ โมเม็นท ทู ไลฝ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ได , เดอะ โมเม็นท ทู ไฟท ])
Towards the sun,
(ทูวอด เดอะ ซัน ,)
Towards the sun, [it’s the moment of truth and the moment to lie
(ทูวอด เดอะ ซัน , [ อิทซ เดอะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ไล)
It’s the moment to live and the moment to die, the moment to fight]
(อิทซ เดอะ โมเม็นท ทู ไลฝ แอ็นด เดอะ โมเม็นท ทู ได , เดอะ โมเม็นท ทู ไฟท ])
The war is won [to fight, to fight, to fight, to fight]
(เดอะ วอ อีส ว็อน [ ทู ไฟท , ทู ไฟท , ทู ไฟท , ทู ไฟท ])

To the right, to the left,
(ทู เดอะ ไรท , ทู เดอะ เล็ฟท ,)
We will fight to the death
(วี วิล ไฟท ทู เดอะ เด็ธ)
To the edge of the earth,
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ ดิ เอิธ ,)
It’s a brave new world from the last to the first
(อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด ฟร็อม เดอะ ลาซท ทู เดอะ เฟิซท)
To the right, to the left,
(ทู เดอะ ไรท , ทู เดอะ เล็ฟท ,)
We will fight to the death
(วี วิล ไฟท ทู เดอะ เด็ธ)
To the edge of the earth
(ทู ดิ เอ็จ อ็อฝ ดิ เอิธ)
It’s a brave new world, it’s a brave new world, it’s a brave new world
(อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด , อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด , อิทซ ซา บเรฝ นยู เวิลด)

A brave new world
(อะ บเรฝ นยู เวิลด)
The war is won
(เดอะ วอ อีส ว็อน)
The war is won
(เดอะ วอ อีส ว็อน)
A brave new world
(อะ บเรฝ นยู เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Is War คำอ่านไทย Thirty Seconds To Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น