เนื้อเพลง Officially Yours คำอ่านไทย Craig David

Oh, yeah, yeah
(โอ , เย่ , เย่)
La da de, la da de, la da da da da do
(ลา ดา ดี , ลา ดา ดี , ลา ดา ดา ดา ดา ดู)

Thinkin’ how the story goes
(ติ้งกิน เฮา เดอะ ซโทริ โกซ)
I’m helpless and I’m wishin’
(แอม เฮลพเล็ซ แซน แอม วิซชิน)
Put the film inside my mind
(พัท เดอะ ฟิลม อีนไซด ไม ไมนด)
But there’s a big scene that I’m missin’
(บัท แดร์ ซา บิก ซีน แดท แอม มิซซิน)

As I reread my lines
(แอ็ส ซาย รีรี๊ด ไม ไลน)
I think said this, I should’ve said that
(ไอ ธิงค เซ็ด ดีซ , ไอ ชูดดิฝ เซ็ด แดท)
Did you edit me out of your mind?
(ดิด ยู เอดอิท มี เอาท อ็อฝ ยุร ไมนด)
‘Cause in a flash you were disappear gone
(คอส อิน อะ ฟแล็ฌ ยู เวอ ดิแซ็พเพีย กอน)

Before the curtain falls
(บิโฟ เดอะ เคอทิน ฟอล)
And we act this out again
(แอ็นด วี แอ็คท ดีซ เอาท อะเกน)
Maybe I should risk it all and state
(เมบี ไอ ฌูด ริซค อิท ดอร์ แอ็นด ซเทท)

That I’m officially goin’ on the record
(แดท แอม ออฟฟิตเชอรี่ โกอิน ออน เดอะ เรคออด)
To say, I’m in love with you
(ทู เซ , แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’m officially everythin’ you hoped that I would be
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ เอรี่ติน ยู ฮ็อพ แดท ไอ วูด บี)
This time I’ll tell the truth
(ดีซ ไทม อิล เท็ล เดอะ ทรูธ)

I’m officially wrong
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ ร็อง)
I know for lettin’ you go the way I did
(ไอ โน ฟอ เลทดิน ยู โก เดอะ เว ไอ ดิด)
Unconditionally more
(อันค็อนดีฌอะแน็ล โม)
Than I ever was before, I’m officially yours
(แฑ็น นาย เอฝเออะ วอส บิโฟ , แอม ออฟฟิตเชอรี่ ยุร)
La da de, la da de, la da da da da do
(ลา ดา ดี , ลา ดา ดี , ลา ดา ดา ดา ดา ดู)

Travelin’ down this road again
(แทฝเวอริน เดาน ดีซ โรด อะเกน)
Got to make a few decisions
(ก็อท ทู เมค เก ฟยู ดิซีฉอัน)
Don’t want you to feel this hurt again
(ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ฟีล ดีซ เฮิท อะเกน)
That’s why I’m hopin’ that you’ll listen
(แฑ็ท ฮไว แอม โฮพปิน แดท โยว ลิ๊สซึ่น)

If you let me press rewind
(อิฟ ยู เล็ท มี พเร็ซ รีไวนด)
I’ll rehearse every word, I should have said
(อิล ริเฮิซ เอฝริ เวิด , ไอ ฌูด แฮ็ฝ เซ็ด)
‘Cause girl I’m ready to make things right
(คอส เกิล แอม เรดอิ ทู เมค ธิง ไรท)
Here on the stage so we can move on
(เฮียร ออน เดอะ ซเทจ โซ วี แค็น มูฝ ออน)

And before the curtain falls
(แอ็นด บิโฟ เดอะ เคอทิน ฟอล)
And we act this out again
(แอ็นด วี แอ็คท ดีซ เอาท อะเกน)
Missin’ pieces of ourselves so stay
(มิซซิน พีซ อ็อฝ เอารเซลฝส โซ ซเท)

I’m officially goin’ on the record
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ โกอิน ออน เดอะ เรคออด)
To say I’m in love with you
(ทู เซ แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’m officially everythin’ you hoped that I would be
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ เอรี่ติน ยู ฮ็อพ แดท ไอ วูด บี)
This time I’ll tell the truth
(ดีซ ไทม อิล เท็ล เดอะ ทรูธ)

I’m officially wrong
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ ร็อง)
I know for lettin’ you go the way I did
(ไอ โน ฟอ เลทดิน ยู โก เดอะ เว ไอ ดิด)
Unconditionally more
(อันค็อนดีฌอะแน็ล โม)
Than I ever was before
(แฑ็น นาย เอฝเออะ วอส บิโฟ)

Things I should I have said
(ธิง ซาย ฌูด ดาย แฮ็ฝ เซ็ด)
Like I appreciate the time that I spent with you
(ไลค ไก แอ็พรีฌิเอท เดอะ ไทม แดท ไอ ซเพ็นท วิฑ ยู)
Inspire me with the smile like glow on your pretty face
(อินซไพร มี วิฑ เดอะ ซไมล ไลค กโล ออน ยุร พรีททิ เฟซ)
My world comes alive
(ไม เวิลด คัม อะไลฝ)

Now I know this time I’m not lettin’ go
(เนา ไอ โน ดีซ ไทม แอม น็อท เลทดิน โก)
‘Cause I’m officially yours
(คอส แอม ออฟฟิตเชอรี่ ยุร)
Officially everythin’ you hoped that I would be
(ออฟฟิตเชอรี่ เอรี่ติน ยู ฮ็อพ แดท ไอ วูด บี)
This time I’ll tell the truth
(ดีซ ไทม อิล เท็ล เดอะ ทรูธ)

I’m officially wrong
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ ร็อง)
I know for lettin’ you go the way I did
(ไอ โน ฟอ เลทดิน ยู โก เดอะ เว ไอ ดิด)
Unconditionally more
(อันค็อนดีฌอะแน็ล โม)
Than I ever was before
(แฑ็น นาย เอฝเออะ วอส บิโฟ)

I’m officially goin’ on the record
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ โกอิน ออน เดอะ เรคออด)
To say I’m in love with you
(ทู เซ แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’m officially everythin’ you hoped that I would be
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ เอรี่ติน ยู ฮ็อพ แดท ไอ วูด บี)
This time I’ll tell the truth
(ดีซ ไทม อิล เท็ล เดอะ ทรูธ)

I’m officially wrong
(แอม ออฟฟิตเชอรี่ ร็อง)
I know for lettin’ you go the way I did
(ไอ โน ฟอ เลทดิน ยู โก เดอะ เว ไอ ดิด)
Unconditionally more
(อันค็อนดีฌอะแน็ล โม)
Than I ever was before
(แฑ็น นาย เอฝเออะ วอส บิโฟ)

Girl, I’m unconditionally yours
(เกิล , แอม อันค็อนดีฌอะแน็ล ยุร)
Officially yours, your man
(ออฟฟิตเชอรี่ ยุร , ยุร แม็น)
Girl, I’m unconditionally yours
(เกิล , แอม อันค็อนดีฌอะแน็ล ยุร)
Officially yours, I am
(ออฟฟิตเชอรี่ ยุร , ไอ แอ็ม)
Girl, I’m unconditionally yours
(เกิล , แอม อันค็อนดีฌอะแน็ล ยุร)
Officially yours, your man
(ออฟฟิตเชอรี่ ยุร , ยุร แม็น)
Girl, I’m unconditionally yours
(เกิล , แอม อันค็อนดีฌอะแน็ล ยุร)
Officially yours, I am
(ออฟฟิตเชอรี่ ยุร , ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Officially Yours คำอ่านไทย Craig David

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น