เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย The Beatles

Who knows how long I’ve loved you
(ฮู โน เฮา ล็อง อิฝ ลัฝ ยู)
You know I love you still
(ยู โน ไอ ลัฝ ยู ซทิล)
Will I wait a lonely lifetime?
(วิล ไอ เวท ดา โลนลิ ไลฟ์ไทม์)
If you want me to, I will
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู , ไอ วิล)

And if I ever saw you
(แอ็นด อิฟ ฟาย เอฝเออะ ซอ ยู)
I didn’t catch your name
(ไอ ดิ๊นอิน แค็ช ยุร เนม)
But it doesn’t really mattered
(บัท ดิธ ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
I will always stay the same
(ไอ วิล ออลเว ซเท เดอะ เซม)

Love you forever and forever
(ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เฟาะเรฝเออะ)
Love you with all my heart
(ลัฝ ยู วิฑ ออล ไม ฮาท)
Love you whenever we’re together
(ลัฝ ยู ฮเว็นเอฝเออะ เวีย ทุเกฑเออะ)
Love you when we’re apart
(ลัฝ ยู ฮเว็น เวีย อะพาท)

And when at last I found you
(แอ็นด ฮเว็น แอ็ท ลาซท ไอ เฟานด ยู)
Your love will fill the air
(ยุร ลัฝ วิล ฟิล ดิ แอ)
Make it loud so I can hear you
(เมค อิท เลาด โซ ไอ แค็น เฮีย ยู)
Make it easy to be near you
(เมค อิท อีสอิ ทู บี เนีย ยู)
All the things you do endear you to me
(ออล เดอะ ธิง ยู ดู เอ็นเดีย ยู ทู มี)
Oh, you know I will
(โอ , ยู โน ไอ วิล)

Love you forever and forever
(ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เฟาะเรฝเออะ)
Love you with all my heart
(ลัฝ ยู วิฑ ออล ไม ฮาท)
Love you whenever we’re together
(ลัฝ ยู ฮเว็นเอฝเออะ เวีย ทุเกฑเออะ)
Love you when we’re apart
(ลัฝ ยู ฮเว็น เวีย อะพาท)

And when at last I found you
(แอ็นด ฮเว็น แอ็ท ลาซท ไอ เฟานด ยู)
Your song will fill the air
(ยุร ซ็อง วิล ฟิล ดิ แอ)
Sing it loud so I can hear you
(ซิง อิท เลาด โซ ไอ แค็น เฮีย ยู)
Make it easy to be near you
(เมค อิท อีสอิ ทู บี เนีย ยู)
All the things you do endear you to me
(ออล เดอะ ธิง ยู ดู เอ็นเดีย ยู ทู มี)
Oh, you know I will
(โอ , ยู โน ไอ วิล)
Oh, you know I will
(โอ , ยู โน ไอ วิล)
Oh, you know I will
(โอ , ยู โน ไอ วิล)
Oh, you know I will
(โอ , ยู โน ไอ วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น