เนื้อเพลง Falling Down คำอ่านไทย Avril Lavigne

If fears what makes us decide,
(อิฟ เฟีย ฮว็อท เมค อัซ ดิไซด ,)
Our future journey,
(เอ๊า ฟยูเชอะ เจอนิ ,)
I’m not along for the ride,
(แอม น็อท อะลอง ฟอ เดอะ ไรด ,)
Cuz I’m still learning,
(คัซ แอม ซทิล เลอนิง ,)
To try and touch the sun,
(ทู ทไร แอ็นด ทั๊ช เดอะ ซัน ,)
My fingers burning,
(ไม ฟีงเกอะ เบรินนิง ,)
Before you’re old you are young,
(บิโฟ ยัวร์ โอลด ยู อาร์ ยัง ,)
Yeah I’m still learning
(เย่ แอม ซทิล เลอนิง)
[Chorus]
([ โครัซ ])
I am falling down,
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง เดาน ,)
Try and stop me,
(ทไร แอ็นด ซท็อพ มี ,)
It feels so good to hit the ground,
(อิท ฟีล โซ กุด ทู ฮิท เดอะ กเรานด ,)
You can watch me,
(ยู แค็น ว็อช มี ,)
Fall right on my face,
(ฟอล ไรท ออน ไม เฟซ ,)
It’s an uphill human race,
(อิทซ แอน อัพฮิล ฮยูแม็น เรซ ,)
and I am falling down
(แอ็นด ดาย แอ็ม ฟ๊อลิง เดาน)
I’m standing out in the street,
(แอม ซแทนดิง เอาท อิน เดอะ ซทรีท ,)
The earth is moving,
(ดิ เอิธ อีส มูฝอิง ,)
I feel it under my feet,
(ไอ ฟีล อิท อันเดอะ ไม ฟีท ,)
And I’m still proving,
(แอ็นด แอม ซทิล พรูฝวิ่ง ,)
That I can stand my ground,
(แดท ไอ แค็น ซแท็นด ไม กเรานด ,)
And my feet are there, haven’t washed my hair
(แอ็นด ไม ฟีท อาร์ แดร์ , แฮฟเวน ว็อฌ ไม แฮ)
Too be lost before you are found,
(ทู บี ล็อซท บิโฟ ยู อาร์ เฟานด ,)
Don’t mean you are losing
(ด้อนท์ มีน ยู อาร์ โรซิง)
[Chorus]
([ โครัซ ])
Some day I’ll live in a house
(ซัม เด อิล ไลฝ อิน อะ เฮาซ)
Etc., etc., etc.
(อีทีซี, อีทีซี, อีทีซี)
But you know that’s not for now
(บัท ยู โน แฑ็ท น็อท ฟอ เนา)
and for now I’m falling
(แอ็นด ฟอ เนา แอม ฟ๊อลิง)
down…down…down…,
(เดาน เดาน เดาน ,)
down…down…down,
(เดาน เดาน เดาน ,)
down…down…down,
(เดาน เดาน เดาน ,)
Yeah e Yeah..Yeah e Yeah,
(เย่ อี เย่ เย่ อี เย่ ,)
[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m falling down,
(แอม ฟ๊อลิง เดาน ,)
I’m falling down..I’m falling down…
(แอม ฟ๊อลิง เดาน แอม ฟ๊อลิง เดาน)
I’m falling….
(แอม ฟ๊อลิง)
Feels so good to hit the ground…
(ฟีล โซ กุด ทู ฮิท เดอะ กเรานด)
I am falling
(ไอ แอ็ม ฟ๊อลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling Down คำอ่านไทย Avril Lavigne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น