เนื้อเพลง Come Into My World คำอ่านไทย Kylie Minogue

Come, come, come into my world
(คัม , คัม , คัม อีนทุ ไม เวิลด)
Won’t you lift me up, up, high upon your love
(ว็อนท ยู ลิฟท มี อัพ , อัพ , ไฮ อุพอน ยุร ลัฝ)

Take these arms that were made for lovin’
(เทค ฑิส อาม แดท เวอ เมด ฟอ โลวิน)
And this heart that will beat for two
(แอ็นด ดีซ ฮาท แดท วิล บีท ฟอ ทู)
Take these eyes that were meant for watching over you
(เทค ฑิส ไอ แดท เวอ เม็นท ฟอ วัทชิง โอเฝอะ ยู)
And I’ve been such a long time waiting
(แอ็นด อิฝ บีน ซัช อะ ล็อง ไทม เวททิง)
For someone I can call my own
(ฟอ ซัมวัน ไอ แค็น คอล ไม โอน)
I’ve been chasing the life I’m dreaming
(อิฝ บีน เชซิง เดอะ ไลฟ แอม ดรีมมิง)
Now I’m home
(เนา แอม โฮม)

I need your love
(ไอ เน ยุร ลัฝ)
Like night needs morning
(ไลค ไนท นีด มอนิง)

Come, come, come into my world
(คัม , คัม , คัม อีนทุ ไม เวิลด)
Won’t you lift me up, up, high upon your love
(ว็อนท ยู ลิฟท มี อัพ , อัพ , ไฮ อุพอน ยุร ลัฝ)

Na na na na
(นา นา นา นา)

Take these lips that were made for kissing
(เทค ฑิส ลิพ แดท เวอ เมด ฟอ คิสซิง)
And this heart that will see you through
(แอ็นด ดีซ ฮาท แดท วิล ซี ยู ธรู)
And these hands that were made to touch and
(แอ็นด ฑิส แฮ็นด แดท เวอ เมด ทู ทั๊ช แอ็นด)
feel you
(ฟีล ยู)

So free your love
(โซ ฟรี ยุร ลัฝ)
Hear me I’m calling
(เฮีย มี แอม คอลลิง)

Oh won’t you
(โอ ว็อนท ยู)
Come, come, come into my world
(คัม , คัม , คัม อีนทุ ไม เวิลด)
Won’t you lift me up, up, high upon your love
(ว็อนท ยู ลิฟท มี อัพ , อัพ , ไฮ อุพอน ยุร ลัฝ)

I need your love
(ไอ เน ยุร ลัฝ)
Like night needs morning
(ไลค ไนท นีด มอนิง)

Oh won’t you
(โอ ว็อนท ยู)
Come, come, come into my world
(คัม , คัม , คัม อีนทุ ไม เวิลด)
Won’t you lift me up, up, high upon your love
(ว็อนท ยู ลิฟท มี อัพ , อัพ , ไฮ อุพอน ยุร ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Into My World คำอ่านไทย Kylie Minogue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น