เนื้อเพลง The Call คำอ่านไทย Backstreet Boys

[Phone rings girl picks up]
([ โฟน ริง เกิล พิค อัพ ])

[Girl:] “ Hello? “
([ เกิล : ] “ เฮ็ลโล “)
[AJ:] [lot’s of people talking in background] “ Hi it’s me what’s up baby? I’m
([ เอเจ : ] [ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล ทอคอิง อิน แบ็คกราว ] “ ไฮ อิทซ มี ฮว็อท อัพ เบบิ แอม)
sorry listen I’m gonna be late tonight so don’t stay up and wait for me ok? “
(ซอริ ลิ๊สซึ่น แอม กอนนะ บี เลท ทุไนท โซ ด้อนท์ ซเท อัพ แอ็นด เวท ฟอ มี โอเค “)
[Girl:] “ Where are you? “
([ เกิล : ] “ ฮแว อาร์ ยู “)
[AJ:] [people get louder] “ Wait wait say that again? “
([ เอเจ : ] [ พี๊เพิ่ล เก็ท ลาวเดอ ] “ เวท เวท เซ แดท อะเกน “)
[Girl:] “ Hello? “
([ เกิล : ] “ เฮ็ลโล “)
[AJ:] “ You’re really dropping out I think my battery must be low. Listen if you
([ เอเจ : ] “ ยัวร์ ริแอ็ลลิ ดรอพพิงส เอาท ไอ ธิงค ไม แบทเทอะริ มัซท บี โล ลิ๊สซึ่น อิฟ ยู)
can hear me we’re goin’ to a place nearby, alright? Gotta go “ [click]
(แค็น เฮีย มี เวีย โกอิน ทู อะ พเลซ เนียบาย , ออลไร๊ท กอททะ โก “ [ คลิค ])

Let me tell you the story about the call that changed my destiny
(เล็ท มี เท็ล ยู เดอะ ซโทริ อะเบาท เดอะ คอล แดท เชนจ ไม เดซทินิ)
Me and my boys went out, just to end up in misery
(มี แอ็นด ไม บอย เว็นท เอาท , จัซท ทู เอ็นด อัพ อิน มีสริ)
I was about to go home and there she was standing in front of me
(ไอ วอส อะเบาท ทู โก โฮม แอ็นด แดร์ ชี วอส ซแทนดิง อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
Said ‘Hi, I got a little place nearby
(เซ็ด ไฮ , ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ เนียบาย)
Wanna go?’, I should have said ‘No’
(วอนนา โก , ไอ ฌูด แฮ็ฝ เซ็ด โน)
Someone’s waiting for me
(ซัมวัน เวททิง ฟอ มี)
But I called my girl up and said
(บัท ไอ ไคเอ ไม เกิล อัพ แอ็นด เซ็ด)

Listen Baby I’m sorry
(ลิ๊สซึ่น เบบิ แอม ซอริ)
Just wanna tell you don’t worry
(จัซท วอนนา เท็ล ยู ด้อนท์ เวอริ)
I will be late don’t stay up and wait for me
(ไอ วิล บี เลท ด้อนท์ ซเท อัพ แอ็นด เวท ฟอ มี)
I’ll say again you’re dropping out my battery is low
(อิล เซ อะเกน ยัวร์ ดรอพพิงส เอาท ไม แบทเทอะริ อีส โล)
So you know we’re goin’ to a place nearby
(โซ ยู โน เวีย โกอิน ทู อะ พเลซ เนียบาย)
I gotta go
(ไอ กอททะ โก)

Now two years gone, nothing’s been won
(เนา ทู เยีย กอน , นัธอิง บีน ว็อน)
I can’t take it back what’s done is done
(ไอ แค็นท เทค อิท แบ็ค ฮว็อท ดัน อีส ดัน)
One of her friends found out
(วัน อ็อฝ เฮอ ฟเร็นด เฟานด เอาท)
That she wasn’t my only one
(แดท ชี วอสซึ้น ไม โอ๊นลี่ วัน)
And it eats me from inside, that she’s not by my side
(แอ็นด ดิท อีท มี ฟร็อม อีนไซด , แดท ชี น็อท ไบ ไม ไซด)
Just because I made that call and lied
(จัซท บิคอส ไอ เมด แดท คอล แอ็นด ไล)

Listen Baby I’m sorry
(ลิ๊สซึ่น เบบิ แอม ซอริ)
Just wanna tell you don’t worry
(จัซท วอนนา เท็ล ยู ด้อนท์ เวอริ)
I will be late don’t stay up and wait for me
(ไอ วิล บี เลท ด้อนท์ ซเท อัพ แอ็นด เวท ฟอ มี)
I’ll say again you’re dropping out my battery is low
(อิล เซ อะเกน ยัวร์ ดรอพพิงส เอาท ไม แบทเทอะริ อีส โล)
So you know we’re goin to a place nearby
(โซ ยู โน เวีย โกอิน ทู อะ พเลซ เนียบาย)
I gotta go
(ไอ กอททะ โก)

[Break with repetitive “ Baby baby I’m sorry, and “ Hello? “ ]
([ บเรค วิฑ ริเพทอิทิฝ “ เบบิ เบบิ แอม ซอริ , แอ็นด “ เฮ็ลโล “ ])

Let me tell you the story about the call that changed my destiny
(เล็ท มี เท็ล ยู เดอะ ซโทริ อะเบาท เดอะ คอล แดท เชนจ ไม เดซทินิ)
Me and my boys went out, just to end up in misery
(มี แอ็นด ไม บอย เว็นท เอาท , จัซท ทู เอ็นด อัพ อิน มีสริ)
I was about to go home and there she was standing in front of me
(ไอ วอส อะเบาท ทู โก โฮม แอ็นด แดร์ ชี วอส ซแทนดิง อิน ฟรันท อ็อฝ มี)
Said I, I got a little place nearby
(เซ็ด ดาย , ไอ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล พเลซ เนียบาย)
Gotta go
(กอททะ โก)

Listen Baby I’m sorry
(ลิ๊สซึ่น เบบิ แอม ซอริ)
Just wanna tell you don’t worry
(จัซท วอนนา เท็ล ยู ด้อนท์ เวอริ)
I will be late don’t stay up and wait for me
(ไอ วิล บี เลท ด้อนท์ ซเท อัพ แอ็นด เวท ฟอ มี)
I’ll say again you’re dropping out my battery is low
(อิล เซ อะเกน ยัวร์ ดรอพพิงส เอาท ไม แบทเทอะริ อีส โล)
So you know we’re goin to a place nearby
(โซ ยู โน เวีย โกอิน ทู อะ พเลซ เนียบาย)
Gotta go
(กอททะ โก)

Listen Baby I’m sorry
(ลิ๊สซึ่น เบบิ แอม ซอริ)
Just wanna tell you don’t worry
(จัซท วอนนา เท็ล ยู ด้อนท์ เวอริ)
I will be late don’t stay up and wait for me
(ไอ วิล บี เลท ด้อนท์ ซเท อัพ แอ็นด เวท ฟอ มี)
I’ll say again you’re dropping out my battery is low
(อิล เซ อะเกน ยัวร์ ดรอพพิงส เอาท ไม แบทเทอะริ อีส โล)
So you know we’re goin to a place nearby
(โซ ยู โน เวีย โกอิน ทู อะ พเลซ เนียบาย)
We’re goin to a place nearby
(เวีย โกอิน ทู อะ พเลซ เนียบาย)
Gotta go
(กอททะ โก)

[sound of phone hanging up]
([ เซานด อ็อฝ โฟน แฮงอิง อัพ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Call คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น