เนื้อเพลง Business คำอ่านไทย Eminem

Intro:
(อินโทร :)
Dr Dre:
(เดทเออะ ดรี :)
Marshall, sounds like an S.O.S.
(มาร์แชลล์ , เซานด ไลค แอน เอส โอ เอส)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Holy wack unlyrical lyrics Andre, you’re f*cking right!
(โฮลิ แวค อันลีลิคโคว ลีริค อันเดร, ยัวร์ เอฟ *ckings ไรท !)

Dr Dre:
(เดทเออะ ดรี :)
To the rap mobile, let’s go!
(ทู เดอะ แร็พ โมบิล , เล็ท โก !)

Lady:
(เลดิ :)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
B*tches and Gentleman!
(บี *tches แซน เจนเทิลแมน!)
It’s showtime!
(อิทซ โชว์ไทม์ !)
Hurry, hurry step right up!
(เฮอริ , เฮอริ ซเท็พ ไรท อัพ !)
Introducing the star of our show, his name is…
(อินเทอร์ดิวซิง เดอะ ซทา อ็อฝ เอ๊า โฌ , ฮิส เนม อีส)

Lady:
(เลดิ :)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
You wouldn’t wanna be anywhere else in the world right now
(ยู วูดดึ่น วอนนา บี เอนอิฮแว เอ็ลซ อิน เดอะ เวิลด ไรท เนา)
So without futher adeui, I bring to you…
(โซ วิเฑาท ฟาร์เดอร์ แอ๊ดดูราย , ไอ บริง ทู ยู)

Lady:
(เลดิ :)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)

Verse #1:
(เฝิซ #1 :)
Your bout to witness hip hop in its
(ยุร เบาท ทู วีทเน็ซ ฮิพ ฮ็อพ อิน อิทซ)
Most purest, most rawest form flow, almost flawless
(โมซท พิวเรตสฺ , โมซท รอเอส ฟอม ฟโล , ออลโมซท ฟลอเล็ซ)
Most hardest, most honest, known artist
(โมซท ฮาร์เดท , โมซท ออนเอ็ซท , โนน อาทิซท)
Chip off the old block but old doc is back!
(ชิพ ออฟฟ ดิ โอลด บล็อค บัท โอลด ด็อค อีส แบ็ค !)
Looks like Batman, brought his own Robin
(ลุค ไลค แบทแมน , บรอท ฮิส โอน รอบอิน)
Oh god, Sadam’s got his own Laden
(โอ ก็อด , เซแดมซฺ ก็อท ฮิส โอน เลเดน)
With his on private plane, his on pilot
(วิฑ ฮิส ออน พไรฝิท พเลน , ฮิส ออน ไพลัท)
Set to blow college dorm room doors off the hinges
(เซ็ท ทู บโล คอลเล็จ ดรอม รุม โด ออฟฟ เดอะ ฮินจ)
Oranges, peach, pairs, plums, oranges
(ออเร็นจ , พีช , แพ , พลัม , ออเร็นจ)
*VRRM VRRM* Yeah, here I come
(*วีอาร์อาร์เอม วีอาร์อาร์เอม* เย่ , เฮียร ไอ คัม)
My inches away from you, here fear none
(ไม อินเชด อะเว ฟร็อม ยู , เฮียร เฟีย นัน)
Hip hop is in a state of 911, so
(ฮิพ ฮ็อพ อีส ซิน อะ ซเทท อ็อฝ 911 , โซ)

Chorus 2x:
(โครัซ 2x :)
Let’s get down to business
(เล็ท เก็ท เดาน ทู บีสเน็ซ)
I don’t got no time to play around with this diss
(ไอ ด้อนท์ ก็อท โน ไทม ทู พเล อะเรานด วิฑ ดีซ ดิซ)
Must be a circus in town that shut the sh*t down
(มัซท บี อะ เซอคัซ ซิน ทาวน์ แดท ฌัท เดอะ ฌะ *ที เดาน)
On these clowns, and I gotta witness
(ออน ฑิส คเลาน , แอ็นด ดาย กอททะ วีทเน็ซ)

Dr Dre:
(เดทเออะ ดรี :)
Hell Yeah
(เฮ็ล เย่)

Verse #2:
(เฝิซ #2 :)
Dre gotta move fast, gotta perform mirracles
(ดรี กอททะ มูฝ ฟัซท , กอททะ เพอะฟอม เมอแรคคีสฺ)
Gee willycores Dre, only bat syllables
(จี วิลลีโคลส ดรี , โอ๊นลี่ แบ็ท เซเลเบิลสฺ)
Look at all the bullsh*t that goes on in Gotham
(ลุค แกท ออล เดอะ bullsh*ที แดท โกซ ออน อิน กอตเตม)
When I’m gone time to get rid of these rap criminals
(ฮเว็น แอม กอน ไทม ทู เก็ท ริด อ็อฝ ฑิส แร็พ ครีมอิแน็ล)
So, skip to your lou, while I do what I do best
(โซ , ซคิพ ทู ยุร ลู , ฮไวล ไอ ดู ฮว็อท ไอ ดู เบ็ซท)
You ain’t even impressed no more, you used to wait
(ยู เอน อีเฝ็น อิมพเรซ โน โม , ยู ยูซ ทู เวท)
Flows too wet, nobody clost to wet
(ฟโล ทู เว็ท , โนบอดี้ คลอสชฺ ทู เว็ท)
Nobody says it was till everyone knows the sh*t
(โนบอดี้ เซ ซิท วอส ทิล เอ๊วี่วัน โน เดอะ ฌะ *ที)
The most hated on outta all those who say it hate it
(เดอะ โมซท แฮ็ท ออน เอ๊าตา ออล โฑส ฮู เซ อิท เฮท อิท)
On an eighties songs and
(ออน แอน เอ๊ดดี้ ซ็อง แซน)
exagerate it all So much
(เอ๊คซีเจต อิท ดอร์ โซ มัช)
they make it all up
(เฑ เมค อิท ดอร์ อัพ)
There’s no such thing
(แดร์ โน ซัช ธิง)
Like a female with good looks who cooks and cleans
(ไลค เก ฟีเมล วิฑ กุด ลุค ฮู คุ๊ค แซน คลีน)
It just means so much more to so much more
(อิท จัซท มีน โซ มัช โม ทู โซ มัช โม)
People when you rapping and you know what for
(พี๊เพิ่ล ฮเว็น ยู แรพพิงแอ็นด ยู โน ฮว็อท ฟอ)
The show must go on, so I’d like to welcome ya’ll
(เดอะ โฌ มัซท โก ออน , โซ อาย ไลค ทู เวลคัม ยอล)
To Marshall and Andre’s carnival
(ทู มาร์แชลล์ แอ็นด อันเดรคานิแฝ็ล)
C’mon, now!
(ซีมอน , เนา !)

Chorus 2x:
(โครัซ 2x :)

Verse #3:
(เฝิซ #3 :)
It’s just like old times, the dynamic duel
(อิทซ จัซท ไลค โอลด ไทม , เดอะ ไดแนมอิค ดยูเอ็ล)
Two old friends, why panic?
(ทู โอลด ฟเร็นด , ฮไว แพนอิค)
You allready know whos capable, the two caped heroes
(ยู ออร์รีดี้ โน ฮู แค๊พพะเบิ้ล , เดอะ ทู แค็พ อีโร)
Dial straight down the center 8 0 0
(ไดแอ็ล ซทเรท เดาน เดอะ เซนเทอะ 8 0 0)
You can even call collect, the most feared duet
(ยู แค็น อีเฝ็น คอล ค็อลเลคท , เดอะ โมซท เฟีย ดิวเอท)
Since me and Elton, play career russian roulett
(ซินซ มี แอ็นด เอลตัน , พเล คะเรีย รัฌแอ็น รูวเรท)
And never even seen me blinging get me busting a sweat
(แอ็นด เนฝเออะ อีเฝ็น ซีน มี บลิงงิง เก็ท มี บัสติง อะ ซเว็ท)
People stepping over people just to rush to the set
(พี๊เพิ่ล สเต๊ปพิง โอเฝอะ พี๊เพิ่ล จัซท ทู รัฌ ทู เดอะ เซ็ท)
Just to get to see a MC who breathes so freely
(จัซท ทู เก็ท ทู ซี อะ เอมซี ฮู บรีฑ โซ ฟรีลิ)
Ease over these beats, and be so breezy
(อีส โอเฝอะ ฑิส บีท , แอ็นด บี โซ บรีสอิ)
Jesus, how can sh*t be so easy
(จีสัซ , เฮา แค็น ฌะ *ที บี โซ อีสอิ)
How can one Sandra be so leavy
(เฮา แค็น วัน แซนดร้า บี โซ ลีฝวี่)
Turn on these beats MC’s dont see me
(เทิน ออน ฑิส บีท เมซีสฺ ด้อนท์ ซี มี)
Believe me, BET and MTV
(บิลีฝ มี , เบ็ท แอ็นด เอ็มทีวี)
Your gonna agree when we leave, dawg fo sheezy
(ยุร กอนนะ อักรี ฮเว็น วี ลีฝ , ดาว โฟ ชีซซี่)
Can’t leave rap alone the game needs me
(แค็นท ลีฝ แร็พ อะโลน เดอะ เกม นีด มี)
‘Til we broke kids, get weird and disappear into the mountains
(ทิล วี บโรค คิด , เก็ท เวียด แอ็นด ดิแซ็พเพีย อีนทุ เดอะ เมานทิน)
Nothing but clowns down here
(นัธอิง บัท คเลาน เดาน เฮียร)
But we, ain’t f*cking around round here
(บัท วี , เอน เอฟ *ckings อะเรานด เรานด เฮียร)
Yo Dre!
(โย ดรี !)

Dr Dre:
(เดทเออะ ดรี :)
Whuddup?
(ฮวูทดั๊พ)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Can I get a hell yeah?
(แค็น นาย เก็ท ดา เฮ็ล เย่)

Dr Dre:
(เดทเออะ ดรี :)
Hell Yeah
(เฮ็ล เย่)

Chorus 2x:
(โครัซ 2x :)

Outro:
(เอ๊าโต :)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
So there you have it folks
(โซ แดร์ ยู แฮ็ฝ อิท โฟค)

Lady:
(เลดิ :)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Has come to save the day
(แฮ็ส คัม ทู เซฝ เดอะ เด)
Back with his friend Andre
(แบ็ค วิฑ ฮิส ฟเร็นด อันเดร)
And to remind you that bullsh*t does not pay
(แอ็นด ทู ริไมนด ยู แดท bullsh*ที โด น็อท เพ)
Because
(บิคอส)

Lady:
(เลดิ :)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
And Andre are here to stay and never go away
(แอ็นด อันเดรอาร์ เฮียร ทู ซเท แอ็นด เนฝเออะ โก อะเว)
Until our dying day, until we’re old and grey
(อันทีล เอ๊า ไดอิง เด , อันทีล เวีย โอลด แอ็นด กเร)

Lady:
(เลดิ :)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
So until next times friends
(โซ อันทีล เน็คซท ไทม ฟเร็นด)
Same blonde hair, same rap channel
(เซม บล็อนด แฮ , เซม แร็พ แชนเน็ล)
Goodnight everyone, thank you for coming
(กู๊ดไนท์ เอ๊วี่วัน , แธ็งค ยู ฟอ คัมอิง)
Your host for the evening
(ยุร โฮซท ฟอ ดิ อีฝนิง)

Lady:
(เลดิ :)
Marshall!
(มาร์แชลล์ !)

Eminem:
(เอมมีนเอม :)
Oh, hah
(โอ , ฮ๊า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Business คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น