เนื้อเพลง The Little Things คำอ่านไทย Colbie Caillat

[V1:]
([ V1 : ])
The little things, you do to me are
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง , ยู ดู ทู มี อาร์)
Taking me over, I wanna show ya
(เทคอิง มี โอเฝอะ , ไอ วอนนา โฌ ยา)
Everything inside of me
(เอ๊วี่ติง อีนไซด อ็อฝ มี)
Like a nervous heart that, is crazy beating
(ไลค เก เนอฝัซ ฮาท แดท , อีส คเรสิ บืดิงสฺ)
My feet are stuck here, against the pavement
(ไม ฟีท อาร์ ซทัค เฮียร , อะเกนซท เดอะ เพฝเมนท)
I wanna break free, I wanna make it
(ไอ วอนนา บเรค ฟรี , ไอ วอนนา เมค อิท)
Closer to your eyes, get your attention
(โคลเซอร์ ทู ยุร ไอ , เก็ท ยุร แอ็ทเทนฌัน)
Before you pass me by
(บิโฟ ยู เพซ มี ไบ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[back up, back up] take another chance,
([ แบ็ค อัพ , แบ็ค อัพ ] เทค แอะนัธเออะ ชานซ ,)
Don’t you [mess up, mess up] I don’t wanna lose you
(ด้อนท์ ยู [ เมซ อัพ , เมซ อัพ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู)
[wake up, wake up] this ain’t just a thing that you
([ เวค อัพ , เวค อัพ ] ดีซ เอน จัซท ดา ธิง แดท ยู)
[give up, give up] don’t you say that I’d be
([ กิฝ อัพ , กิฝ อัพ ] ด้อนท์ ยู เซ แดท อาย บี)
Better off better off, sleeping by myself and wondering
(เบทเทอะ ออฟฟ เบทเทอะ ออฟฟ , ซลีพพิง ไบ ไมเซลฟ แอ็นด วันเดอะริง)
If I’m better off better off, with out you boy
(อิฟ แอม เบทเทอะ ออฟฟ เบทเทอะ ออฟฟ , วิฑ เอาท ยู บอย)

[V2:]
([ V2 : ])
And every time, you notice me by
(แอ็นด เอฝริ ไทม , ยู โนทิซ มี ไบ)
Holding me closely, and saying sweet things
(โฮลดิง มี คโลสลิ , แอ็นด เซอิง สวี้ท ธิง)
I don’t believe, that it could be
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ , แดท ดิธ คูด บี)
You speaking your mind and, saying the real thing
(ยู ซพีคอิง ยุร ไมนด แอ็นด , เซอิง เดอะ ริแอ็ล ธิง)
My feet have broke free, and I am leaving
(ไม ฟีท แฮ็ฝ บโรค ฟรี , แอ็นด ดาย แอ็ม ลีฝอิงส)
I’m not gonna stand here, feeling lonely but
(แอม น็อท กอนนะ ซแท็นด เฮียร , ฟีลอิง โลนลิ บัท)
I don’t regret it, and I won’t think this
(ไอ ด้อนท์ ริกเรท ดิธ , แอ็นด ดาย ว็อนท ธิงค ดีซ)
Was just a waste of time
(วอส จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Don’t just leave, me, hanging on [repeat]
(ด้อนท์ จัซท ลีฝ , มี , แฮงอิง ออน [ ริพีท ])

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

Don’t just leave me hanging on
(ด้อนท์ จัซท ลีฝ มี แฮงอิง ออน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[back up, back up] take another chance,
([ แบ็ค อัพ , แบ็ค อัพ ] เทค แอะนัธเออะ ชานซ ,)
Don’t you [mess up, mess up] I don’t wanna lose you
(ด้อนท์ ยู [ เมซ อัพ , เมซ อัพ ] ไอ ด้อนท์ วอนนา ลูส ยู)
[wake up, wake up] this ain’t just a thing that you
([ เวค อัพ , เวค อัพ ] ดีซ เอน จัซท ดา ธิง แดท ยู)
[give up, give up] don’t you say that I’d be
([ กิฝ อัพ , กิฝ อัพ ] ด้อนท์ ยู เซ แดท อาย บี)
Better off, better off sitting by myself & wondering [don’t just leave me hanging on]
(เบทเทอะ ออฟฟ , เบทเทอะ ออฟฟ ซีททิง ไบ ไมเซลฟ & วันเดอะริง [ ด้อนท์ จัซท ลีฝ มี แฮงอิง ออน ])
If I’m better off, better off without you boy [don’t just leave me hanging on]
(อิฟ แอม เบทเทอะ ออฟฟ , เบทเทอะ ออฟฟ วิเฑาท ยู บอย [ ด้อนท์ จัซท ลีฝ มี แฮงอิง ออน ])

Don’t just leave me hanging on [repeat ’til end]
(ด้อนท์ จัซท ลีฝ มี แฮงอิง ออน [ ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Little Things คำอ่านไทย Colbie Caillat

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น