เนื้อเพลง Maria Maria คำอ่านไทย Santana feat The Product G&B, Produced by Wyclef

Ladies and gents
(เลดิส แซน เจ็นท)
Turn up this sound system
(เทิน อัพ ดีซ เซานด ซีซเท็ม)
To the sound of Carlos Santana
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ คาร์โลส ซันทาน่า)
And the GMBs
(แอ็นด เดอะ จีเอมบีสฺ)
Ghetto blues from the refugee camp
(เกทโท บลู ฟร็อม เดอะ เรฟิวจี แค็มพ)

Oh Maria Maria
(โอ มาเรีย มาเรีย)
She reminds me of a westside story
(ชี ริไมนด มี อ็อฝ อะ เวตซาด ซโทริ)
Growing up in Spanish Harlem
(กโรอิง อัพ อิน ซแพนอิฌ ฮาร์เล็ม)
She’s livin’ her life just like a movie star
(ชี ลีฝอิน เฮอ ไลฟ จัซท ไลค เก มูวี่ ซทา)
Oh, Maria Maria
(โอ , มาเรีย มาเรีย)
She fell in love in East LA
(ชี เฟ็ล อิน ลัฝ อิน อีซท ลา)
To the sounds of the guitar
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ กิทา)
Played by Carlos Santana
(พเล ไบ คาร์โลส ซันทาน่า)

Stop the looting, stop the shooting
(ซท็อพ เดอะ ลูดิง , ซท็อพ เดอะ ชูดดิง)
Pick pocking on the corner
(พิค พ๊อคกิ้ง ออน เดอะ คอเนอะ)
See as the rich is getting richer
(ซี แอ็ส เดอะ ริช อีส เกดดดิ้ง รีเชอ)
The poor is getting poorer
(เดอะ พูร อีส เกดดดิ้ง โพวเรอ)
Se mira Maria on the corner
(Se มายรา มาเรีย ออน เดอะ คอเนอะ)
Thinkin’ of ways to make it better
(ติ้งกิน อ็อฝ เว ทู เมค อิท เบทเทอะ)
In my mailbox there’s an eviction letter
(อิน ไม เมล์บอค แดร์ แอน อิฝีคฌัน เลทเทอะ)
Somebody just said see you later
(ซัมบอดี้ จัซท เซ็ด ซี ยู เลทเออะ)

Ahora vengo mama chola mama chola
(อโฮลา เวงโก มามะ โชลา มามะ โชลา)
[East coast / West coast]
([ อีซท โคซท / เว็ซท โคซท ])

Oh Maria Maria
(โอ มาเรีย มาเรีย)
She reminds me of a westside story
(ชี ริไมนด มี อ็อฝ อะ เวตซาด ซโทริ)
Growing up in Spanish Harlem
(กโรอิง อัพ อิน ซแพนอิฌ ฮาร์เล็ม)
She’s livin’ her life just like a movie star
(ชี ลีฝอิน เฮอ ไลฟ จัซท ไลค เก มูวี่ ซทา)
Oh, Maria Maria
(โอ , มาเรีย มาเรีย)
She fell in love in East L.A.
(ชี เฟ็ล อิน ลัฝ อิน อีซท แอล อะ)
To the sounds of the guitar
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ กิทา)
Played by Carlos Santana
(พเล ไบ คาร์โลส ซันทาน่า)

I said a la favella los colores
(ไอ เซ็ด อะ ลา เฟฝเวอร่า โรซcolores)
The streets are getting hotter
(เดอะ ซทรีท แซร์ เกดดดิ้ง ฮอทเดอ)
There is no water
(แดร์ อีส โน วอเทอะ)
To put out the fire
(ทู พัท เอาท เดอะ ไฟร)
Mi canto la esperanza
(มี แคนโท ลา เอสปารานซ่า)
Se mira Maria on the corner
(Se มายรา มาเรีย ออน เดอะ คอเนอะ)
Thinkin’ of ways to make it better
(ติ้งกิน อ็อฝ เว ทู เมค อิท เบทเทอะ)
Then I looked up in the sky
(เฑ็น นาย ลุค อัพ อิน เดอะ ซไค)
Hoping of days of paradise
(โฮพปิง อ็อฝ เด อ็อฝ แพระไดส)

Ahora vengo mama chola mama chola
(อโฮลา เวงโก มามะ โชลา มามะ โชลา)
[North side / South side / World wide / Open up your eyes]
([ นอธ ไซด / เซาธ ไซด / เวิลด ไวด / โอเพ็น อัพ ยุร ไอ ])

Maria you know you’re my lover
(มาเรีย ยู โน ยัวร์ ไม ลัฝเออะ)
When the wind blows
(ฮเว็น เดอะ วินด บโล)
I can feel you through the weather
(ไอ แค็น ฟีล ยู ธรู เดอะ เวฑเออะ)
And even when we are apart
(แอ็นด อีเฝ็น ฮเว็น วี อาร์ อะพาท)
It feels like we are together
(อิท ฟีล ไลค วี อาร์ ทุเกฑเออะ)
Maria, yeah
(มาเรีย , เย่)

She reminds me of a westside story
(ชี ริไมนด มี อ็อฝ อะ เวตซาด ซโทริ)
Growing up in Spanish Harlem
(กโรอิง อัพ อิน ซแพนอิฌ ฮาร์เล็ม)
She’s livin’ her life just like a movie star
(ชี ลีฝอิน เฮอ ไลฟ จัซท ไลค เก มูวี่ ซทา)
Oh Maria Maria
(โอ มาเรีย มาเรีย)
She fell in love in East L.A.
(ชี เฟ็ล อิน ลัฝ อิน อีซท แอล อะ)
To the sounds of the guitar
(ทู เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ กิทา)
Played by Carlos Santana
(พเล ไบ คาร์โลส ซันทาน่า)

Put ’em up y’all
(พัท เอ็ม อัพ ยอล)
Carlos Santana with the refugee camp
(คาร์โลส ซันทาน่า วิฑ เดอะ เรฟิวจี แค็มพ)
Wyclef
(วายเครฟ)
Jerry Wonder
(เจริ วันเดอะ)
Mr. Santana
(มีซเทอะ ซันทาน่า)
GMB
(จีเอมบี)
Yo, Carlos, man you makin’ the guitar cry…
(โย , คาร์โลส , แม็น ยู เมกิน เดอะ กิทา คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Maria Maria คำอ่านไทย Santana feat The Product G&B, Produced by Wyclef

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น