เนื้อเพลง With Me คำอ่านไทย Sum 41

I don’t want this moment to ever end
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดีซ โมเม็นท ทู เอฝเออะ เอ็นด)
Where everything’s nothing without you
(ฮแว เอ๊วี่ติง นัธอิง วิเฑาท ยู)
I wait here forever just to, to see you smile
(ไอ เวท เฮียร เฟาะเรฝเออะ จัซท ทู , ทู ซี ยู ซไมล)
‘Cause it’s true, I am nothing without you
(คอส อิทซ ทรู , ไอ แอ็ม นัธอิง วิเฑาท ยู)

Through it all I’ve made my mistakes
(ธรู อิท ดอร์ อิฝ เมด ไม มิซเทค)
I stumble and fall but I mean these words
(ไอ แสตมเบิล แอ็นด ฟอล บัท ไอ มีน ฑิส เวิด)

I want you to know with everything I won’t let this go
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน วิฑ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ โก)
These words are my heart and soul
(ฑิส เวิด แซร์ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
I’ll hold on to this moment you know
(อิล โฮลด ออน ทู ดีซ โมเม็นท ยู โน)
‘Cause I’d bleed my heart out to show and I won’t let go
(คอส อาย บลีด ไม ฮาท เอาท ทู โฌ แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท โก)

Thoughts read unspoken forever and now
(ธอท เร็ด อันซโพเค็น เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เนา)
The pieces of memories fall to the ground
(เดอะ พีซ อ็อฝ เมรโมรี ฟอล ทู เดอะ กเรานด)
I know what I did and how so, I won’t let this go
(ไอ โน ฮว็อท ไอ ดิด แอ็นด เฮา โซ , ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ โก)
‘Cause it’s true, I am nothing without you
(คอส อิทซ ทรู , ไอ แอ็ม นัธอิง วิเฑาท ยู)

All the streets where I walked alone
(ออล เดอะ ซทรีท ฮแว ไอ วอค อะโลน)
With nowhere to go have come to an end
(วิฑ โนแวร์ ทู โก แฮ็ฝ คัม ทู แอน เอ็นด)

I want you to know with everything I won’t let this go
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน วิฑ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ โก)
These words are my heart and soul
(ฑิส เวิด แซร์ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
I’ll hold on to this moment you know
(อิล โฮลด ออน ทู ดีซ โมเม็นท ยู โน)
As I bleed my heart out to show and I won’t let go
(แอ็ส ซาย บลีด ไม ฮาท เอาท ทู โฌ แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท โก)

In front of your eyes it falls from the skies
(อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร ไอ ซิท ฟอล ฟร็อม เดอะ สกาย)
When you don’t know what you’re looking to find
(ฮเว็น ยู ด้อนท์ โน ฮว็อท ยัวร์ ลุคอิง ทู ไฟนด)
In front of your eyes it falls from the skies
(อิน ฟรันท อ็อฝ ยุร ไอ ซิท ฟอล ฟร็อม เดอะ สกาย)
When you just never know what you will find
(ฮเว็น ยู จัซท เนฝเออะ โน ฮว็อท ยู วิล ไฟนด)
What you will find, what you will find
(ฮว็อท ยู วิล ไฟนด , ฮว็อท ยู วิล ไฟนด)
What you will find, what you will find
(ฮว็อท ยู วิล ไฟนด , ฮว็อท ยู วิล ไฟนด)

I don’t want this moment to ever end
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดีซ โมเม็นท ทู เอฝเออะ เอ็นด)
Where every thing’s nothing without you
(ฮแว เอฝริ ธิง นัธอิง วิเฑาท ยู)

I want you to know with everything I won’t let this go
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน วิฑ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ โก)
These words are my heart and soul
(ฑิส เวิด แซร์ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
I’ll hold on to this moment you know
(อิล โฮลด ออน ทู ดีซ โมเม็นท ยู โน)
As I bleed my heart out to show and I won’t let go
(แอ็ส ซาย บลีด ไม ฮาท เอาท ทู โฌ แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท โก)

I want you to know with everything I won’t let this go
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน วิฑ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท เล็ท ดีซ โก)
These words are my heart and soul
(ฑิส เวิด แซร์ ไม ฮาท แอ็นด โซล)
I’ll hold on to this moment you know
(อิล โฮลด ออน ทู ดีซ โมเม็นท ยู โน)
As I bleed my heart out to show and I won’t let go
(แอ็ส ซาย บลีด ไม ฮาท เอาท ทู โฌ แอ็นด ดาย ว็อนท เล็ท โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง With Me คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น