เนื้อเพลง Adam’s Song คำอ่านไทย Blink 182

I never thought I’d die alone
(ไอ เนฝเออะ ธอท อาย ได อะโลน)
I laughed the loudest who’d have known?
(ไอ ลาฟ เดอะ ลาวเดดชฺ โวด แฮ็ฝ โนน)
I traced the cord back to the wall
(ไอ เทร๊ซ เดอะ คอด แบ็ค ทู เดอะ วอล)
No wonder it was never plugged in at all
(โน วันเดอะ อิท วอส เนฝเออะ พลัมจี อิน แอ็ท ดอร์)
I took my time, I hurried up
(ไอ ทุค ไม ไทม , ไอ เฮอริด อัพ)
The choice was mine I didn’t think enough
(เดอะ ชอยซ วอส ไมน ไอ ดิ๊นอิน ธิงค อินัฟ)
I’m too depressed to go on
(แอม ทู ดิพเรซ ทู โก ออน)
You’ll be sorry when I’m gone
(โยว บี ซอริ ฮเว็น แอม กอน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I never conquered, rarely came
(ไอ เนฝเออะ คองเคอะ , แรลิ เคม)
16 just held such better days
(16 จัซท เฮ็ลด ซัช เบทเทอะ เด)
Days when I still felt alive
(เด ฮเว็น นาย ซทิล เฟ็ลท อะไลฝ)
We couldn’t wait to get outside
(วี คูดซึ่น เวท ทู เก็ท เอาทไซด)
The world was wide, too late to try
(เดอะ เวิลด วอส ไวด , ทู เลท ทู ทไร)
The tour was over we’d survived
(เดอะ ทัวร์ วอส โอเฝอะ เว็ด เซอะไฝฝ)
I couldn’t wait till I got home
(ไอ คูดซึ่น เวท ทิล ไอ ก็อท โฮม)
To pass the time in my room alone
(ทู เพซ เดอะ ไทม อิน ไม รุม อะโลน)

I never thought I’d die alone
(ไอ เนฝเออะ ธอท อาย ได อะโลน)
Another six months I’ll be unknown
(แอะนัธเออะ ซิคซ มันธ อิล บี อันโนน)
Give all my things to all my friends
(กิฝ ออล ไม ธิง ทู ออล ไม ฟเร็นด)
You’ll never step foot in my room again
(โยว เนฝเออะ ซเท็พ ฟุท อิน ไม รุม อะเกน)
You’ll close it off, board it up
(โยว คโลส อิท ออฟฟ , โบด ดิท อัพ)
Remember the time that I spilled the cup
(ริเมมเบอะ เดอะ ไทม แดท ไอ ซพิล เดอะ คัพ)
Of apple juice in the hall
(อ็อฝ แอพ จูซ อิน เดอะ ฮอล)
Please tell mom this is not her fault
(พลีส เท็ล มัม ดีซ ซิส น็อท เฮอ ฟอลท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I never conquered, rarely came
(ไอ เนฝเออะ คองเคอะ , แรลิ เคม)
16 just held such better days
(16 จัซท เฮ็ลด ซัช เบทเทอะ เด)
Days when I still felt alive
(เด ฮเว็น นาย ซทิล เฟ็ลท อะไลฝ)
We couldn’t wait to get outside
(วี คูดซึ่น เวท ทู เก็ท เอาทไซด)
The world was wide, too late to try
(เดอะ เวิลด วอส ไวด , ทู เลท ทู ทไร)
The tour was over we’d survived
(เดอะ ทัวร์ วอส โอเฝอะ เว็ด เซอะไฝฝ)
I couldn’t wait till I got home
(ไอ คูดซึ่น เวท ทิล ไอ ก็อท โฮม)
To pass the time in my room alone
(ทู เพซ เดอะ ไทม อิน ไม รุม อะโลน)

I never conquered, rarely came
(ไอ เนฝเออะ คองเคอะ , แรลิ เคม)
Tomorrow holds such better days
(ทุมอโร โฮลด ซัช เบทเทอะ เด)
Days when I can still feel alive
(เด ฮเว็น นาย แค็น ซทิล ฟีล อะไลฝ)
When I can’t wait to get outside
(ฮเว็น นาย แค็นท เวท ทู เก็ท เอาทไซด)
The world is wide, the time goes by
(เดอะ เวิลด อีส ไวด , เดอะ ไทม โกซ ไบ)
The tour is over, I’ve survived
(เดอะ ทัวร์ อีส โอเฝอะ , อิฝ เซอะไฝฝ)
I can’t wait till I get home
(ไอ แค็นท เวท ทิล ไอ เก็ท โฮม)
To pass the time in my room alone
(ทู เพซ เดอะ ไทม อิน ไม รุม อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Adam’s Song คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น