เนื้อเพลง Feel Good Inc. คำอ่านไทย Gorillaz

Hahahahahahahahaha,
(ฮา~ ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good…
(ฟีล กุด)

City’s breaking down on a camel’s back.
(ซีทอิ บเรคคิง เดาน ออน อะ แคมเอ็ม แบ็ค)
They just have to go ’cause they don’t know wack
(เฑ จัซท แฮ็ฝ ทู โก คอส เฑ ด้อนท์ โน แวค)
So all you fill the streets it’s appealing to see
(โซ ออล ยู ฟิล เดอะ ซทรีท อิทซ อเพียวลิง ทู ซี)
You won’t get out the county, ’cause you’re bad and free
(ยู ว็อนท เก็ท เอาท เดอะ เคานทิ , คอส ยัวร์ แบ็ด แอ็นด ฟรี)
You’ve got a new horizon it’s ephemeral style.
(ยู๊ฟ ก็อท ดา นยู ฮอไร๊ซั่น อิทซ เอะเฟมเออะแร็ล ซไทล)
A melancholy town where we never smile.
(อะ เมลแอ็นคอลิ ทาวน์ ฮแว วี เนฝเออะ ซไมล)
And all I wanna hear is the message beep.
(แอ็นด ออล ไอ วอนนา เฮีย อีส เดอะ เมซซิจ บีพ)
My dreams, they’ve got to kiss me ’cause I don’t get sleep, no
(ไม ดรีม , เดวฟ ก็อท ทู คิซ มี คอส ไอ ด้อนท์ เก็ท ซลีพ , โน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Windmill, windmill for the land.
(วินเมล , วินเมล ฟอ เดอะ แล็นด)
Turn forever hand in hand
(เทิน เฟาะเรฝเออะ แฮ็นด อิน แฮ็นด)
Take it all in on your stride
(เทค อิท ดอร์ อิน ออน ยุร ซทไรด)
It is sinking, falling down
(อิท อีส ซีงคิง , ฟ๊อลิง เดาน)
Love forever, love is free
(ลัฝ เฟาะเรฝเออะ , ลัฝ อีส ฟรี)
Let’s turn forever, you and me
(เล็ท เทิน เฟาะเรฝเออะ , ยู แอ็นด มี)
Windmill, windmill for the land
(วินเมล , วินเมล ฟอ เดอะ แล็นด)
Is everybody in?
(อีส เอวี่บอดี้ อิน)

Laughing gas these hazmats, fast cats,
(ลาฟอิง แก๊ซ ฑิส ฮาซเมอรสฺ , ฟัซท แค็ท ,)
Lining them up like ass cracks,
(ไลนอิง เฑ็ม อัพ ไลค อาซ คแร็ค ,)
Lay these ponies at the track
(เล ฑิส โพนีตสฺ แอ็ท เดอะ ทแรค)
It’s my chocolate attack.
(อิทซ ไม ชอคโอะลิท แอ็ทแทค)
Shit, I’m stepping in the heart of this here
(ชิท , แอม สเต๊ปพิง อิน เดอะ ฮาท อ็อฝ ดีซ เฮียร)
Care bear reppin’ it harder this year
(แค แบ เพพพิน หนิด อาณ์เดอ ดีซ เยีย)
Watch me as I gravitate
(ว็อช มี แอ็ส ซาย กแรฝอิเทท)
Hahahahahahaa.
(ฮา~)

Yo, we gonna go ghost town,
(โย , วี กอนนะ โก โกซท ทาวน์ ,)
This motown,
(ดีซ โมททาว ,)
With your sound
(วิฑ ยุร เซานด)
You’re in the blink
(ยัวร์ อิน เดอะ บลิงค)
Gonna bite the dust
(กอนนะ ไบท เดอะ ดัซท)
Can’t fight with us
(แค็นท ไฟท วิฑ อัซ)
With your sound
(วิฑ ยุร เซานด)
You kill the INC.
(ยู คิล ดิ อิงคฺ)
So don’t stop, get it, get it
(โซ ด้อนท์ ซท็อพ , เก็ท ดิธ , เก็ท ดิธ)
Until you cheddar head it.
(อันทีล ยู เชเดอร์ เฮ็ด ดิท)
Yo, watch the way I navigate
(โย , ว็อช เดอะ เว ไอ แนฝอิเกท)
Hahahahahhaa
(ฮา~)

Feel good, ahhhhahahahah [x4]
(ฟีล กุด , อา~ [ x4 ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

Don’t stop, shit it, get it
(ด้อนท์ ซท็อพ , ชิท ดิธ , เก็ท ดิธ)
We are your captains in it
(วี อาร์ ยุร แคพทิน ซิน หนิด)
Steady,
(ซเทดอิ ,)
Watch me navigate,
(ว็อช มี แนฝอิเกท ,)
Ahahahahahhaa.
(อา~)
Don’t stop, shit it, get it
(ด้อนท์ ซท็อพ , ชิท ดิธ , เก็ท ดิธ)
We are your captains in it
(วี อาร์ ยุร แคพทิน ซิน หนิด)
Steady,
(ซเทดอิ ,)
Watch me navigate
(ว็อช มี แนฝอิเกท)
Ahahahahahhaa.
(อา~)

Feel good, ahhhhahahahaha
(ฟีล กุด , อา~)
Feel good,
(ฟีล กุด ,)
Feel good, ahhhhahahahaha
(ฟีล กุด , อา~)
Feel good…
(ฟีล กุด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel Good Inc. คำอ่านไทย Gorillaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น