เนื้อเพลง Taking Over Me คำอ่านไทย Evanescence

You don’t remember me but I remember you
(ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ มี บัท ไอ ริเมมเบอะ ยู)
I lie awake and try so hard not to think of you
(ไอ ไล อะเวค แอ็นด ทไร โซ ฮาด น็อท ทู ธิงค อ็อฝ ยู)
But who can decide what they dream?
(บัท ฮู แค็น ดิไซด ฮว็อท เฑ ดรีม)
And dream I do…
(แอ็นด ดรีม ไอ ดู)

I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)
I’ll give up everything just to find you
(อิล กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง จัซท ทู ไฟนด ยู)
I have to be with you to live, to breathe
(ไอ แฮ็ฝ ทู บี วิฑ ยู ทู ไลฝ , ทู บรีฑ)
You’re taking over me
(ยัวร์ เทคอิง โอเฝอะ มี)

Have you forgotten all I know
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน ออล ไอ โน)
And all we had?
(แอ็นด ออล วี แฮ็ด)
You saw me mourning my love for you
(ยู ซอ มี โมนิง ไม ลัฝ ฟอ ยู)
And touched my hand
(แอ็นด ทั๊ช ไม แฮ็นด)
I knew you loved me then
(ไอ นยู ยู ลัฝ มี เฑ็น)

I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)
I’ll give up everything just to find you
(อิล กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง จัซท ทู ไฟนด ยู)
I have to be with you to live, to breathe
(ไอ แฮ็ฝ ทู บี วิฑ ยู ทู ไลฝ , ทู บรีฑ)
You’re taking over me
(ยัวร์ เทคอิง โอเฝอะ มี)

I look in the mirror and see your face
(ไอ ลุค อิน เดอะ มีเรอะ แอ็นด ซี ยุร เฟซ)
If I look deep enough
(อิฟ ฟาย ลุค ดีพ อินัฟ)
So many things inside that are just like you are taking over
(โซ เมนอิ ธิง อีนไซด แดท อาร์ จัซท ไลค ยู อาร์ เทคอิง โอเฝอะ)

I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)
I’ll give up everything just to find you
(อิล กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง จัซท ทู ไฟนด ยู)
I have to be with you to live, to breathe
(ไอ แฮ็ฝ ทู บี วิฑ ยู ทู ไลฝ , ทู บรีฑ)
You’re taking over me
(ยัวร์ เทคอิง โอเฝอะ มี)

I believe in you
(ไอ บิลีฝ อิน ยู)
I’ll give up everything just to find you
(อิล กิฝ อัพ เอ๊วี่ติง จัซท ทู ไฟนด ยู)
I have to be with you to live, to breathe
(ไอ แฮ็ฝ ทู บี วิฑ ยู ทู ไลฝ , ทู บรีฑ)
You’re taking over me
(ยัวร์ เทคอิง โอเฝอะ มี)

Taking over me
(เทคอิง โอเฝอะ มี)
You’re taking over me
(ยัวร์ เทคอิง โอเฝอะ มี)
Taking over me
(เทคอิง โอเฝอะ มี)
Taking over me
(เทคอิง โอเฝอะ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Taking Over Me คำอ่านไทย Evanescence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น