เนื้อเพลง Heartbreak Warfare คำอ่านไทย John Mayer

Lightning strikes
(ไลทนิง ซทไรค)
Inside my chest to keep me up at night
(อีนไซด ไม เช็ซท ทู คีพ มี อัพ แอ็ท ไนท)
Dream of ways
(ดรีม อ็อฝ เว)
To make you understand my pain
(ทู เมค ยู อันเดิซแทนด ไม เพน)

Clouds of sulfur in the air
(คเลาด อ็อฝ ซัลเฟอะ อิน ดิ แอ)
Bombs are falling everywhere
(บ็อม แซร์ ฟ๊อลิง เอวี่แวร์)
It’s heartbreak warfare
(อิทซ ฮาร์ทเบรก วอแฟ)
Once you want it to begin,
(วันซ ยู ว็อนท ดิธ ทู บีกีน ,)
No one really ever wins
(โน วัน ริแอ็ลลิ เอฝเออะ วิน)
In heartbreak warfare
(อิน ฮาร์ทเบรก วอแฟ)

If you want more love why don’t you say so?
(อิฟ ยู ว็อนท โม ลัฝ ฮไว ด้อนท์ ยู เซ โซ)
If you want more love why don’t you say so?
(อิฟ ยู ว็อนท โม ลัฝ ฮไว ด้อนท์ ยู เซ โซ)

Drop his name
(ดร็อพ ฮิส เนม)
Push it in and twist the knife again
(พุฌ อิท อิน แอ็นด ทวิซท เดอะ ไนฟ อะเกน)
Watch my face
(ว็อช ไม เฟซ)
As I pretend to feel no pain, pain, pain..
(แอ็ส ซาย พริเทนด ทู ฟีล โน เพน , เพน , เพน)

Clouds of sulfur in the air
(คเลาด อ็อฝ ซัลเฟอะ อิน ดิ แอ)
Bombs are falling everywhere
(บ็อม แซร์ ฟ๊อลิง เอวี่แวร์)
It’s heartbreak warfare
(อิทซ ฮาร์ทเบรก วอแฟ)
Once you want it to begin,
(วันซ ยู ว็อนท ดิธ ทู บีกีน ,)
No one really ever wins
(โน วัน ริแอ็ลลิ เอฝเออะ วิน)
In heartbreak warfare.
(อิน ฮาร์ทเบรก วอแฟ)

If you want more love why don’t you say so?
(อิฟ ยู ว็อนท โม ลัฝ ฮไว ด้อนท์ ยู เซ โซ)
If you want more love why don’t you say so?
(อิฟ ยู ว็อนท โม ลัฝ ฮไว ด้อนท์ ยู เซ โซ)

Just say so…
(จัซท เซ โซ)

How come the only way to know how high you get me is to see how far I fall?
(เฮา คัม ดิ โอ๊นลี่ เว ทู โน เฮา ไฮ ยู เก็ท มี อีส ทู ซี เฮา ฟา ไอ ฟอล)
God only knows how much I’d love you if you let me but I can’t break through it all.
(ก็อด โอ๊นลี่ โน เฮา มัช อาย ลัฝ ยู อิฟ ยู เล็ท มี บัท ไอ แค็นท บเรค ธรู อิท ดอร์)

It’s a heart… heartbreak…
(อิทซ ซา ฮาท ฮาร์ทเบรก)

I don’t care if we don’t sleep at all tonight
(ไอ ด้อนท์ แค อิฟ วี ด้อนท์ ซลีพ แอ็ท ดอร์ ทุไนท)
Let’s just fix this whole thing now
(เล็ท จัซท ฟิคซ ดีซ โฮล ธิง เนา)
I swear to God we’re gonna get it right
(ไอ ซแว ทู ก็อด เวีย กอนนะ เก็ท ดิธ ไรท)
If you lay your weapon down
(อิฟ ยู เล ยุร เวพอัน เดาน)
Red wine and Ambien
(เร็ด ไวน แอ็นด เอมบีเอน)
You’re talking shit again, it’s heartbreak warfare
(ยัวร์ ทอคอิง ชิท อะเกน , อิทซ ฮาร์ทเบรก วอแฟ)
Good to know it’s all a game
(กุด ทู โน อิทซ ซอร์ อะ เกม)
Disappointment has a name, it’s heartbreak, heartbreak.
(ดิแซ็พพอยนทเม็นท แฮ็ส ซา เนม , อิทซ ฮาร์ทเบรก , ฮาร์ทเบรก)

It’s heartbreak warfare
(อิทซ ฮาร์ทเบรก วอแฟ)
It’s heartbreak warfare
(อิทซ ฮาร์ทเบรก วอแฟ)
It’s heartbreak warfare
(อิทซ ฮาร์ทเบรก วอแฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heartbreak Warfare คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น