เนื้อเพลง What If คำอ่านไทย Kate Winslet

Here I stand alone
(เฮียร ไอ ซแท็นด อะโลน)
With this weight upon my heart
(วิฑ ดีซ เวท อุพอน ไม ฮาท)
And it will not go away
(แอ็นด ดิท วิล น็อท โก อะเว)
In my head I keep on looking back
(อิน ไม เฮ็ด ดาย คีพ ออน ลุคอิง แบ็ค)
Right back to the start
(ไรท แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
Wondering what it was that made you change
(วันเดอะริง ฮว็อท ดิธ วอส แดท เมด ยู เชนจ)

Well I tried
(เว็ล ไอ ทไร)
But I had to draw the line
(บัท ไอ แฮ็ด ทู ดรอ เดอะ ไลน)
And still this question keeps on spinning in my mind
(แอ็นด ซทิล ดีซ คเวซชัน คีพ ออน สปินนิ่ง อิน ไม ไมนด)

What if I had never let you go
(ฮว็อท อิฟ ฟาย แฮ็ด เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
Would you be the man I used to know
(วูด ยู บี เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู โน)
If I’d stayed
(อิฟ อาย ซเท)
If you’d tried
(อิฟ ยูต ทไร)
If we could only turn back time
(อิฟ วี คูด โอ๊นลี่ เทิน แบ็ค ไทม)
But I guess we’ll never know
(บัท ไอ เก็ซ เว็ล เนฝเออะ โน)

Many roads to take
(เมนอิ โรด ทู เทค)
Some to joy
(ซัม ทู จอย)
Some to heart-ache
(ซัม ทู ฮาท เอค)
Anyone can lose their way
(เอนอิวัน แค็น ลูส แฑ เว)
And if I said that we could turn it back
(แอ็นด อิฟ ฟาย เซ็ด แดท วี คูด เทิน หนิด แบ็ค)
Right back to the start
(ไรท แบ็ค ทู เดอะ ซทาท)
Would you take the chance and make the change
(วูด ยู เทค เดอะ ชานซ แอ็นด เมค เดอะ เชนจ)

Do you think how it would have been sometimes
(ดู ยู ธิงค เฮา อิท วูด แฮ็ฝ บีน ซัมไทม์)
Do you pray that I’d never left your side
(ดู ยู พเร แดท อาย เนฝเออะ เล็ฟท ยุร ไซด)

What if I had never let you go
(ฮว็อท อิฟ ฟาย แฮ็ด เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
Would you be the man I used to know
(วูด ยู บี เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู โน)
If I’d stayed
(อิฟ อาย ซเท)
If you’d tried
(อิฟ ยูต ทไร)
If we could only turn back time
(อิฟ วี คูด โอ๊นลี่ เทิน แบ็ค ไทม)
But I guess we’ll never know
(บัท ไอ เก็ซ เว็ล เนฝเออะ โน)

If only we could turn the hands of time
(อิฟ โอ๊นลี่ วี คูด เทิน เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม)
If I could take you back would you still be mine
(อิฟ ฟาย คูด เทค ยู แบ็ค วูด ยู ซทิล บี ไมน)

‘Cos I tried
(คอซ ซาย ทไร)
But I had to draw the line
(บัท ไอ แฮ็ด ทู ดรอ เดอะ ไลน)
And still this question keep on spinning in my mind
(แอ็นด ซทิล ดีซ คเวซชัน คีพ ออน สปินนิ่ง อิน ไม ไมนด)

What if I had never let you go
(ฮว็อท อิฟ ฟาย แฮ็ด เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
Would you be the man I used to know
(วูด ยู บี เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู โน)
What if I had never walked away
(ฮว็อท อิฟ ฟาย แฮ็ด เนฝเออะ วอค อะเว)
‘Cos I still love you more than I can say
(คอซ ซาย ซทิล ลัฝ ยู โม แฑ็น นาย แค็น เซ)
If I’d stayed
(อิฟ อาย ซเท)
If you’d tried
(อิฟ ยูต ทไร)
If we could only turn back time
(อิฟ วี คูด โอ๊นลี่ เทิน แบ็ค ไทม)
But I guess we’ll never know
(บัท ไอ เก็ซ เว็ล เนฝเออะ โน)
We’ll never know
(เว็ล เนฝเออะ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What If คำอ่านไทย Kate Winslet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น