เนื้อเพลง Kiss Kiss คำอ่านไทย Chris Brown feat T-Pain

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She want that lovey dovey
(ชี ว็อนท แดท ลัฝอิ ดัฝอิ)
That kiss-kiss, kiss-kiss
(แดท คิซ คิซ , คิซ คิซ)
In her mind she fantasize
(อิน เฮอ ไมนด ชี แฟนทาซาย)
bout getting wit me
(เบาท เกดดดิ้ง วิท มี)
They hating on me
(เฑ เฮดติง ออน มี)
They wanna diss this, kiss-kiss
(เฑ วอนนา ดิซ ดีซ , คิซ คิซ)
Cause she mine and so fine
(คอส ชี ไมน แอ็นด โซ ไฟน)
And thick as can be [x2]
(แอ็นด ธิค แอ็ส แค็น บี [ x2 ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
I’m a country boy from Tappahannock
(แอม มา คันทริ บอย ฟร็อม แทพเพแฮนนอค)
Va is where I reside so shawty understand it
(Va อีส ฮแว ไอ ริไสด โซ ชาวดี้ อันเดิซแทนด ดิท)
And I know I just turned 18
(แอ็นด ดาย โน ไอ จัซท เทิน 18)
And I get a little mannish
(แอ็นด ดาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล แมนนิช)
And you see this bandanna hanging
(แอ็นด ยู ซี ดีซ แบนแดนนา แฮงอิง)
That means I’m like a bandit [like a bandit, bandit]
(แดท มีน แอม ไลค เก แบนดิท [ ไลค เก แบนดิท , แบนดิท ])

[Vamp:]
([ แฝ็มพ : ])
I got paper girl
(ไอ ก็อท เพเพอะ เกิล)
The Lamborghini
(เดอะ ลัมโบกีนี่)
with the spider seats
(วิฑ เดอะ ซไพเดอะ ซีท)
you never seen it
(ยู เนฝเออะ ซีน หนิด)
so get it shawty
(โซ เก็ท ดิธ ชาวดี้)
we parking lot pimping in my donk
(วี พาคกิ้ง ล็อท เพมปิง อิน ไม คอง)
And I know what you want
(แอ็นด ดาย โน ฮว็อท ยู ว็อนท)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I’m the epitome of this demonstration
(แอม ดิ อิพีทโอะมิ อ็อฝ ดีซ เดมันซทเรฌัน)
I got the remedy you feeling me
(ไอ ก็อท เดอะ เรมอิดิ ยู ฟีลอิง มี)
So why is you hating on my anatomy
(โซ ฮไว อีส ยู เฮดติง ออน ไม อะแนทโอะมิ)
it’s bird like
(อิทซ เบิด ไลค)
yeah you heard right
(เย่ ยู เฮิด ไรท)
girl I’m the king so that means I’m fly
(เกิล แอม เดอะ คิง โซ แดท มีน แอม ฟไล)

[Vamp:]
([ แฝ็มพ : ])
If you wit it girl
(อิฟ ยู วิท ดิธ เกิล)
get it poppin
(เก็ท ดิธ พอพปิน)
roll wit me
(โรล วิท มี)
ain’t no stopping
(เอน โน ซทอพพิง)
so get it shawty
(โซ เก็ท ดิธ ชาวดี้)
we parking lot pimping in my donk
(วี พาคกิ้ง ล็อท เพมปิง อิน ไม คอง)
I know what you want
(ไอ โน ฮว็อท ยู ว็อนท)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[T-Pain:]
([ ที เพน : ])
Shawty let me holla at you
(ชาวดี้ เล็ท มี ฮอลละ แอ็ท ยู)
you so hot-hot-hot-hot
(ยู โซ ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท ฮ็อท)
you think I’d be holing
(ยู ธิงค อาย บี โฮลิง)
if you not-not-not-not
(อิฟ ยู น็อท น็อท น็อท น็อท)
I’m king of the town
(แอม คิง อ็อฝ เดอะ ทาวน์)
you can take a look around
(ยู แค็น เทค เก ลุค อะเรานด)
Teddy Penderazzdown
(เท๊ดดี้ เพ็นเดเรสดาว)
is in the spot-spot-spot-spot
(อีส ซิน เดอะ สพอท สพอท สพอท สพอท)
[Yeah] I got money on me
([ เย่ ] ไอ ก็อท มันอิ ออน มี)
[Yeah] Baby girl no problem
([ เย่ ] เบบิ เกิล โน พรอบเล็ม)
[Yeah] You rolling shawty?
([ เย่ ] ยู โรลลิง ชาวดี้)
[Yeah] Lets hit McDonald’s
([ เย่ ] เล็ท ฮิท แมคโดโนสฺ)
It’s T.P. and C.B.
(อิทซ ที พี แอ็นด ซี บี)
I’m the nappy boy — ooh weee!
(แอม เดอะ แนพพิ บอย — อู้ วี !)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss Kiss คำอ่านไทย Chris Brown feat T-Pain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น