เนื้อเพลง Clint Eastwood คำอ่านไทย Gorillaz

I ain’t happy, I’m feeling glad
(ไอ เอน แฮพพิ , แอม ฟีลอิง กแล็ด)
I got sunshine in a bag
(ไอ ก็อท ซันชาย อิน อะ แบ็ก)
I’m useless but not for long
(แอม ยูสเหลด บัท น็อท ฟอ ล็อง)
The future is coming on
(เดอะ ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
I ain’t happy, I’m feeling glad
(ไอ เอน แฮพพิ , แอม ฟีลอิง กแล็ด)
I got sunshine in a bag
(ไอ ก็อท ซันชาย อิน อะ แบ็ก)
I’m useless but not for long
(แอม ยูสเหลด บัท น็อท ฟอ ล็อง)
The future is coming on
(เดอะ ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)

Yeah… Ha Ha!
(เย่ ฮา ฮา !)
Finally someone let me out of my cage
(ไฟแน็ลลิ ซัมวัน เล็ท มี เอาท อ็อฝ ไม เคจ)
Now, time for me is nothing cause I’m counting no age
(เนา , ไทม ฟอ มี อีส นัธอิง คอส แอม เค๊าติง โน เอจ)
Now I couldn’t be there
(เนา ไอ คูดซึ่น บี แดร์)
Now you shouldn’t be scared
(เนา ยู ชูดดึ่น บี ซคา)
I’m good at repairs
(แอม กุด แอ็ท ริแพ)
And I’m under each snare
(แอ็นด แอม อันเดอะ อีช ซแน)
Intangible
(อินแทนเจอโบว)
Bet you didn’t think so I command you to
(เบ็ท ยู ดิ๊นอิน ธิงค โซ ไอ ค็อมมานด ยู ทู)
Panoramic view
(แพโนะแรมอิค ฝยู)
Look I’ll make it all manageable
(ลุค อิล เมค อิท ดอร์ เมเนเจอร์เบิล)
Pick and choose
(พิค แอ็นด ชูส)
Sit and lose
(ซิท แอ็นด ลูส)
All you different crews
(ออล ยู ดีฟเฟอะเร็นท ครู)
Chicks and dudes
(ชิค แซน ดยูด)
Who you think is really kickin’ tunes?
(ฮู ยู ธิงค อีส ริแอ็ลลิ คิคคินทยูน)
Picture you gettin’ down in a picture tube
(พีคเชอะ ยู เกดดิน เดาน อิน อะ พีคเชอะ ทยูบ)
Like you lit the fuse
(ไลค ยู ลิท เดอะ ฟยูส)
You think it’s fictional?
(ยู ธิงค อิทซ ฟิคชันนอล)
Mystical? Maybe.
(มีซทิแค็ล เมบี)
Spiritual
(ซพีริชวล)
Hero who appears in you to clear your view when you’re too crazy
(ฮีโร ฮู แอ็พเพีย ซิน ยู ทู คเลีย ยุร ฝยู ฮเว็น ยัวร์ ทู คเรสิ)
Lifeless
(ไลฟเล็ซ)
To those the definition for what life is
(ทู โฑส เดอะ เดฟินีฌอัน ฟอ ฮว็อท ไลฟ อีส)
Priceless
(พไรซเล็ซ)
To you because I put you on the high shit
(ทู ยู บิคอส ไอ พัท ยู ออน เดอะ ไฮ ชิท)
You like it?
(ยู ไลค อิท)
Gun smokin’ righteous with one toke
(กัน สโมกิน ไรชัซ วิฑ วัน โทกคฺ)
You’re psychic among those
(ยัวร์ ไซคิค อะมัง โฑส)
Possess you with one go
(พ็อสเสซ ยู วิฑ วัน โก)

I ain’t happy, I’m feeling glad
(ไอ เอน แฮพพิ , แอม ฟีลอิง กแล็ด)
I got sunshine in a bag
(ไอ ก็อท ซันชาย อิน อะ แบ็ก)
I’m useless but not for long
(แอม ยูสเหลด บัท น็อท ฟอ ล็อง)
The future is coming on
(เดอะ ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
I ain’t happy, I’m feeling glad
(ไอ เอน แฮพพิ , แอม ฟีลอิง กแล็ด)
I got sunshine in a bag
(ไอ ก็อท ซันชาย อิน อะ แบ็ก)
I’m useless but not for long
(แอม ยูสเหลด บัท น็อท ฟอ ล็อง)
The future [that’s right] is coming on
(เดอะ ฟยูเชอะ [ แฑ็ท ไรท ] อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)

The essence the basics
(ดิ เอซเซ็นซ เดอะ เบซอิค)
Without did you make it
(วิเฑาท ดิด ยู เมค อิท)
Allow me to make this
(แอ็ลเลา มี ทู เมค ดีซ)
Child-like in nature
(ไชล ไลค อิน เนเชอะ)
Rhythm
(ริธึ่ม)
You have it or you don’t that’s a fallacy
(ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู ด้อนท์ แฑ็ท ซา แฟลละซิ)
I’m in them
(แอม อิน เฑ็ม)
Every sprouting tree
(เอฝริ สพาวดิง ทรี)
Every child of peace
(เอฝริ ไชล อ็อฝ พีซ)
Every cloud and sea
(เอฝริ คเลาด แอ็นด ซี)
You see with your eyes
(ยู ซี วิฑ ยุร ไอ)
I see destruction and demise [that’s right]
(ไอ ซี ดิซทรัคฌัน แอ็นด ดิไมส [ แฑ็ท ไรท ])
Corruption in disguise
(เคาะรัพฌัน อิน ดิซไกส)
From this fuckin’ enterprise
(ฟร็อม ดีซ ฟัคกิน เอนเทิพไรส)
Now I’m sucked into your lies
(เนา แอม ซัค อีนทุ ยุร ไล)
Through Russel, not his muscles but percussion he provides
(ธรู รัสเซล , น็อท ฮิส มั๊สเคิ่ล บัท เพอะคัฌอัน ฮี พโระไฝด)
For me as a guide
(ฟอ มี แอ็ส ซา ไกด)
Y’all can see me now ’cause you don’t see with your eye
(ยอล แค็น ซี มี เนา คอส ยู ด้อนท์ ซี วิฑ ยุร ไอ)
You perceive with your mind
(ยู เพอะซีฝ วิฑ ยุร ไมนด)
That’s the inner
(แฑ็ท ดิ อีนเนอะ)
So I’mma stick around with Russ and be a mentor
(โซ แอมมา ซทิค อะเรานด วิฑ รัซ แซน บี อะ เมนเทอะ)
Bust a few rhymes so motherfuckers remember where the thought is
(บัซท ดา ฟยู ไรม โซ มาเทอร์ฟัคเกอ ริเมมเบอะ ฮแว เดอะ ธอท อีส)
I brought all this
(ไอ บรอท ดอร์ ดีซ)
So you can survive when law is lawless [right here]
(โซ ยู แค็น เซอะไฝฝ ฮเว็น ลอ อีส ลอเล็ซ [ ไรท เฮียร ])
Feelings, sensations that you thought was dead
(ฟีลอิง , เซ็นเซฌัน แดท ยู ธอท วอส เด็ด)
No squealing, remember that it’s all in your head
(โน สควีลิง , ริเมมเบอะ แดท อิทซ ซอร์ อิน ยุร เฮ็ด)

I ain’t happy, I’m feeling glad
(ไอ เอน แฮพพิ , แอม ฟีลอิง กแล็ด)
I got sunshine in a bag
(ไอ ก็อท ซันชาย อิน อะ แบ็ก)
I’m useless but not for long
(แอม ยูสเหลด บัท น็อท ฟอ ล็อง)
The future is coming on
(เดอะ ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
I ain’t happy, I’m feeling glad
(ไอ เอน แฮพพิ , แอม ฟีลอิง กแล็ด)
I got sunshine in a bag
(ไอ ก็อท ซันชาย อิน อะ แบ็ก)
I’m useless but not for long
(แอม ยูสเหลด บัท น็อท ฟอ ล็อง)
My future is coming on
(ไม ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
My future is coming on
(ไม ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
My future is coming on
(ไม ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
My future is coming on
(ไม ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
My future is coming on
(ไม ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
My future is coming on
(ไม ฟยูเชอะ อีส คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
It’s coming on
(อิทซ คัมอิง ออน)
My future
(ไม ฟยูเชอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Clint Eastwood คำอ่านไทย Gorillaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น