เนื้อเพลง Like a Boss คำอ่านไทย The Lonely Island

Mr. Samberg, thanks for coming to your performance review.
(มีซเทอะ แซมเบิกคฺ , แธ็งค ฟอ คัมอิง ทู ยุร เพอะฟอแม็นซ ริฝยู)
No problem.
(โน พรอบเล็ม)
So you’re in charge around here, is that fair to say?
(โซ ยัวร์ อิน ชาจ อะเรานด เฮียร , อีส แดท แฟ ทู เซ)
Absolutely, I’m the boss.
(แอบโซลยูทลิ , แอม เดอะ บอส)
Well, so take us through a day in the life of, “ The Boss “ .
(เว็ล , โซ เทค อัซ ธรู อะ เด อิน เดอะ ไลฟ อ็อฝ , “ เดอะ บอส “)
Well the first thing I do is–
(เว็ล เดอะ เฟิซท ธิง ไอ ดู อีส)

Talk to corporate [like a boss]
(ทอค ทู คอโพะริท [ ไลค เก บอส ])
Approve memos [like a boss]
(แอ็พรูฝ เมมโอ [ ไลค เก บอส ])
Lead a workshop [like a boss]
(เล็ด อะ เวิกชอพ [ ไลค เก บอส ])
Remember birthdays [like a boss]
(ริเมมเบอะ เบริ์ดเดย์ [ ไลค เก บอส ])
Direct work-flow [like a boss]
(ดิเรคท เวิค ฟโล [ ไลค เก บอส ])
My own bathroom [like a boss]
(ไม โอน บาทรูม [ ไลค เก บอส ])
Micro-manage [like a boss]
(ไมคโระ แมนอิจ [ ไลค เก บอส ])
Promote synergy [like a boss]
(พโระโมท ซินเนอจี้ [ ไลค เก บอส ])

Hit on Deborah [like a boss]
(ฮิท ออน เด๊บโบล่า [ ไลค เก บอส ])
Get rejected [like a boss]
(เก็ท ริเจคท [ ไลค เก บอส ])
Swallow sadness [like a boss]
(ซวอลโล แซดเน็ซ [ ไลค เก บอส ])
Send some faxes [like a boss]
(เซ็นด ซัม แฝกเซซ [ ไลค เก บอส ])
Call a sex line [like a boss]
(คอล อะ เซ็คซ ไลน [ ไลค เก บอส ])
Cry deeply [like a boss]
(คไร ดีพลิ [ ไลค เก บอส ])
Demand a refund [like a boss]
(ดิมานด อะ ริฟันด [ ไลค เก บอส ])
Eat a bagel [like a boss]
(อีท ดา เบเกอร์ [ ไลค เก บอส ])

Harassment Lawsuit [like a boss]
(ฮะแรซเม็นท โลวูท [ ไลค เก บอส ])
No Promotion [like a boss]
(โน พโระโมฌัน [ ไลค เก บอส ])
5th of vodka [like a boss]
(5th อ็อฝ ฝอดคะ [ ไลค เก บอส ])
Shit on Deborah’s desk [like a boss]
(ชิท ออน เด๊บโบล่า เด็ซค [ ไลค เก บอส ])
Buy a gun [like a boss]
(ไบ อะ กัน [ ไลค เก บอส ])
In my mouth [like a boss]
(อิน ไม เมาธ [ ไลค เก บอส ])
Oh fuck man, I can’t fucking do it, shit!
(โอ ฟัค แม็น , ไอ แค็นท ฟัคอิง ดู อิท , ชิท !)

Pussy out [like a boss]
(พุซซิ เอาท [ ไลค เก บอส ])
Puke on Deborah’s desk [like a boss]
(พิวคฺ ออน เด๊บโบล่า เด็ซค [ ไลค เก บอส ])
Jump out the windows [like a boss]
(จัมพ เอาท เดอะ วีนโด [ ไลค เก บอส ])
Suck a dude’s dick [like a boss]
(ซัค กา ดยูด ดิก [ ไลค เก บอส ])
Score some coke [like a boss]
(ซโค ซัม โคค [ ไลค เก บอส ])
Crash my car [like a boss]
(คแร็ฌ ไม คา [ ไลค เก บอส ])
Suck my own dick [like a boss]
(ซัค ไม โอน ดิก [ ไลค เก บอส ])
Eat some chicken strips [like a boss]
(อีท ซัม ชีคเค็น ซทริพ [ ไลค เก บอส ])

Chop my balls off [like a boss]
(ช็อพ ไม บอล ออฟฟ [ ไลค เก บอส ])
Black out in the sewer [like a boss]
(บแล็ค เอาท อิน เดอะ ซยูเออะ [ ไลค เก บอส ])
Meet a giant fish [like a boss]
(มีท ดา ไจแอ็นท ฟิฌ [ ไลค เก บอส ])
Fuck his brains out [like a boss]
(ฟัค ฮิส บเรน เอาท [ ไลค เก บอส ])
Turn into a jet [like a boss]
(เทิน อีนทุ อะ เจ๊ต [ ไลค เก บอส ])
Bomb the Russians [like a boss]
(บ็อม เดอะ รัฌแอ็น [ ไลค เก บอส ])
Crash into the Sun [like a boss]
(คแร็ฌ อีนทุ เดอะ ซัน [ ไลค เก บอส ])
Now I’m dead [like a boss]
(เนา แอม เด็ด [ ไลค เก บอส ])

Uh huh. So that’s an… average day for you then.
(อา ฮู โซ แฑ็ท แอน แอฝเออะริจ เด ฟอ ยู เฑ็น)
No doubt.
(โน เดาท)
You chopped your balls off and died.
(ยู ชอบทฺ ยุร บอล ออฟฟ แอ็นด ได)
Hell yeah.
(เฮ็ล เย่)
And I think at one point there you said something about sucking your own dick?
(แอ็นด ดาย ธิงค แกท วัน พอยนท แดร์ ยู เซ็ด ซัมติง อะเบาท ซัคกิ้ง ยุร โอน ดิก)
Nope.
(โนพ)
Actually, I’m pretty sure you did.
(แอคชัวลิ , แอม พรีททิ ฌุร ยู ดิด)
Nah, that ain’t me.
(นาห์ , แดท เอน มี)
OK, well this has been eye-opening for me.
(โอเค , เว็ล ดีซ แฮ็ส บีน ไอ โอเพะนิง ฟอ มี)
I’m the boss.
(แอม เดอะ บอส)
Ya, I know, I got that. You said it about 400 times.
(ยา , ไอ โน , ไอ ก็อท แดท ยู เซ็ด ดิท อะเบาท 400 ไทม)
I’m the boss.
(แอม เดอะ บอส)
Ya, ya, I got it.
(ยา , ยา , ไอ ก็อท ดิธ)
I’m the boss.
(แอม เดอะ บอส)
No, I heard you, see you later!
(โน , ไอ เฮิด ยู , ซี ยู เลทเออะ !)
[like a boss]
([ ไลค เก บอส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like a Boss คำอ่านไทย The Lonely Island

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น