เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Savage Garden

Anytime I need to see your face,
(เอนี่ไทม์ ไอ เน ทู ซี ยุร เฟซ ,)
I just close my eyes
(ไอ จัซท คโลส ไม ไอ)
And I am taken to a place where
(แอ็นด ดาย แอ็ม เทคเอ็น ทู อะ พเลซ ฮแว)
your crystal mind and
(ยุร ครีซแท็ล ไมนด แอ็นด)
Magenta feelings take up shelter
(มะเจนทะ ฟีลอิง เทค อัพ เฌลเทอะ)
in the base of my spine
(อิน เดอะ เบซ อ็อฝ ไม ซไพน)
Sweet like a chic-a-cherry cola
(สวี้ท ไลค เก ฌีค อะ เชริ โคละ)
I don’t need to try and explain;
(ไอ ด้อนท์ เน ทู ทไร แอ็นด เอ็คซพเลน 😉
I just hold on tight
(ไอ จัซท โฮลด ออน ไทท)
And if it happens again, I might move
(แอ็นด อิฟ อิท แฮพเพ็น อะเกน , ไอ ไมท มูฝ)
so slightly
(โซ ซไลทลิ)
To the arms and the lips and the face
(ทู ดิ อาม แซน เดอะ ลิพ แซน เดอะ เฟซ)
of the human cannonball
(อ็อฝ เดอะ ฮยูแม็น แคนนันบอล)
That I need to, I want to
(แดท ไอ เน ทู , ไอ ว็อนท ทู)

Come stand a little bit closer
(คัม ซแท็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์)
Breath in and get a bit higher
(บเร็ธ อิน แอ็นด เก็ท ดา บิท ไฮเออะ)
You’ll never know what hit you
(โยว เนฝเออะ โน ฮว็อท ฮิท ยู)
When I get to you
(ฮเว็น นาย เก็ท ทู ยู)

[chorus:]
([ โครัซ : ])

Ooh, I want you
(อู้ , ไอ ว็อนท ยู)
I don’t know if I need you
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เน ยู)
But, ooh, I’d die to find out
(บัท , อู้ , อาย ได ทู ไฟนด เอาท)
Ooh, I want you
(อู้ , ไอ ว็อนท ยู)
I don’t know if I need you
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เน ยู)
But, ooh, I’d die to find out
(บัท , อู้ , อาย ได ทู ไฟนด เอาท)

I’m the kind of person who endorses
(แอม เดอะ ไคนด อ็อฝ เพ๊อร์ซั่น ฮู เอ็นดอซ)
a deep commitment
(อะ ดีพ ค็อมมีทเม็นท)
Getting comfy getting perfect
(เกดดดิ้ง คัมฟิ เกดดดิ้ง เพ๊อร์เฟ็คท)
is what I live for
(อีส ฮว็อท ไอ ไลฝ ฟอ)
But a look, then a smell of perfume
(บัท ดา ลุค , เฑ็น อะ ซเม็ล อ็อฝ เพอฟยูม)
It’s like I’m down on the floor
(อิทซ ไลค แอม เดาน ออน เดอะ ฟโล)
And I don’t know what I’m in for
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮว็อท แอม อิน ฟอ)

Conversation has a time and place
(คอนเฝอะเซฌัน แฮ็ส ซา ไทม แอ็นด พเลซ)
In the interaction of a lover and
(อิน ดิ อินเทอะแรคทฌัน อ็อฝ อะ ลัฝเออะ แอ็นด)
a mate,
(อะ เมท ,)
But the time of talking,
(บัท เดอะ ไทม อ็อฝ ทอคอิง ,)
using symbols, using words
(ยูสซิง ซีมบัล , ยูสซิง เวิด)
Can be likened to a deep sea diver
(แค็น บี ไลคเอ็น ทู อะ ดีพ ซี ไดฝเออะ)
who is swimming with a raincoat
(ฮู อีส สวิมมิง วิฑ อะ เรนโคท)

Come stand a little bit closer
(คัม ซแท็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์)
Breathe in and get a bit higher
(บรีฑ อิน แอ็นด เก็ท ดา บิท ไฮเออะ)
You’ll never know what hit you
(โยว เนฝเออะ โน ฮว็อท ฮิท ยู)
When I get to you
(ฮเว็น นาย เก็ท ทู ยู)

[chorus]
([ โครัซ ])

Anytime I need to see your face,
(เอนี่ไทม์ ไอ เน ทู ซี ยุร เฟซ ,)
I just close my eyes
(ไอ จัซท คโลส ไม ไอ)
And I am taken to a place where
(แอ็นด ดาย แอ็ม เทคเอ็น ทู อะ พเลซ ฮแว)
your crystal mind and
(ยุร ครีซแท็ล ไมนด แอ็นด)
Magenta feelings take up shelter
(มะเจนทะ ฟีลอิง เทค อัพ เฌลเทอะ)
in the base of my spine
(อิน เดอะ เบซ อ็อฝ ไม ซไพน)
Sweet like a chic-a-cherry cola
(สวี้ท ไลค เก ฌีค อะ เชริ โคละ)

I don’t need to try and explain;
(ไอ ด้อนท์ เน ทู ทไร แอ็นด เอ็คซพเลน 😉
I just hold on tight
(ไอ จัซท โฮลด ออน ไทท)
And if it happens again, I might move
(แอ็นด อิฟ อิท แฮพเพ็น อะเกน , ไอ ไมท มูฝ)
so slightly
(โซ ซไลทลิ)
To the arms and the lips and the face
(ทู ดิ อาม แซน เดอะ ลิพ แซน เดอะ เฟซ)
of the human cannonball
(อ็อฝ เดอะ ฮยูแม็น แคนนันบอล)
That I need to, I want to
(แดท ไอ เน ทู , ไอ ว็อนท ทู)

[chorus]
([ โครัซ ])

So can we find out?
(โซ แค็น วี ไฟนด เอาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want You คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น