เนื้อเพลง Never Say Goodbye คำอ่านไทย Vanessa Williams feat George Benson

Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)
Never could, never would, never will, no I can’t do
(เนฝเออะ คูด , เนฝเออะ วูด , เนฝเออะ วิล , โน ไอ แค็นท ดู)
Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)
Never could, never would, never will, no I can’t do
(เนฝเออะ คูด , เนฝเออะ วูด , เนฝเออะ วิล , โน ไอ แค็นท ดู)

I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
Even though the pain and heartache seem to follow me wherever I go
(อีเฝ็น โธ เดอะ เพน แอ็นด ฮาทเทคซีม ทู ฟอลโล มี ฮแวเรฝเออะ ไอ โก)
Though I try and try to hide my feelings
(โธ ไอ ทไร แอ็นด ทไร ทู ไฮด ไม ฟีลอิง)
They always seem to show
(เฑ ออลเว ซีม ทู โฌ)
Then you try to say you’re leaving me
(เฑ็น ยู ทไร ทู เซ ยัวร์ ลีฝอิงส มี)
And I always have to say no
(แอ็นด ดาย ออลเว แฮ็ฝ ทู เซ โน)
Tell me why is it so
(เท็ล มี ฮไว อีส ซิท โซ)
I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
Every time I think I’ve had enough
(เอฝริ ไทม ไอ ธิงค อิฝ แฮ็ด อินัฟ)
And start heading for the door
(แอ็นด ซทาท เฮดอิง ฟอ เดอะ โด)
Piercing me right to the core
(เพียซิง มี ไรท ทู เดอะ โค)
It says turn around you fool,
(อิท เซ เทิน อะเรานด ยู ฟูล ,)
You know you love him more and more
(ยู โน ยู ลัฝ ฮิม โม แอ็นด โม)
Tell me why is it so?
(เท็ล มี ฮไว อีส ซิท โซ)
I can’t let him go
(ไอ แค็นท เล็ท ฮิม โก)
I never can say goodbye boy
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย บอย)
I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
No no no no no no
(โน โน โน โน โน โน)
I never can say goodbye, boy
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย , บอย)
I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
No no no no no no
(โน โน โน โน โน โน)
Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)
Never could, never would, never will, no I can’t do
(เนฝเออะ คูด , เนฝเออะ วูด , เนฝเออะ วิล , โน ไอ แค็นท ดู)
Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)
Never could, never would
(เนฝเออะ คูด , เนฝเออะ วูด)
I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
I never can say goodbye
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย)
I keep thinking that our problems soon are all gonna work out
(ไอ คีพ ติ้งกิง แดท เอ๊า พรอบเล็ม ซูน อาร์ ออล กอนนะ เวิค เอาท)
There’s that same unhappy feeling,
(แดร์ แดท เซม อันแฮพพิ ฟีลอิง ,)
There’s that anguish, there’s that doubt
(แดร์ แดท แองกวิฌ , แดร์ แดท เดาท)
It’s that same old dizzy hangup
(อิทซ แดท เซม โอลด ดีสสิ แฮงงัพ)
I can’t do with you or without
(ไอ แค็นท ดู วิฑ ยู ออ วิเฑาท)
Tell me why is it so?
(เท็ล มี ฮไว อีส ซิท โซ)
[I can’t let him go]
([ ไอ แค็นท เล็ท ฮิม โก ])
I never can say goodbye boy
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย บอย)
I never can say goodbye, no no no no no no
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย , โน โน โน โน โน โน)
I never can say goodbye boy
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย บอย)
I never can say goodbye, no no no no no no
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย , โน โน โน โน โน โน)
I never can say goodbye, boy
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย , บอย)
I never can say goodbye, no no no no no no
(ไอ เนฝเออะ แค็น เซ กู๊ดบาย , โน โน โน โน โน โน)
Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)
Never could, never would, never will, no I can’t do
(เนฝเออะ คูด , เนฝเออะ วูด , เนฝเออะ วิล , โน ไอ แค็นท ดู)
Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)
Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)
Never could, never would, never will, no I can’t do
(เนฝเออะ คูด , เนฝเออะ วูด , เนฝเออะ วิล , โน ไอ แค็นท ดู)
Don’t say it
(ด้อนท์ เซ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Say Goodbye คำอ่านไทย Vanessa Williams feat George Benson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น