เนื้อเพลง L.A. Song คำอ่านไทย Beth Hart

She hangs around the boulevard
(ชี แฮ็ง อะเรานด เดอะ บูลิฝาด)
She’s a local girl with local scars
(ชี ซา โลแค็ล เกิล วิฑ โลแค็ล ซคา)
She got home late, she got home late
(ชี ก็อท โฮม เลท , ชี ก็อท โฮม เลท)
She drank so hard the bottle ached
(ชี ดแร็งค โซ ฮาด เดอะ บ๊อทเทิ่ล เอค)
And she tried, and she tried, and she tried, and she tried
(แอ็นด ชี ทไร , แอ็นด ชี ทไร , แอ็นด ชี ทไร , แอ็นด ชี ทไร)
But nothin’s clear in a bar full a flies
(บัท นอทติน คเลีย อิน อะ บา ฟูล อะ ไฟล์)
So she takes, so she takes, she takes, so she takes
(โซ ชี เทค , โซ ชี เทค , ชี เทค , โซ ชี เทค)
She understands when she gives it away
(ชี อันเดิซแทนด ฮเว็น ชี กิฝ ซิท อะเว)
She says
(ชี เซ)

* Man I gotta get outta this town
(* แม็น นาย กอททะ เก็ท เอ๊าตา ดีซ ทาวน์)
Man I gotta get outta this pain
(แม็น นาย กอททะ เก็ท เอ๊าตา ดีซ เพน)
Man I gotta get outta this town
(แม็น นาย กอททะ เก็ท เอ๊าตา ดีซ ทาวน์)
Outta this town and out of L.A.
(เอ๊าตา ดีซ ทาวน์ แอ็นด เอาท อ็อฝ แอล อะ)

She’s got a gun, She’s got a gun
(ชี ก็อท ดา กัน , ชี ก็อท ดา กัน)
She’s got a gun she calls the lucky one
(ชี ก็อท ดา กัน ชี คอล เดอะ ลัคคิ วัน)
She left a note right by the phone
(ชี เล็ฟท ดา โนท ไรท ไบ เดอะ โฟน)
Don’t leave a message ’cause this ain’t no home
(ด้อนท์ ลีฝ อะ เมซซิจ คอส ดีซ เอน โน โฮม)
And she cried, and she cried, and she cried, and she cried
(แอ็นด ชี คไร , แอ็นด ชี คไร , แอ็นด ชี คไร , แอ็นด ชี คไร)
She cried so long her tears ran dry
(ชี คไร โซ ล็อง เฮอ เทีย แร็น ดไร)
Then she laughed, then she laughed, she laughed, then she laughed
(เฑ็น ชี ลาฟ , เฑ็น ชี ลาฟ , ชี ลาฟ , เฑ็น ชี ลาฟ)
‘Cause she knew she was never comin’ back
(คอส ชี นยู ชี วอส เนฝเออะ คัมอิน แบ็ค)
She said
(ชี เซ็ด)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

It’s all she loves It’s all she hates It’s all too much for her to take
(อิทซ ซอร์ ชี ลัฝ อิทซ ซอร์ ชี เฮท อิทซ ซอร์ ทู มัช ฟอ เฮอ ทู เทค)
She can’t be sure just where it ends or where the good life begins
(ชี แค็นท บี ฌุร จัซท ฮแว อิท เอ็นด ออ ฮแว เดอะ กุด ไลฟ บีกีน)
So she took a train, she took a train
(โซ ชี ทุค กา ทเรน , ชี ทุค กา ทเรน)
To a little old town without a name
(ทู อะ ลิ๊ทเทิ่ล โอลด ทาวน์ วิเฑาท ดา เนม)
She met a man he took her in
(ชี เม็ท ดา แม็น ฮี ทุค เฮอ อิน)
But fed her all the same bullsh*t again
(บัท เฟ็ด เฮอ ออล เดอะ เซม bullsh*ที อะเกน)
‘Cause he lied, then he lied, then he lied, then he lied
(คอส ฮี ไล , เฑ็น ฮี ไล , เฑ็น ฮี ไล , เฑ็น ฮี ไล)
he lied like a salesman sellin’ flies
(ฮี ไล ไลค เก เซลสแม็น เซลลิน ไฟล์)
So she screamed, then she screamed, then she screamed, then she screamed
(โซ ชี ซครีม , เฑ็น ชี ซครีม , เฑ็น ชี ซครีม , เฑ็น ชี ซครีม)
it’s a different place but the same old thang
(อิทซ ซา ดีฟเฟอะเร็นท พเลซ บัท เดอะ เซม โอลด เตง)
It’s all I love It’s all I hate It’s all too much for me to take
(อิทซ ซอร์ ไอ ลัฝ อิทซ ซอร์ ไอ เฮท อิทซ ซอร์ ทู มัช ฟอ มี ทู เทค)
I can’t be sure where it begins or if the good life lies within
(ไอ แค็นท บี ฌุร ฮแว อิท บีกีน ออ อิฟ เดอะ กุด ไลฟ ไล วิฑีน)
So she said
(โซ ชี เซ็ด)

Man I gotta get out of this town
(แม็น นาย กอททะ เก็ท เอาท อ็อฝ ดีซ ทาวน์)
Now I gotta get back on that train
(เนา ไอ กอททะ เก็ท แบ็ค ออน แดท ทเรน)
Man I gotta get out of this town
(แม็น นาย กอททะ เก็ท เอาท อ็อฝ ดีซ ทาวน์)
I’m outta my pain
(แอม เอ๊าตา ไม เพน)
So I’m goin’ back to L.A.
(โซ แอม โกอิน แบ็ค ทู แอล อะ)
Back to L.A.
(แบ็ค ทู แอล อะ)
Back to L.A. Hey…
(แบ็ค ทู แอล อะ เฮ)
I’m goin’ back to L.A. Hey…
(แอม โกอิน แบ็ค ทู แอล อะ เฮ)
I’m goin’ back to L.A.
(แอม โกอิน แบ็ค ทู แอล อะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง L.A. Song คำอ่านไทย Beth Hart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น