เนื้อเพลง Stay Together For The Kids คำอ่านไทย Blink 182

Its hard to wake up
(อิทซ ฮาด ทู เวค อัพ)
When the shades have been pulled shut
(ฮเว็น เดอะ เฌด แฮ็ฝ บีน พุล ฌัท)
This house is haunted
(ดีซ เฮาซ อีส ฮอนท)
Its so pathetic
(อิทซ โซ พะเธทอิค)
It makes no sense at all
(อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์)

I’m ripe with things to say
(แอม ไรพ วิฑ ธิง ทู เซ)
The words rot and fall away
(เดอะ เวิด ร็อท แอ็นด ฟอล อะเว)
If a stupid poem
(อิฟ อะ ซทยูทิด โพเอ็ม)
Could fix this home
(คูด ฟิคซ ดีซ โฮม)
I’d read it every day
(อาย เร็ด ดิท เอฝริ เด)

So here’s your holiday
(โซ เฮียร ยุร ฮอลอิเด)
Hope you enjoy it this time, you gave it all away
(โฮพ ยู เอ็นจอย อิท ดีซ ไทม , ยู เกฝ อิท ดอร์ อะเว)
It was mine, so when you’re dead and gone
(อิท วอส ไมน , โซ ฮเว็น ยัวร์ เด็ด แอ็นด กอน)
Will you remember this night, twenty years now lost
(วิล ยู ริเมมเบอะ ดีซ ไนท , ทเวนทิ เยีย เนา ล็อซท)
It’s not right
(อิทซ น็อท ไรท)

Their anger hurts my ears
(แฑ แองเกอะ เฮิท ไม เอีย)
Been runnin’ strong for seven years
(บีน รูนนิน ซทร็อง ฟอ เซฝเอ็น เยีย)
Rather then fix the problems
(ราฑเออะ เฑ็น ฟิคซ เดอะ พรอบเล็ม)
They never solve them
(เฑ เนฝเออะ ซอลฝ เฑ็ม)
It makes no sense at all
(อิท เมค โน เซ็นซ แอ็ท ดอร์)

I see them everyday
(ไอ ซี เฑ็ม เอวี่เดย์)
We get along so why can’t they?
(วี เก็ท อะลอง โซ ฮไว แค็นท เฑ)
If this is what he wants
(อิฟ ดีซ ซิส ฮว็อท ฮี ว็อนท)
And it’s what she wants
(แอ็นด อิทซ ฮว็อท ชี ว็อนท)
Then why’s there so much pain?
(เฑ็น ฮไว แดร์ โซ มัช เพน)

So here’s your holiday
(โซ เฮียร ยุร ฮอลอิเด)
Hope you enjoy it this time, you gave it all away
(โฮพ ยู เอ็นจอย อิท ดีซ ไทม , ยู เกฝ อิท ดอร์ อะเว)
It was mine, so when you’re dead and gone
(อิท วอส ไมน , โซ ฮเว็น ยัวร์ เด็ด แอ็นด กอน)
Will you remember this night, twenty years now lost
(วิล ยู ริเมมเบอะ ดีซ ไนท , ทเวนทิ เยีย เนา ล็อซท)
It’s not right
(อิทซ น็อท ไรท)

So here’s your holiday
(โซ เฮียร ยุร ฮอลอิเด)
Hope you enjoy it this time, you gave it all away
(โฮพ ยู เอ็นจอย อิท ดีซ ไทม , ยู เกฝ อิท ดอร์ อะเว)
It was mine, so when you’re dead and gone
(อิท วอส ไมน , โซ ฮเว็น ยัวร์ เด็ด แอ็นด กอน)
Will you remember this night, twenty years now lost
(วิล ยู ริเมมเบอะ ดีซ ไนท , ทเวนทิ เยีย เนา ล็อซท)
It’s not right
(อิทซ น็อท ไรท)

It’s not right
(อิทซ น็อท ไรท)
It’s not right
(อิทซ น็อท ไรท)
It’s not right
(อิทซ น็อท ไรท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay Together For The Kids คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น