เนื้อเพลง Kiss & Tell คำอ่านไทย Justin Bieber

[Yeah, j-j-j-j-b, yeah, whoa oh, whoa noo.]
([ เย่ , เจ เจ เจ เจ บี , เย่ , โว้ว โอ , โว้ว นู ])

Now I can see it girl,
(เนา ไอ แค็น ซี อิท เกิล ,)
You aint gotta say nothing,
(ยู เอน กอททะ เซ นัธอิง ,)
Your lips are calling me,
(ยุร ลิพ แซร์ คอลลิง มี ,)
Like they wanna do something,
(ไลค เฑ วอนนา ดู ซัมติง ,)
I feel the chemistry,
(ไอ ฟีล เดอะ เคมอิซทริ ,)
Yeah you’re into me,
(เย่ ยัวร์ อีนทุ มี ,)
A little kiss is a definite possibility,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล คิซ ซิส ซา เดฟอินิท พอซิบีลอิทิ ,)

Seen you a couple times,
(ซีน ยู อะ คั๊พเพิ่ล ไทม ,)
Had a couple conversations,
(แฮ็ด อะ คั๊พเพิ่ล คอนเฝอะเซฌัน ,)
Since you’ve been on my mind,
(ซินซ ยู๊ฟ บีน ออน ไม ไมนด ,)
Had a couple observations,
(แฮ็ด อะ คั๊พเพิ่ล ออฟเซอเวชั่น ,)
Like you’re a fly chick,
(ไลค ยัวร์ อะ ฟไล ชิค ,)
You could be my chick,
(ยู คูด บี ไม ชิค ,)
Play by the rules and you can get what I give.
(พเล ไบ เดอะ รูล แซน ยู แค็น เก็ท ฮว็อท ไอ กิฝ)

Just keep it quiet; keep it on the hush,
(จัซท คีพ อิท คไวเอ็ท ; คีพ อิท ออน เดอะ ฮัฌ ,)
And what we do keep it just between us,
(แอ็นด ฮว็อท วี ดู คีพ อิท จัซท บีทวิน อัซ ,)
I don’t wanna see you tweet about J.B. cause,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยู ทวีท อะเบาท เจ บี คอส ,)
The only people that should know is you and me so,
(ดิ โอ๊นลี่ พี๊เพิ่ล แดท ฌูด โน อีส ยู แอ็นด มี โซ ,)
Baby I know that you’re cool with rocking with me,
(เบบิ ไอ โน แดท ยัวร์ คูล วิฑ รอคกิง วิฑ มี ,)
But I can’t have you telling everybody,
(บัท ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู เทลลิง เอวี่บอดี้ ,)
You got me all twisted with your lips like this,
(ยู ก็อท มี ออล ทวิซท วิฑ ยุร ลิพ ไลค ดีซ ,)
So tell me, tell me are you gonna kiss [kiss, kiss] and tell?
(โซ เท็ล มี , เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ [ คิซ , คิซ ] แอ็นด เท็ล)
Tell me are you gonna kiss [kiss, kiss] and tell?
(เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ [ คิซ , คิซ ] แอ็นด เท็ล)
Tell me are you gonna kiss me,
(เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ มี ,)
Then tell everybody?
(เฑ็น เท็ล เอวี่บอดี้)
Now she got me twisted with your lips girl,
(เนา ชี ก็อท มี ทวิซท วิฑ ยุร ลิพ เกิล ,)
Are you gonna kiss and tell?
(อาร์ ยู กอนนะ คิซ แซน เท็ล)

It’s confidential, no one has to do with it.
(อิทซ คอนฟิเดนแฌ็ล , โน วัน แฮ็ส ทู ดู วิฑ อิท)
But you and me girl,
(บัท ยู แอ็นด มี เกิล ,)
Telling would ruin it
(เทลลิง วูด รูอิน หนิด)
Don’t need that TMZ,
(ด้อนท์ เน แดท ทีเอมซี ,)
All in our privacy,
(ออล อิน เอ๊า พไรฝะซิ ,)
Use them lips for kissing girl,
(ยูซ เฑ็ม ลิพ ฟอ คิสซิงเกิล ,)
If you wanna ride with me.
(อิฟ ยู วอนนา ไรด วิฑ มี)
And if you wanna tell somebody,
(แอ็นด อิฟ ยู วอนนา เท็ล ซัมบอดี้ ,)
Then we can call the whole thing off; no problem.
(เฑ็น วี แค็น คอล เดอะ โฮล ธิง ออฟฟ ; โน พรอบเล็ม)
You can go your way, and I’ll go mine.
(ยู แค็น โก ยุร เว , แอ็นด อิล โก ไมน)
But I’d rather spend a little time with you, yeah
(บัท อาย ราฑเออะ ซเพ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม วิฑ ยู , เย่)

Just keep it quiet; keep it on the hush,
(จัซท คีพ อิท คไวเอ็ท ; คีพ อิท ออน เดอะ ฮัฌ ,)
And what we do keep it just between us,
(แอ็นด ฮว็อท วี ดู คีพ อิท จัซท บีทวิน อัซ ,)
I don’t wanna see you tweet about J.B. cause,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี ยู ทวีท อะเบาท เจ บี คอส ,)
The only people that should know is you and me so,
(ดิ โอ๊นลี่ พี๊เพิ่ล แดท ฌูด โน อีส ยู แอ็นด มี โซ ,)
Baby I know that you’re cool with rocking with me,
(เบบิ ไอ โน แดท ยัวร์ คูล วิฑ รอคกิง วิฑ มี ,)
But I can’t have you telling everybody,
(บัท ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู เทลลิง เอวี่บอดี้ ,)
You got me all twisted with your lips like this,
(ยู ก็อท มี ออล ทวิซท วิฑ ยุร ลิพ ไลค ดีซ ,)
So tell me, tell me are you gonna kiss [kiss, kiss] and tell?
(โซ เท็ล มี , เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ [ คิซ , คิซ ] แอ็นด เท็ล)
Tell me are you gonna kiss [kiss, kiss] and tell?
(เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ [ คิซ , คิซ ] แอ็นด เท็ล)
Tell me are you gonna kiss me,
(เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ มี ,)
Then tell everybody?
(เฑ็น เท็ล เอวี่บอดี้)
Now she got me twisted with your lips girl,
(เนา ชี ก็อท มี ทวิซท วิฑ ยุร ลิพ เกิล ,)
Are you gonna kiss and tell?
(อาร์ ยู กอนนะ คิซ แซน เท็ล)

Tell, said are you gonna kiss and tell?
(เท็ล , เซ็ด อาร์ ยู กอนนะ คิซ แซน เท็ล)
Tell, said are you gonna kiss and tell?
(เท็ล , เซ็ด อาร์ ยู กอนนะ คิซ แซน เท็ล)
Tell, said are you gonna kiss and tell?
(เท็ล , เซ็ด อาร์ ยู กอนนะ คิซ แซน เท็ล)
Kiss and tell, oh.
(คิซ แซน เท็ล , โอ)

Don’t tell your homies,
(ด้อนท์ เท็ล ยุร โฮมี ,)
Don’t tell your mama,
(ด้อนท์ เท็ล ยุร มามะ ,)
Don’t tell your girlfriends,
(ด้อนท์ เท็ล ยุร เกลิลเฟรน ,)
That’ll start some drama,
(แธดิลซทาท ซัม ดรามะ ,)
Stay off that facebook,
(ซเท ออฟฟ แดท เฟสบุค ,)
I’ll treat you real good,
(อิล ทรีท ยู ริแอ็ล กุด ,)
You keep this private,
(ยู คีพ ดีซ พไรฝิท ,)
And you can get what I give.
(แอ็นด ยู แค็น เก็ท ฮว็อท ไอ กิฝ)

Baby I know that you’re cool with rocking with me,
(เบบิ ไอ โน แดท ยัวร์ คูล วิฑ รอคกิง วิฑ มี ,)
But I can’t have you telling everybody,
(บัท ไอ แค็นท แฮ็ฝ ยู เทลลิง เอวี่บอดี้ ,)
You got me all twisted with your lips like this,
(ยู ก็อท มี ออล ทวิซท วิฑ ยุร ลิพ ไลค ดีซ ,)
So tell me, tell me are you gonna kiss [kiss, kiss] and tell?
(โซ เท็ล มี , เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ [ คิซ , คิซ ] แอ็นด เท็ล)
Tell me are you gonna kiss [kiss, kiss] and tell?
(เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ [ คิซ , คิซ ] แอ็นด เท็ล)
Tell me are you gonna kiss me,
(เท็ล มี อาร์ ยู กอนนะ คิซ มี ,)
Then tell everybody?
(เฑ็น เท็ล เอวี่บอดี้)
Now she got me twisted with your lips girl,
(เนา ชี ก็อท มี ทวิซท วิฑ ยุร ลิพ เกิล ,)
Are you gonna kiss and tell?
(อาร์ ยู กอนนะ คิซ แซน เท็ล)

Kiss and tell, whoa oh,
(คิซ แซน เท็ล , โว้ว โอ ,)
I’m not about that,
(แอม น็อท อะเบาท แดท ,)
If your gonna kiss and tell,
(อิฟ ยุร กอนนะ คิซ แซน เท็ล ,)
Oh no no no,
(โอ โน โน โน ,)
If your gonna kiss and tell,
(อิฟ ยุร กอนนะ คิซ แซน เท็ล ,)
If your gonna kiss and tell,
(อิฟ ยุร กอนนะ คิซ แซน เท็ล ,)
That’s not me.
(แฑ็ท น็อท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss & Tell คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น