เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Ray LaMontagne

Oh mama don’t walk away
(โอ มามะ ด้อนท์ วอค อะเว)
I’m a goddam sore loser
(แอม มา ก๊อดแดม โซ ลูสเออะ)
I ain’t too proud to stay
(ไอ เอน ทู พเราด ทู ซเท)
But I’m still thinking ’bout you
(บัท แอม ซทิล ติ้งกิง เบาท ยู)
And I’m so lonesome without you
(แอ็นด แอม โซ โลนซัม วิเฑาท ยู)
And I can’t get you out of my mind
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ยู เอาท อ็อฝ ไม ไมนด)
Oh mama don’t leave me alone
(โอ มามะ ด้อนท์ ลีฝ มี อะโลน)
with my soul sat down so tight it’s like a stone cold tomb
(วิฑ ไม โซล แซ็ท เดาน โซ ไทท อิทซ ไลค เก ซโทน โคลด ทูม)
Ain’t it clear when I’m near you
(เอน ดิธ คเลีย ฮเว็น แอม เนีย ยู)
I’m just dying to hear you
(แอม จัซท ไดอิง ทู เฮีย ยู)
Calling my name one more time
(คอลลิง ไม เนม วัน โม ไทม)
Oh so don’t pay no mind
(โอ โซ ด้อนท์ เพ โน ไมนด)
To my watering eyes
(ทู ไม วาเดอร์ริง ไอ)
Must be something in the air
(มัซท บี ซัมติง อิน ดิ แอ)
That I’m breathing
(แดท แอม บรีสดิง)
Yes’n I try to ignore
(เยซนฺ นาย ทไร ทู อิกโน)
All this blood on the floor
(ออล ดีซ บลัด ออน เดอะ ฟโล)
It’s just this heart on my sleeve that’s a bleeding
(อิทซ จัซท ดีซ ฮาท ออน ไม ซลีฝ แฑ็ท ซา บรีดดิ้ง)
Oh mama don’t walk away
(โอ มามะ ด้อนท์ วอค อะเว)
You leave me here bereaving from the words so hard and plain
(ยู ลีฝ มี เฮียร บีลิฝวิ่ง ฟร็อม เดอะ เวิด โซ ฮาด แอ็นด พเลน)
Saying the love that we had
(เซอิง เดอะ ลัฝ แดท วี แฮ็ด)
was just selfish and sad
(วอส จัซท เซลฟิส แอ็นด แซ็ด)
To see you now with him
(ทู ซี ยู เนา วิฑ ฮิม)
is just making me mad
(อีส จัซท เมคอิง มี แม็ด)
Oh so kiss him again
(โอ โซ คิซ ฮิม อะเกน)
just to prove to me that you can
(จัซท ทู พรูฝ ทู มี แดท ยู แค็น)
an I will stand here
(แอน นาย วิล ซแท็นด เฮียร)
and burn in my skin
(แอ็นด เบิน อิน ไม ซคิน)
Yes I will stand here
(เย็ซ ซาย วิล ซแท็นด เฮียร)
and burn in my skin
(แอ็นด เบิน อิน ไม ซคิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burn คำอ่านไทย Ray LaMontagne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น