เนื้อเพลง Touch of My Hand คำอ่านไทย Britney Spears

Im not ashamed of the things that I dream
(แอม น็อท อะเฌมด อ็อฝ เดอะ ธิง แดท ไอ ดรีม)
I find myself flirting with the verge of obscene
(ไอ ไฟนด ไมเซลฟ เฟรอดิง วิฑ เดอะ เฝิจ อ็อฝ อ็อบซีน)
Into the unknown, I will be bold
(อีนทุ ดิ อันโนน , ไอ วิล บี โบลด)
Going to places, I can be out of control
(โกอิ้ง ทู พเลซ , ไอ แค็น บี เอาท อ็อฝ ค็อนทโรล)

And I dont want to explain tonight
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู เอ็คซพเลน ทุไนท)
All the things Ive tried to hide
(ออล เดอะ ธิง อิฝ ทไร ทู ไฮด)
I shut myself out from the world so I
(ไอ ฌัท ไมเซลฟ เอาท ฟร็อม เดอะ เวิลด โซ ไอ)
Can draw the blinds and Ill teach myself to fly
(แค็น ดรอ เดอะ บไลนด แซน อิล ทีช ไมเซลฟ ทู ฟไล)

I love myself
(ไอ ลัฝ ไมเซลฟ)
Its not a sin
(อิทซ น็อท ดา ซิน)
I cant control whats happenin
(ไอ แค็นท ค็อนทโรล ฮว็อท แฮพปีนิน)

Cause I just discovered
(คอส ไอ จัซท ดิซคัฝเออะ)
Imaginations taking over
(อิแมจิเนฌัน เทคอิง โอเฝอะ)
Another day without a lover
(แอะนัธเออะ เด วิเฑาท ดา ลัฝเออะ)
The more I come to understand
(เดอะ โม ไอ คัม ทู อันเดิซแทนด)
The touch of my hand
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ไม แฮ็นด)

From the small of my back and the arch of my feet
(ฟร็อม เดอะ ซมอล อ็อฝ ไม แบ็ค แอ็นด ดิ อาช อ็อฝ ไม ฟีท)
Lately Ive been noticin the beautiful me
(เลทลิ อิฝ บีน โนดิซิน เดอะ บยูทิฟุล มี)
Im all in my skin and Im not gonna wait
(แอม ออล อิน ไม ซคิน แอ็นด แอม น็อท กอนนะ เวท)
Im into myself in the most precious way
(แอม อีนทุ ไมเซลฟ อิน เดอะ โมซท พเรฌอัซ เว)

And I dont want to explain tonight
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู เอ็คซพเลน ทุไนท)
All the things Ive tried to hide
(ออล เดอะ ธิง อิฝ ทไร ทู ไฮด)
I shut myself out from the world so I
(ไอ ฌัท ไมเซลฟ เอาท ฟร็อม เดอะ เวิลด โซ ไอ)
Can draw the blinds and Ill teach myself to fly
(แค็น ดรอ เดอะ บไลนด แซน อิล ทีช ไมเซลฟ ทู ฟไล)

Cause I just discovered
(คอส ไอ จัซท ดิซคัฝเออะ)
Imaginations taking over
(อิแมจิเนฌัน เทคอิง โอเฝอะ)
Another day without a lover
(แอะนัธเออะ เด วิเฑาท ดา ลัฝเออะ)
The more I come to understand
(เดอะ โม ไอ คัม ทู อันเดิซแทนด)
The touch of my hand
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ไม แฮ็นด)

Theres a world undefined
(แดร์ ซา เวิลด อันดีฟายดฺ)
In my body and mind
(อิน ไม บอดอิ แอ็นด ไมนด)
I wont be left behind
(ไอ ว็อนท บี เล็ฟท บิไฮนด)
Im already here
(แอม ออลเรดอิ เฮียร)

Cause I just discovered
(คอส ไอ จัซท ดิซคัฝเออะ)
Imaginations taking over
(อิแมจิเนฌัน เทคอิง โอเฝอะ)
Another day without a lover
(แอะนัธเออะ เด วิเฑาท ดา ลัฝเออะ)
The more I come to understand
(เดอะ โม ไอ คัม ทู อันเดิซแทนด)
The touch of my hand
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ไม แฮ็นด)

Cause I just discovered
(คอส ไอ จัซท ดิซคัฝเออะ)
Imaginations taking over
(อิแมจิเนฌัน เทคอิง โอเฝอะ)
Another day without a lover
(แอะนัธเออะ เด วิเฑาท ดา ลัฝเออะ)
The more I come to understand
(เดอะ โม ไอ คัม ทู อันเดิซแทนด)
The touch of my hand
(เดอะ ทั๊ช อ็อฝ ไม แฮ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch of My Hand คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น