เนื้อเพลง All Star คำอ่านไทย Smash Mouth

Somebody once told me the world is gonna roll me
(ซัมบอดี้ วันซ โทลด มี เดอะ เวิลด อีส กอนนะ โรล มี)
I ain’t the sharpest tool in the shed
(ไอ เอน เดอะ ชาร์เป๊ด ทูล อิน เดอะ ชี)
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb
(ชี วอส ลุคอิง ไคนด อ็อฝ ดัม วิฑ เฮอ ฟีงเกอะ แอ็นด เฮอ ธัม)
In the shape of an “ L “ on her forehead
(อิน เดอะ เฌพ อ็อฝ แอน “ แอล “ ออน เฮอ ฟอเร็ด)

Well, the years start coming and they don’t stop coming
(เว็ล , เดอะ เยีย ซทาท คัมอิง แอ็นด เฑ ด้อนท์ ซท็อพ คัมอิง)
Fed to the rules and I hit the ground running
(เฟ็ด ทู เดอะ รูล แซน ดาย ฮิท เดอะ กเรานด รันนิง)
Didn’t make sense not to live for fun
(ดิ๊นอิน เมค เซ็นซ น็อท ทู ไลฝ ฟอ ฟัน)
Your brain gets smart but your head gets dumb
(ยุร บเรน เก็ท ซมาท บัท ยุร เฮ็ด เก็ท ดัม)

So much to do, so much to see
(โซ มัช ทู ดู , โซ มัช ทู ซี)
So what’s wrong with taking the back streets?
(โซ ฮว็อท ร็อง วิฑ เทคอิง เดอะ แบ็ค ซทรีท)
You’ll never know if you don’t go
(โยว เนฝเออะ โน อิฟ ยู ด้อนท์ โก)
You’ll never shine if you don’t glow
(โยว เนฝเออะ ไฌน อิฟ ยู ด้อนท์ กโล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Hey, now, you’re an All Star get your game on, go play
(เฮ , เนา , ยัวร์ แอน ออล ซทา เก็ท ยุร เกม ออน , โก พเล)
Hey, now, you’re a Rock Star get the show on get paid
(เฮ , เนา , ยัวร์ อะ ร็อค ซทา เก็ท เดอะ โฌ ออน เก็ท เพลด)
And all that glitters is gold
(แอ็นด ออล แดท กลีทเทอะ ซิส โกลด)
Only shooting stars break the mold
(โอ๊นลี่ ชูดดิง ซทา บเรค เดอะ โมลด)

It’s a cool place and they say it gets colder
(อิทซ ซา คูล พเลซ แอ็นด เฑ เซ อิท เก็ท โคลเดอ)
You’re bundled up now but wait ’til you get older
(ยัวร์ บั๊นเดิ้ล อัพ เนา บัท เวท ทิล ยู เก็ท โอลเดอะ)
But the media men beg to differ
(บัท เดอะ มีเดียะ เม็น เบ็ก ทู ดีฟเฟอะ)
Judging by the hole in the satellite picture
(จั๊ดจิ้ง ไบ เดอะ โฮล อิน เดอะ แซทเอะไลท พีคเชอะ)

The ice we skate is getting pretty thin
(ดิ ไอซ วี ซเคท อีส เกดดดิ้ง พรีททิ ธิน)
The water’s getting warm so you might as well swim
(เดอะ วอเทอะ เกดดดิ้ง วอม โซ ยู ไมท แอ็ส เว็ล ซวิม)
My world’s on fire. How about yours?
(ไม เวิลด ออน ไฟร เฮา อะเบาท ยุร)
That’s the way I like it and I’ll never get bored.
(แฑ็ท เดอะ เว ไอ ไลค อิท แอ็นด อิล เนฝเออะ เก็ท โบ)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

Somebody once asked could I spare some change for gas
(ซัมบอดี้ วันซ อาซค คูด ดาย ซแพ ซัม เชนจ ฟอ แก๊ซ)
I need to get myself away from this place
(ไอ เน ทู เก็ท ไมเซลฟ อะเว ฟร็อม ดีซ พเลซ)
I said yep, what a concept
(ไอ เซ็ด เย็พ , ฮว็อท ดา คอนเซ็พท)
I could use a little fuel myself
(ไอ คูด ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟยูเอ็ล ไมเซลฟ)
And we could all use a little change
(แอ็นด วี คูด ออล ยูซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เชนจ)

Well, the years start coming and they don’t stop coming
(เว็ล , เดอะ เยีย ซทาท คัมอิง แอ็นด เฑ ด้อนท์ ซท็อพ คัมอิง)
Fed to the rules and I hit the ground running
(เฟ็ด ทู เดอะ รูล แซน ดาย ฮิท เดอะ กเรานด รันนิง)
Didn’t make sense not to live for fun
(ดิ๊นอิน เมค เซ็นซ น็อท ทู ไลฝ ฟอ ฟัน)
Your brain gets smart but your head gets dumb
(ยุร บเรน เก็ท ซมาท บัท ยุร เฮ็ด เก็ท ดัม)

So much to do so much to see
(โซ มัช ทู ดู โซ มัช ทู ซี)
So what’s wrong with taking the back streets
(โซ ฮว็อท ร็อง วิฑ เทคอิง เดอะ แบ็ค ซทรีท)
You’ll never know if you don’t go
(โยว เนฝเออะ โน อิฟ ยู ด้อนท์ โก)
You’ll never shine if you don’t glow.
(โยว เนฝเออะ ไฌน อิฟ ยู ด้อนท์ กโล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

And all that glitters is gold
(แอ็นด ออล แดท กลีทเทอะ ซิส โกลด)
Only shootin’ stars break the mold
(โอ๊นลี่ ชูดทิน ซทา บเรค เดอะ โมลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Star คำอ่านไทย Smash Mouth

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น