เนื้อเพลง Breathe on Me คำอ่านไทย Britney Spears

It’s so hot in here
(อิทซ โซ ฮ็อท อิน เฮียร)

Oh, it’s so hot, and I need some air.
(โอ , อิทซ โซ ฮ็อท , แอ็นด ดาย เน ซัม แอ)
And boy, don’t stop ’cause I’m halfway there
(แอ็นด บอย , ด้อนท์ ซท็อพ คอส แอม ฮอฟเวย์ แดร์)
It’s not complicated, we’re just syncopated
(อิทซ น็อท คอมพลิเคท , เวีย จัซท ซิงโคะเพท)
We can read each other’s minds.
(วี แค็น เร็ด อีช อัฑเออะ ไมนด)
One love united
(วัน ลัฝ ยูนิท)
Two bodies synchronising
(ทู บอดีสฺsynchronisings)
Don’t even need to touch me
(ด้อนท์ อีเฝ็น เน ทู ทั๊ช มี)
Baby, just
(เบบิ , จัซท)

Breathe on me, yeah, oh
(บรีฑ ออน มี , เย่ , โอ)
Baby just, breathe on me
(เบบิ จัซท , บรีฑ ออน มี)
We don’t need to touch, just
(วี ด้อนท์ เน ทู ทั๊ช , จัซท)
Breathe, oh, yeah
(บรีฑ , โอ , เย่)

Oh, this is way beyond the physical [it’s a way beyond the physical]
(โอ , ดีซ ซิส เว บิยอนด เดอะ ฟีสอิแค็ล [ อิทซ ซา เว บิยอนด เดอะ ฟีสอิแค็ล ])
Tonight, my senses don’t make sense at all
(ทุไนท , ไม เซ็นซ ด้อนท์ เมค เซ็นซ แอ็ท ดอร์)
Our imagination, taking us to places
(เอ๊า อิแมจิเนฌัน , เทคอิง อัซ ทู พเลซ)
We have never been before
(วี แฮ็ฝ เนฝเออะ บีน บิโฟ)
Take me in, let it out
(เทค มี อิน , เล็ท ดิธ เอาท)
Don’t even need to touch me
(ด้อนท์ อีเฝ็น เน ทู ทั๊ช มี)
Baby, just
(เบบิ , จัซท)

Breathe on me, yeah, oh baby
(บรีฑ ออน มี , เย่ , โอ เบบิ)
Just, breathe on me.
(จัซท , บรีฑ ออน มี)
We don’t need to touch, just
(วี ด้อนท์ เน ทู ทั๊ช , จัซท)
Breathe [breathe] on [on] me [me], oh baby
(บรีฑ [ บรีฑ ] ออน [ ออน ] มี [ มี ] , โอ เบบิ)
Just, breathe [breathe] on [on] me [me]
(จัซท , บรีฑ [ บรีฑ ] ออน [ ออน ] มี [ มี ])
We don’t need to touch
(วี ด้อนท์ เน ทู ทั๊ช)
Just breathe
(จัซท บรีฑ)

Monogamy is the way to go
(โมะนอกอะมิ อีส เดอะ เว ทู โก)
Just put your lips together and blow
(จัซท พัท ยุร ลิพ ทุเกฑเออะ แอ็นด บโล)

Breathe, breathe, oh
(บรีฑ , บรีฑ , โอ)

Breathe on me [oh oh] oh
(บรีฑ ออน มี [ โอ โอ ] โอ)
Baby just, breathe on me [on me]
(เบบิ จัซท , บรีฑ ออน มี [ ออน มี ])
We don’t need to touch, just
(วี ด้อนท์ เน ทู ทั๊ช , จัซท)
Breathe [breathe] on [on] me [me] oh
(บรีฑ [ บรีฑ ] ออน [ ออน ] มี [ มี ] โอ)
Baby just, breathe [breathe] on [on] me [me]
(เบบิ จัซท , บรีฑ [ บรีฑ ] ออน [ ออน ] มี [ มี ])
We don’t need to touch, just
(วี ด้อนท์ เน ทู ทั๊ช , จัซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe on Me คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น